॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

231

आज्ञायाः पालने नित्यं सोत्साहं तत्परो दृढः।

निर्मानः सरलो यश्च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३१॥

આજ્ઞાયાઃ પાલને નિત્યં સોત્સાહં તત્પરો દૃઢઃ।

નિર્માનઃ સરલો યશ્ચ કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૧॥

Āgnāyāh pālane nityam sotsāham tat-paro dṛaḍhaha ।

Nirmānaha saralo yash-cha kuryāt tat-sangam ādarāt ॥231॥

આજ્ઞા પાળવામાં જે સદાય ઉત્સાહ સાથે તત્પર હોય, દૃઢ હોય; જે નિર્માની તથા સરળ હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૧)

Āgnā pāḷavāmā je sadāy utsāh sāthe tatpar hoy, dṛuḍh hoy; je nirmānī tathā saraḷ hoy teno sang ādar thakī karavo. (231)

One should respectfully associate with those who always eagerly follow commands with enthusiasm and determination, and are humble and cooperative. (231)

आज्ञापालन में जो सदा उत्साह से तत्पर हो, दृढ हो; जो निर्मानी तथा सरल हो, उसकी संगत आदर के साथ करें। (२३१)

आज्ञापालनात जो नेहमी उत्साहाने तत्पर व दृढ असेल, जो निर्मानी व सरळ असेल, त्याचा संग आदराने करावा. (231)

ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (231)

loop
232

हरेर्गुरोश्चरित्रेषु दिव्येषु मानुषेषु यः।

सस्नेहं दिव्यतादर्शी कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३२॥

હરેર્ગુરોશ્ચરિત્રેષુ દિવ્યેષુ માનુષેષુ યઃ।

સસ્નેહં દિવ્યતાદર્શી કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૨॥

Harer gurosh-charitreṣhu divyeṣhu mānuṣheṣhu yah ।

Sa-sneham divyatā-darshī kuryāt tat-sangam ādarāt ॥232॥

ભગવાન અને ગુરુના દિવ્ય તથા મનુષ્ય ચરિત્રોમાં જે સ્નેહપૂર્વક દિવ્યતાનું દર્શન કરતો હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૨)

Bhagwān ane gurunā divya tathā manuṣhya charitromā je sneh-pūrvak divyatānu darshan karato hoy teno sang ādar thakī karavo. (232)

One should respectfully associate with those who lovingly see divinity in both the divine and human-like actions of Bhagwan and the guru. (232)

भगवान और गुरु के दिव्य तथा मनुष्य चरित्रों में जो स्नेहपूर्वक दिव्यता का दर्शन करता हो, उसकी संगत आदर के साथ करें। (२३२)

भगवंत व गुरूंच्या दिव्य व मनुष्य चरित्रांमध्ये जो स्नेहपूर्वक दिव्यत्वाचे दर्शन करत असेल त्याचा संग आदराने करावा. (232)

ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਦੈਵੀਪਣ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (232)

loop
233

तत्परोऽन्यगुणग्राहे विमुखो दुर्गुणोक्तितः।

सुहृद्‌भावी च सत्सङ्गे कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३३॥

તત્પરોઽન્યગુણગ્રાહે વિમુખો દુર્ગુણોક્તિતઃ।

સુહૃદ્‌ભાવી ચ સત્સઙ્ગે કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૩॥

Tat-paro’nya-guṇa-grāhe vimukho dur-guṇoktitaha ।

Suhṛad-bhāvī cha satsange kuryāt tat-sangam ādarāt ॥233॥

સત્સંગમાં જે મનુષ્ય અન્યના ગુણો ગ્રહણ કરવામાં તત્પર હોય, દુર્ગુણોની વાત ન કરતો હોય, સુહૃદભાવવાળો હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૩)

Satsangmā je manuṣhya anyanā guṇo grahaṇ karavāmā tatpar hoy, durguṇonī vāt na karato hoy, suhṛudbhāvavāḷo hoy teno sang ādar thakī karavo. (233)

One should respectfully associate with those in satsang who eagerly imbibe the virtues of others, never speak about others’ flaws and keep suhradbhāv. (233)

सत्संग में जो मनुष्य अन्य के गुणों को ग्रहण करने में तत्पर हो, दुर्गुणों की बात न करता हो, सुहृद्‌भावयुक्त हो, उसकी संगत आदरपूर्वक करें। (२३३)

