॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

241

चान्द्रायणोपवासादिर्मन्त्रजपः प्रदक्षिणाः।

कथाश्रुतिर्दण्डवच्च प्रणामा अधिकास्तदा॥२४१॥

ચાન્દ્રાયણોપવાસાદિર્મન્ત્રજપઃ પ્રદક્ષિણાઃ।

કથાશ્રુતિર્દણ્ડવચ્ચ પ્રણામા અધિકાસ્તદા॥૨૪૧॥

Chāndrāyaṇopavāsādir mantra-japah pradakṣhiṇāhā ।

Kathā-shrutir-daṇḍavach-cha praṇāmā adhikās-tadā ॥241॥

તેમાં ચાંદ્રાયણ, ઉપવાસ વગેરે તથા મંત્રજપ, પ્રદક્ષિણા, કથાશ્રવણ, અધિક દંડવત્ પ્રણામ કરવા ઇત્યાદિરૂપે શ્રદ્ધાએ કરીને, પ્રીતિપૂર્વક અને ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવા વિશેષ ભક્તિનું આચરણ કરવું. (૨૪૧-૨૪૨)

Temā chāndrāyaṇ, upavās vagere tathā mantra-jap, pradakṣhiṇā, kathā-shravaṇ, adhik danḍavat praṇām karavā ityādirūpe shraddhāe karīne, prīti-pūrvak ane Bhagwānno rājīpo prāpt karavā visheṣh bhaktinu ācharaṇ karavu. (241-242)

This includes observing chāndrāyan and other fasts, as well as chanting the [Swaminarayan] mantra, performing pradakshinās, listening to spiritual discourses, offering extra dandvat pranāms, and additional devotion with faith, love and the wish to please Bhagwan. (241–242)

इसमें चांद्रायण, उपवास इत्यादि तथा मंत्रजप, प्रदक्षिणा, कथाश्रवण, अधिक दंडवत् प्रणाम इत्यादि रूप से विशेष भक्ति का आचरण श्रद्धासहित, प्रीतिपूर्वक तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। (२४१-२४२)

त्यामध्ये चांद्रायण, उपवास वगैरे व मंत्रजप, प्रदक्षिणा, कथाश्रवण, अधिक दंडवत प्रणाम करणे इत्यादी विशेष भक्तीचे आचरण श्रद्धेने, प्रीतीपूर्वक आणि भगवंतांची प्रसन्नता प्राप्त करण्यासाठी करावे. (241-242)

ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਂਦ੍ਰਾਯਣ, ਵਰਤ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮੰਤਰ-ਜਾਪ, ਪਰਿਕਰਮਾ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ, ਵਧੇਰੇ ਡੰਡਉਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਦਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਕਰੋ। (241-242)

loop
242

इत्येवमादिरूपेण श्रद्धया प्रीतिपूर्वकम्।

हरिप्रसन्नतां प्राप्तुं विशेषां भक्तिमाचरेत्॥२४२॥

ઇત્યેવમાદિરૂપેણ શ્રદ્ધયા પ્રીતિપૂર્વકમ્।

હરિપ્રસન્નતાં પ્રાપ્તું વિશેષાં ભક્તિમાચરેત્॥૨૪૨॥

Ityevam ādirūpeṇa shraddhayā prīti-pūrvakam ।

Hari-prasannatām prāptum visheṣhām bhaktim ācharet ॥242॥

તેમાં ચાંદ્રાયણ, ઉપવાસ વગેરે તથા મંત્રજપ, પ્રદક્ષિણા, કથાશ્રવણ, અધિક દંડવત્ પ્રણામ કરવા ઇત્યાદિરૂપે શ્રદ્ધાએ કરીને, પ્રીતિપૂર્વક અને ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવા વિશેષ ભક્તિનું આચરણ કરવું. (૨૪૧-૨૪૨)

Temā chāndrāyaṇ, upavās vagere tathā mantra-jap, pradakṣhiṇā, kathā-shravaṇ, adhik danḍavat praṇām karavā ityādirūpe shraddhāe karīne, prīti-pūrvak ane Bhagwānno rājīpo prāpt karavā visheṣh bhaktinu ācharaṇ karavu. (241-242)

This includes observing chāndrāyan and other fasts, as well as chanting the [Swaminarayan] mantra, performing pradakshinās, listening to spiritual discourses, offering extra dandvat pranāms, and additional devotion with faith, love and the wish to please Bhagwan. (241–242)

इसमें चांद्रायण, उपवास इत्यादि तथा मंत्रजप, प्रदक्षिणा, कथाश्रवण, अधिक दंडवत् प्रणाम इत्यादि रूप से विशेष भक्ति का आचरण श्रद्धासहित, प्रीतिपूर्वक तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। (२४१-२४२)

त्यामध्ये चांद्रायण, उपवास वगैरे व मंत्रजप, प्रदक्षिणा, कथाश्रवण, अधिक दंडवत प्रणाम करणे इत्यादी विशेष भक्तीचे आचरण श्रद्धेने, प्रीतीपूर्वक आणि भगवंतांची प्रसन्नता प्राप्त करण्यासाठी करावे. (241-242)

ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਂਦ੍ਰਾਯਣ, ਵਰਤ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮੰਤਰ-ਜਾਪ, ਪਰਿਕਰਮਾ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ, ਵਧੇਰੇ ਡੰਡਉਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਦਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਕਰੋ। (241-242)

loop
243

सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा।

यथारुचि यथाशक्ति कुर्याद् नियमपूर्वकम्॥२४३॥

સમ્પ્રદાયસ્ય શાસ્ત્રાણાં પઠનં પાઠનં તદા।

યથારુચિ યથાશક્તિ કુર્યાદ્ નિયમપૂર્વકમ્॥૨૪૩॥

Sampradāyasya shāstrāṇām paṭhanam pāṭhanam tadā ।

Yathā-ruchi yathā-shakti kuryād niyama-pūrvakam ॥243॥

ત્યારે પોતાની રુચિ તથા શક્તિ પ્રમાણે સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોનું નિયમપૂર્વક પઠન-પાઠન કરવું. (૨૪૩)

Tyāre potānī ruchi tathā shakti pramāṇe sampradāynā shāstronu niyam-pūrvak paṭhan-pāṭhan karavu. (243)

During this time, one should also regularly read and teach the Sampraday’s shastras according to one’s preference and ability. (243)

उस समय अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार संप्रदाय के शास्त्रों का नियमपूर्वक पठन-पाठन करें। (२४३)

तेव्हा यथाशक्ती व आवडीने संप्रदायाच्या ग्रंथांचे नियमपूर्वक पठन-पाठन करावे. (243)

ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-ਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। (243)

loop
244

सर्वैः सत्सङ्गिभिः कार्याः प्रीतिं वर्धयितुं हरौ।

उत्सवा भक्तिभावेन हर्षेणोल्लासतस्तथा॥२४४॥

સર્વૈઃ સત્સઙ્ગિભિઃ કાર્યાઃ પ્રીતિં વર્ધયિતું હરૌ।

ઉત્સવા ભક્તિભાવેન હર્ષેણોલ્લાસતસ્તથા॥૨૪૪॥

Sarvaih satsangibhih kāryāh prītim vardhayitum Harau ।

Utsavā bhakti-bhāvena harṣheṇollāsatas-tathā ॥244॥

ભગવાનને વિષે પ્રીતિ વધારવા સારુ સર્વે સત્સંગીઓએ હર્ષ અને ઉલ્લાસથી ભક્તિભાવે ઉત્સવો કરવા. (૨૪૪)

Bhagwānne viṣhe prīti vadhāravā sāru sarve satsangīoe harṣh ane ullāsthī bhaktibhāve utsavo karavā. (244)

To increase one’s love for Bhagwan, all satsangis should celebrate festivals with great joy and devotion. (244)

भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाने के लिए सभी सत्संगी हर्ष, उल्लास और भक्तिभाव से उत्सव करें। (२४४)

भगवंतांविषयी प्रीती वाढवण्यासाठी सर्व सत्संगींनी हर्षोल्हासाने भक्तिभावाने उत्सव साजरे करावेत. (244)

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ। (244)

loop
245

जन्ममहोत्सवा नित्यं स्वामिनारायणप्रभोः।

ब्रह्माऽक्षरगुरूणां च कर्तव्या भक्तिभावतः॥२४५॥

જન્મમહોત્સવા નિત્યં સ્વામિનારાયણપ્રભોઃ।

બ્રહ્માઽક્ષરગુરૂણાં ચ કર્તવ્યા ભક્તિભાવતઃ॥૨૪૫॥

Janma-mahotsavā nityam Swāminārāyaṇa-Prabhoho ।

Brahmā’kṣhara-gurūṇām cha kartavyā bhakti-bhāvataha ॥245॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણ તથા અક્ષરબ્રહ્મ ગુરુઓના જન્મમહોત્સવો ભક્તિભાવથી હંમેશાં ઉજવવા. (૨૪૫)

Bhagwān Swāminārāyaṇ tathā Akṣharbrahma guruonā janma-mahotsavo bhakti-bhāvthī hammeshā ujavavā. (245)

The birth festivals of Bhagwan Swaminarayan and the Aksharbrahman gurus should always be celebrated with devotion. (245)

भगवान श्रीस्वामिनारायण तथा अक्षरब्रह्म गुरुओं के जन्ममहोत्सव भक्तिभावपूर्वक सदैव मनाएँ। (२४५)

भगवान स्वामिनारायण तथा अक्षरब्रह्म गुरूंचे जन्ममहोत्सव भक्तिभावाने सदैव साजरे करावेत. (245)

ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਮਹਾਂ-ਉਤਸਵ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮਨਾਉਣ। (245)

loop
246

हरेर्गुरोर्विशिष्टानां प्रसङ्गानां दिनेषु च।

सत्सङ्गिभिर्यथाशक्ति कार्याः पर्वोत्सवा जनैः॥२४६॥

હરેર્ગુરોર્વિશિષ્ટાનાં પ્રસઙ્ગાનાં દિનેષુ ચ।

સત્સઙ્ગિભિર્યથાશક્તિ કાર્યાઃ પર્વોત્સવા જનૈઃ॥૨૪૬॥

Harer guror vishiṣhṭānām prasangānām dineṣhu cha ।

Satsangibhir yathā-shakti kāryāh parvotsavā janaihi ॥246॥

સત્સંગી જનોએ શ્રીહરિ તથા ગુરુના વિશિષ્ટ પ્રસંગોને દિવસે યથાશક્તિ પર્વોત્સવો કરવાં. (૨૪૬)

Satsangī janoe Shrīhari tathā gurunā vishiṣhṭa prasangone divase yathā-shakti parvotsavo karavā. (246)

According to their means, satsangis should celebrate festivals to commemorate the special days related to Shri Hari and the gurus. (246)

सत्संगीजन श्रीहरि तथा गुरु के विशिष्ट प्रसंगों के दिन यथाशक्ति पर्वोत्सव करें। (२४६)

सत्संगी जनांनी श्रीहरि व गुरूंच्या विशिष्ट प्रसंगांच्या दिनी यथाशक्ती पर्वोत्सव साजरे करावेत. (246)

ਸਤਿਸੰਗੀ-ਜਨ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਬ-ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ। (246)

loop
247

सवाद्यं कीर्तनं कार्यं पर्वोत्सवेषु भक्तितः।

महिम्नश्च कथावार्ता करणीया विशेषतः॥२४७॥

સવાદ્યં કીર્તનં કાર્યં પર્વોત્સવેષુ ભક્તિતઃ।

મહિમ્નશ્ચ કથાવાર્તા કરણીયા વિશેષતઃ॥૨૪૭॥

Sa-vādyam kīrtanam kāryam parvotsaveṣhu bhaktitaha ।

Mahimnash-cha kathā-vārtā karaṇīyā visheṣhataha ॥247॥

પર્વોત્સવોને વિષે ભક્તિએ કરીને સવાદ્ય કીર્તન કરવું અને વિશેષ કરીને મહિમાની વાતો કરવી. (૨૪૭)

Parvotsavone viṣhe bhaktie karīne savādya kīrtan karavu ane visheṣh karīne mahimānī vāto karavī. (247)

During festivals, satsangis should devoutly sing kirtans to the accompaniment of instruments and especially discourse on the glory [of God and guru]. (247)

पर्वोत्सव में भक्तिपूर्वक वाद्ययंत्रों के साथ कीर्तन करें तथा विशेष रूप से महिमा की बातें करें। (२४७)

पर्वोत्सवांत भक्तीपूर्वक सवाद्य कीर्तन करावे व विशेषत्वाने त्यांच्या महिम्याविषयी बोलावे. (247)

ਪੁਰਬ-ਉਤਸਵ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਸੰਗੀਤ-ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। (247)

loop
248

चैत्रशुक्लनवम्यां हि कार्यं श्रीरामपूजनम्।

कृष्णाऽष्टम्यां तु कर्तव्यं श्रावणे कृष्णपूजनम्॥२४८॥

ચૈત્રશુક્લનવમ્યાં હિ કાર્યં શ્રીરામપૂજનમ્।

કૃષ્ણાઽષ્ટમ્યાં તુ કર્તવ્યં શ્રાવણે કૃષ્ણપૂજનમ્॥૨૪૮॥

Chaitra-shukla-navamyām hi kāryam Shrī-Rāma-pūjanam ।

Kṛiṣhṇā’ṣhṭamyām tu kartavyam Shrāvaṇe Kṛiṣhṇa-pūjanam ॥248॥

ચૈત્ર સુદ નોમને દિવસે રામચંદ્ર ભગવાનનું પૂજન કરવું. શ્રાવણ વદ આઠમને દિવસે કૃષ્ણ ભગવાનનું પૂજન કરવું. (૨૪૮)

Chaitra sud nomne divase Rāmchandra Bhagwānnu pūjan karavu. Shrāvaṇ vad āṭhamne divase Kṛuṣhṇa Bhagwānnu pūjan karavu. (248)

On the day of Chaitra sud 9, one should offer pujan to Ramchandra Bhagwan. On the day of Shravan vad 8, one should offer pujan to Krishna Bhagwan. (248)

चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान श्रीरामचंद्रजी का पूजन करें। श्रावण कृष्ण अष्टमी (पूर्णिमांत महीनों के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी) के दिन भगवान श्रीकृष्ण का पूजन करें। (२४८)

चैत्र शुक्ल नवमीला रामचंद्र भगवंतांचे पूजन करावे. श्रावण कृष्ण अष्टमीला कृष्ण भगवंतांचे पूजन करावे. (248)

ਚੇਤਰ ਸ਼ੁਕਲ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰਾਵਣ (ਸਾਉਣ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ (ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਦ੍ਰਪਦ (ਭਾਦਰੋਂ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ) ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। (248)

loop
249

शिवरात्रौ हि कर्तव्यं पूजनं शङ्करस्य च।

गणेशं भाद्रशुक्लायां चतुर्थ्यां पूजयेत् तथा॥२४९॥

શિવરાત્રૌ હિ કર્તવ્યં પૂજનં શઙ્કરસ્ય ચ।

ગણેશં ભાદ્રશુક્લાયાં ચતુર્થ્યાં પૂજયેત્ તથા॥૨૪૯॥

Shiva-rātrau hi kartavyam pūjanam Shankarasya cha ।

Gaṇesham Bhādra-shuklāyām chaturthyām pūjayet tathā ॥249॥

શિવરાત્રિને વિષે શંકર ભગવાનનું પૂજન કરવું. ભાદરવા સુદ ચોથને દિવસે ગણપતિનું પૂજન કરવું. (૨૪૯)

Shiva-rātrine viṣhe Shankar Bhagwānnu pūjan karavu. Bhādarvā sud chothne divase Gaṇpatinu pūjan karavu. (249)

On Shivratri, one should offer pujan to Shankar Bhagwan. On Bhadarva sud 4, one should offer pujan to Ganpati. (249)

शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का पूजन करें। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणपतिजी का पूजन करें। (२४९)

शिवरात्रीला शंकर भगवंतांचे पूजन करावे, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला गणपतींचे पूजन करावे. (249)

ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਭਾਦ੍ਰਪਦ ਸ਼ੁਕਲ ਚਤੁਰਥੀ (ਭਾਦੋਂ ਸ਼ੁਕਲ ਚੌਥ) ਦੇ ਦਿਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। (249)

loop
250

मारुतिम् आश्विने कृष्ण-चतुर्दश्यां हि पूजयेत्।

मार्गे मन्दिरसंप्राप्तौ तद्देवं प्रणमेद् हृदा॥२५०॥

મારુતિમ્ આશ્વિને કૃષ્ણ-ચતુર્દશ્યાં હિ પૂજયેત્।

માર્ગે મન્દિરસંપ્રાપ્તૌ તદ્દેવં પ્રણમેદ્ હૃદા॥૨૫૦॥

Mārutim Āshvine kṛuṣhṇa-chaturdashyām hi pūjayet ।

Mārge mandira-samprāptau tad-devam praṇamed hṛadā ॥250॥

આસો વદ ચૌદશને દિવસ હનુમાનજીનું પૂજન કરવું. માર્ગે જતાં કોઈ મંદિર આવે તો તે દેવને ભાવથી પ્રણામ કરવા. (૨૫૦)

Āso vad chaudashne divas Hanumānjīnu pūjan karavu. Mārge jatā koī mandir āve to te devne bhāvthī praṇām karavā. (250)

On Aso vad 14, one should offer pujan to Hanumanji. One should devoutly bow to the deities of any mandir that one comes across. (250)

आश्विन कृष्ण चतुर्दशी (पूर्णिमांत महीनों के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी) के दिन हनुमानजी का पूजन करें। मार्ग में कोई मंदिर आए, तो उस देव को भावपूर्वक प्रणाम करें। (२५०)

आश्विन कृष्ण चतुर्दशीला हनुमानजींचे पूजन करावे, मार्गात कोणतेही देवमंदिर आले तर त्या देवांना भक्तिभावाने प्रणाम करावा. (250)

ਆਸ਼ਵਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ (ਅੱਸੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਧਵੀਂ) (ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਤਿਕ (ਕੱਤਕ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ) ਦੇ ਦਿਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ। (250)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase