॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

Category: Understanding

Showing 1-5 of 54

6

सत्सङ्गः स्थापितस्तस्माद् दिव्योऽयं परब्रह्मणा।

स्वामिनारायणेनेह साक्षादेवाऽवतीर्य च॥६॥

સત્સઙ્ગઃ સ્થાપિતસ્તસ્માદ્ દિવ્યોઽયં પરબ્રહ્મણા।

સ્વામિનારાયણેનેહ સાક્ષાદેવાઽવતીર્ય ચ॥૬॥

Satsangah sthāpitas-tasmād divyo’yam parabrahmaṇā ।

Swāminārāyaṇeneha sākṣhād evā’vatīrya cha ॥6॥

તેથી પરબ્રહ્મ સ્વામિનારાયણે આ લોકમાં સાક્ષાત્ અવતરીને આ દિવ્ય સત્સંગની સ્થાપના કરી. (૬)

Tethī Parabrahma Swāminārāyaṇe ā lokmā sākṣhāt avatarīne ā divya satsangnī sthāpanā karī. (6)

For this reason, Parabrahman Swaminarayan himself manifested in this world and established this divine Satsang. (6)

इसी उद्देश्य से परब्रह्म श्रीस्वामिनारायण ने इस लोक में साक्षात् अवतरित होकर इस दिव्य सत्संग की स्थापना की। (६)

त्यासाठीच परब्रह्म स्वामिनारायणांनी या लोकी साक्षात अवतार घेऊन, या दिव्य सत्संगाची स्थापना केली. (6)

ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੈਵੀ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। (6)

loop
7

सत्सङ्गस्याऽस्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति।

शास्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति शुभाऽऽशयाद् विरच्यते॥७॥

સત્સઙ્ગસ્યાઽસ્ય વિજ્ઞાનં મુમુક્ષૂણાં ભવેદિતિ।

શાસ્ત્રં સત્સઙ્ગદીક્ષેતિ શુભાઽઽશયાદ્ વિરચ્યતે॥૭॥

Satsangasyā’sya vignānam mumukṣhūṇām bhaved iti ।

Shāstram Satsanga-Dīkṣheti shubhā’shayād virachyate ॥7॥

આ સત્સંગનું જ્ઞાન મુમુક્ષુઓને થાય એવા શુભ આશયથી ‘સત્સંગદીક્ષા’ એ નામનું શાસ્ત્ર રચવામાં આવે છે. (૭)

Ā satsangnu gnān mumukṣhuone thāya evā shubh āshayathī ‘Satsang-Dīkṣhā’ e nāmnu shāstra rachavāmā āve chhe. (7)

The shastra titled ‘Satsang Diksha’ has been composed with the pure intent that mumukshus acquire the knowledge of this satsang. (7)

इस सत्संग का ज्ञान मुमुक्षुओं को प्राप्त हो, इस शुभ आशय से ‘सत्संगदीक्षा’ नामक शास्त्र की रचना की जा रही है। (७)

या सत्संगाचे ज्ञान मुमुक्षूंना व्हावे, अशा शुभ हेतूने ‘सत्संगदीक्षा’ या नावाचा ग्रंथ रचण्यात आला आहे. (7)

ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੁਮੁਕਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਤਿਸੰਗ-ਦੀਕਸ਼ਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (7)

loop
10

दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सश्रद्धं निश्चयोऽचलः।

सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठा व्रतं दृढाश्रयः॥१०॥

દીક્ષેતિ દૃઢસઙ્કલ્પઃ સશ્રદ્ધં નિશ્ચયોઽચલઃ।

સમ્યક્ સમર્પણં પ્રીત્યા નિષ્ઠા વ્રતં દૃઢાશ્રયઃ॥૧૦॥

Dīkṣheti dṛaḍha-sankalpah sa-shraddham nishchayo’chalaha ।

Samyak samarpaṇam prītyā niṣhṭhā vratam dṛaḍhāshrayaha ॥10॥

દીક્ષા એટલે દૃઢ સંકલ્પ, શ્રદ્ધાએ સહિત એવો અચળ નિશ્ચય, સમ્યક્ સમર્પણ, પ્રીતિપૂર્વક નિષ્ઠા, વ્રત અને દૃઢ આશરો. (૧૦)

Dīkṣhā eṭale dṛuḍh sankalp, shraddhāe sahit evo achaḷ nishchay, samyak samarpaṇ, prīti-pūrvak niṣhṭhā, vrat ane dṛuḍh āsharo. (10)

‘Diksha’ means firm resolve, unwavering conviction coupled with faith, absolute dedication, loving faith, observances and firm refuge. (10)

दीक्षा अर्थात् दृढ संकल्प, श्रद्धा के सहित अविचल निश्चय, सम्यक् समर्पण, प्रीतिपूर्वक निष्ठा, व्रत एवं दृढ आश्रय। (१०)

दीक्षा म्हणजे दृढ संकल्प, श्रद्धेसह अचल निश्चय, सम्यक् समर्पण, प्रीतिपूर्वक निष्ठा, व्रत आणि दृढ आश्रय. (10)

‘ਦੀਕਸ਼ਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਟਲ ਨਿਸਚਾ (ਭਰੋਸਾ), ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਆਸਰਾ। (10)

loop
11

शास्त्रेऽस्मिञ्ज्ञापिता स्पष्टम् आज्ञोपासनपद्धतिः।

परमात्म-परब्रह्म-सहजानन्द-दर्शिता॥११॥

શાસ્ત્રેઽસ્મિઞ્જ્ઞાપિતા સ્પષ્ટમ્ આજ્ઞોપાસનપદ્ધતિઃ।

પરમાત્મ-પરબ્રહ્મ-સહજાનન્દ-દર્શિતા॥૧૧॥

Shāstre’smin gnāpitā spaṣhṭam āgnopāsana-paddhatihi ।

Paramātma-Parabrahma-Sahajānanda-darshitā ॥11॥

આ શાસ્ત્રમાં પરબ્રહ્મ સહજાનંદ પરમાત્માએ દર્શાવેલ આજ્ઞા તથા ઉપાસનાની પદ્ધતિને સ્પષ્ટ રીતે જણાવી છે. (૧૧)

Ā shāstramā Parabrahma Sahajānand Paramātmāe darshāvel āgnā tathā upāsanānī paddhatine spaṣhṭa rīte jaṇāvī chhe. (11)

The methods of āgnā and upāsanā revealed by Parabrahman Sahajanand Paramatma are clearly expressed in this shastra. (11)

इस शास्त्र में परब्रह्म सहजानंद परमात्मा के द्वारा दर्शित आज्ञा तथा उपासना की पद्धति स्पष्ट रूप से ज्ञापित की गई है। (११)

या ग्रंथात परब्रह्म परमात्मा सहजानंद स्वामींनी दर्शवलेल्या, आज्ञा तसेच उपासनापद्धतींना स्पष्ट रीतीने समजावल्या आहेत. (11)

ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। (11)

loop
12

सत्सङ्गाऽधिकृतः सर्वे सर्वे सुखाऽधिकारिणः।

सर्वेऽर्हा ब्रह्मविद्यायां नार्यश्चैव नरास्तथा॥१२॥

સત્સઙ્ગાઽધિકૃતઃ સર્વે સર્વે સુખાઽધિકારિણઃ।

સર્વેઽર્હા બ્રહ્મવિદ્યાયાં નાર્યશ્ચૈવ નરાસ્તથા॥૧૨॥

Satsangā’dhikṛutah sarve sarve sukhā’dhi-kāriṇaha ।

Sarve’rhā brahmavidyāyām nāryash-chaiva narās-tathā ॥12॥

પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ સર્વે સત્સંગના અધિકારી છે, સર્વે સુખના અધિકારી છે અને સર્વે બ્રહ્મવિદ્યાના અધિકારી છે. (૧૨)

Puruṣho tathā strīo sarve satsangnā adhikārī chhe, sarve sukhnā adhikārī chhe ane sarve brahma-vidyānā adhikārī chhe. (12)

All males and females are entitled to satsang, all are entitled to happiness and all are entitled to brahmavidyā. (12)

पुरुष तथा महिलाएँ सभी सत्संग के अधिकारी हैं, सभी सुख के अधिकारी हैं और सभी ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं। (१२)

सर्व स्त्री-पुरुष, सत्संगाचे अधिकारी आहेत, सर्व सुखांचे अधिकारी आहेत आणि सर्व ब्रह्मविद्येचेही अधिकारी आहेत. (12)

ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। (12)

loop
CATEGORIES

Type: Keywords Exact phrase