सत्संगात जो मनुष्य दुसऱ्यांचे गुणग्रहण करण्यात तत्पर असेल, दुर्गुणांची गोष्ट करत नसेल, सुहृदभावी (सौहार्दभावी) असेल त्याचा संग आदराने करावा. (233)

ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਿਰਦ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (233)

loop
234

लक्ष्यं यस्यैकमात्रं स्याद् गुरुहरिप्रसन्नता।

आचारेऽपि विचारेऽपि कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३४॥

લક્ષ્યં યસ્યૈકમાત્રં સ્યાદ્ ગુરુહરિપ્રસન્નતા।

આચારેઽપિ વિચારેઽપિ કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૪॥

Lakṣhyam yasyaika-mātram syād Guruhari-prasannatā ।

Āchāre’pi vichāre’pi kuryāt tat-sangam ādarāt ॥234॥

જેના આચાર તથા વિચારને વિષે ગુરુહરિને રાજી કરવાનું એકમાત્ર લક્ષ્ય હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૪)

Jenā āchār tathā vichārne viṣhe guruharine rājī karavānu ekamātra lakṣhya hoy teno sang ādar thakī karavo. (234)

One should respectfully associate with a person whose conduct and thoughts aim solely to please the guru. (234)

जिसके आचार तथा विचार में गुरुहरि को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य हो, उसकी संगत आदरपूर्वक करें। (२३४)

ज्याच्या आचरणात आणि विचारात गुरूंना प्रसन्न करण्याचे एकमात्र लक्ष्य असेल त्याचा संग आदराने करावा. (234)

ਜਿਸਦੇ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (234)

loop
235

स्वसंप्रदायग्रन्थानां यथाशक्ति यथारुचि।

संस्कृते प्राकृते वाऽपि कुर्यात् पठनपाठने॥२३५॥

સ્વસંપ્રદાયગ્રન્થાનાં યથાશક્તિ યથારુચિ।

સંસ્કૃતે પ્રાકૃતે વાઽપિ કુર્યાત્ પઠનપાઠને॥૨૩૫॥

Sva-sampradāya-granthānām yathā-shakti yathā-ruchi ।

Sanskṛute prākṛute vā’pi kuryāt paṭhana-pāṭhane ॥235॥

પોતાની શક્તિ અને રુચિ પ્રમાણે સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત ભાષામાં પોતાના સંપ્રદાયના ગ્રંથોનું પઠન-પાઠન કરવું. (૨૩૫)

Potānī shakti ane ruchi pramāṇe Sanskṛut tathā prākṛut bhāṣhāmā potānā sampradāynā granthonu paṭhan-pāṭhan karavu. (235)

One should study and teach the Sanskrit or vernacular texts of one’s Sampraday according to one’s abilities and preferences. (235)

अपनी शक्ति और रुचि के अनुसार संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में अपने संप्रदाय के ग्रंथों का पठन-पाठन करें। (२३५)

यथाशक्ती व आवडीनुसार स्वसंप्रदायाच्या संस्कृत व प्राकृत भाषेतील ग्रंथांचे पठन-पाठन करावे. (235)

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। (235)

loop
236

स्वामिवार्ताः पठेन्नित्यं तथैव वचनामृतम्।

गुणातीतगुरूणां च चरितं भावतः पठेत्॥२३६॥

સ્વામિવાર્તાઃ પઠેન્નિત્યં તથૈવ વચનામૃતમ્।

ગુણાતીતગુરૂણાં ચ ચરિતં ભાવતઃ પઠેત્॥૨૩૬॥

Swāmi-vārtāhā paṭhen-nityam tathaiva Vachanāmṛutam ।

Guṇātīta-gurūṇām cha charitam bhāvatah paṭhet ॥236 ॥

વચનામૃત, સ્વામીની વાતો તથા ગુણાતીત ગુરુઓનાં જીવનચરિત્રો નિત્યે ભાવથી વાંચવાં. (૨૩૬)

Vachanāmṛut, Swāmīnī Vāto tathā guṇātīt guruonā jīvan-charitro nitye bhāvthī vānchavā. (236)

One should daily read the Vachanamrut, Swamini Vato and the jivancharitras of the Gunatit gurus with adoration. (236)

वचनामृत, गुणातीतानंद स्वामी की बातें (उपदेशामृत) तथा गुणातीत गुरुओं के जीवनचरित्र नित्य भावपूर्वक पढ़ें। (२३६)

वचनामृत, स्वामींचे उपदेशामृत व गुणातीत गुरूंचे जीवनचरित्र नेहमी भावपूर्वक वाचावेत. (236)

ਵਚਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਣਾਤੀਤਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਉਪਦੇਸ਼ਾਮ੍ਰਿਤ) ਅਤੇ ਗੁਣਾਤੀਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚਰਿੱਤਰ ਨਿੱਤ ਭਾਵ-ਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹੋ। (236)

loop
237

उपदेशाश्चरित्राणि स्वामिनारायणप्रभोः।

गुणातीतगुरूणां च सत्सङ्गिनां हि जीवनम्॥२३७॥

ઉપદેશાશ્ચરિત્રાણિ સ્વામિનારાયણપ્રભોઃ।

ગુણાતીતગુરૂણાં ચ સત્સઙ્ગિનાં હિ જીવનમ્॥૨૩૭॥

Upadeshāsh-charitrāṇi Swāminārāyaṇa-Prabhoho ।

Guṇātīta-gurūṇām cha satsanginām hi jīvanam ॥237॥

સ્વામિનારાયણ ભગવાન તથા ગુણાતીત ગુરુઓનાં ઉપદેશો અને ચરિત્રો સત્સંગીઓનું જીવન છે. તેથી સત્સંગીએ તેનું શાંત ચિત્તે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન મહિમાએ સહિત, શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા ભક્તિથી રોજ કરવું. (૨૩૭-ર૩૮)

Swāminārāyaṇ Bhagwān tathā guṇātīt guruonā updesho ane charitro satsangīonu jīvan chhe. Tethī satsangīe tenu shānt chitte shravaṇ, manan tathā nididhyāsan mahimāe sahit, shraddhā-pūrvak tathā bhaktithī roj karavu. (237-238)

The teachings and actions of Swaminarayan Bhagwan and the Gunatit gurus are the very life of satsangis. Therefore, satsangis should, with a calm mind, listen to, contemplate on and repeatedly recall them daily with mahimā, faith and devotion. (237–238)

भगवान श्रीस्वामिनारायण तथा गुणातीत गुरुओं के उपदेश एवं चरित्र सत्संगियों का जीवन है। अतः सत्संगी प्रतिदिन उनका शांत चित्त से श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन महिमासहित, श्रद्धापूर्वक एवं भक्तिपूर्वक करें। (२३७-२३८)

स्वामिनारायण भगवान व गुणातीत गुरूंचे उपदेश व चरित्रे सत्संगींचे जीवन आहे. त्यामुळे सत्संगींनी त्यांचे शांत चित्ताने श्रवण, मनन व निदिध्यासन महिम्यासह, श्रद्धापूर्वक व भक्तीने रोज करावे. (237-238)

ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤੀਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ (ਨਿਦਿਧਆਸਨ) ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ, ਸ਼ਰਧਾ-ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਕਰਨ। (237-238)

loop
238

अतस्तच्छ्रवणं कुर्याद् मननं निदिध्यासनम्।

महिम्ना श्रद्धया भक्त्या प्रत्यहं शान्तचेतसा॥२३८॥

અતસ્તચ્છ્રવણં કુર્યાદ્ મનનં નિદિધ્યાસનમ્।

મહિમ્ના શ્રદ્ધયા ભક્ત્યા પ્રત્યહં શાન્તચેતસા॥૨૩૮॥

Atas-tach-chhravaṇam kuryād mananam nidi-dhyāsanam ।

Mahimnā shraddhayā bhaktyā pratyaham shānta-chetasā ॥238॥

સ્વામિનારાયણ ભગવાન તથા ગુણાતીત ગુરુઓનાં ઉપદેશો અને ચરિત્રો સત્સંગીઓનું જીવન છે. તેથી સત્સંગીએ તેનું શાંત ચિત્તે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન મહિમાએ સહિત, શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા ભક્તિથી રોજ કરવું. (૨૩૭-ર૩૮)

Swāminārāyaṇ Bhagwān tathā guṇātīt guruonā updesho ane charitro satsangīonu jīvan chhe. Tethī satsangīe tenu shānt chitte shravaṇ, manan tathā nididhyāsan mahimāe sahit, shraddhā-pūrvak tathā bhaktithī roj karavu. (237-238)

The teachings and actions of Swaminarayan Bhagwan and the Gunatit gurus are the very life of satsangis. Therefore, satsangis should, with a calm mind, listen to, contemplate on and repeatedly recall them daily with mahimā, faith and devotion. (237–238)

भगवान श्रीस्वामिनारायण तथा गुणातीत गुरुओं के उपदेश एवं चरित्र सत्संगियों का जीवन है। अतः सत्संगी प्रतिदिन उनका शांत चित्त से श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन महिमासहित, श्रद्धापूर्वक एवं भक्तिपूर्वक करें। (२३७-२३८)

स्वामिनारायण भगवान व गुणातीत गुरूंचे उपदेश व चरित्रे सत्संगींचे जीवन आहे. त्यामुळे सत्संगींनी त्यांचे शांत चित्ताने श्रवण, मनन व निदिध्यासन महिम्यासह, श्रद्धापूर्वक व भक्तीने रोज करावे. (237-238)

ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤੀਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ (ਨਿਦਿਧਆਸਨ) ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ, ਸ਼ਰਧਾ-ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਕਰਨ। (237-238)

loop
239

सांप्रदायिकसिद्धान्त-बाधकरं हि यद् वचः।

पठ्यं श्रव्यं न मन्तव्यं संशयोत्पादकं च यत्॥२३९॥

સાંપ્રદાયિકસિદ્ધાન્ત-બાધકરં હિ યદ્ વચઃ।

પઠ્યં શ્રવ્યં ન મન્તવ્યં સંશયોત્પાદકં ચ યત્॥૨૩૯॥

Sāmpradāyika-siddhānta-bādhakaram hi yad vachaha ।

Paṭhyam shravyam na mantavyam sanshayotpādakam cha yat ॥239॥

સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોમાં બાધ કરે તથા સંશય ઉત્પન્ન કરે તેવાં વચનો વાંચવાં, સાંભળવાં કે માનવાં નહીં. (૨૩૯)

Sampradāynā siddhāntomā bādh kare tathā sanshay utpanna kare tevā vachano vānchavā, sāmbhaḷavā ke mānavā nahī. (239)

One should not read, listen to or believe words that go against the Sampraday’s principles or raise doubts. (239)

संप्रदाय के सिद्धांतों में बाधा डालनेवाले तथा संशय उत्पन्न करनेवाले वचनों को न पढ़ें, न सुनें और न ही मानें। (२३९)

संप्रदायाच्या सिद्धांतांत बाधा व संशय उत्पन्न करणारी वचने वाचू, ऐकू किंवा मानू नयेत. (239)

ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੋ। (239)

loop
240

स्वामिनारायणे भक्तिं परां दृढयितुं हृदि।

गुरुहरेः समादेशाच्चातुर्मास्ये व्रतं चरेत्॥२४०॥

સ્વામિનારાયણે ભક્તિં પરાં દૃઢયિતું હૃદિ।

ગુરુહરેઃ સમાદેશાચ્ચાતુર્માસ્યે વ્રતં ચરેત્॥૨૪૦॥

Swāminārāyaṇe bhaktim parām dṛaḍhayitum hṛadi ।

Guruhareh samādeshāch chāturmāsye vratam charet ॥240॥

સ્વામિનારાયણ ભગવાનને વિષે હૃદયમાં પરાભક્તિ દૃઢ કરવા ગુરુહરિના આદેશથી ચાતુર્માસમાં વ્રત કરવું. (૨૪૦)

Swāminārāyaṇ Bhagwānne viṣhe hṛudaymā parā-bhakti dṛuḍh karavā guruharinā ādeshthī Chāturmāsmā vrat karavu. (240)

To reinforce profound devotion towards Swaminarayan Bhagwan in one’s heart, one should observe vows during chāturmās according to the guru’s instructions. (240)

भगवान श्रीस्वामिनारायण के प्रति हृदय में पराभक्ति दृढ करने के लिए गुरुहरि के आदेश से चातुर्मास में व्रत करें। (२४०)

स्वामिनारायण भगवंतांविषयी हृदयामध्ये पराभक्ती दृढ करण्यासाठी गुरूहरींच्या आदेशाने चातुर्मासात व्रत करावे. (240)

ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਾ-ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਹਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਤੁਰਮਾਸ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। (240)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase