॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

141

परमात्मपरब्रह्म-स्वामिनारायणप्रभोः।

ब्रह्माऽक्षरस्वरूपस्य गुणातीतगुरोस्तथा॥१४१॥

પરમાત્મપરબ્રહ્મ-સ્વામિનારાયણપ્રભોઃ।

બ્રહ્માઽક્ષરસ્વરૂપસ્ય ગુણાતીતગુરોસ્તથા॥૧૪૧॥

Paramātma-Parabrahma-Swāminārāyaṇa-Prabhoho ।

Brahmā’kṣhara-svarūpasya Guṇātīta-guros-tathā ॥141॥

પરમાત્મા પરબ્રહ્મ સ્વામિનારાયણ ભગવાન, અક્ષરબ્રહ્મસ્વરૂપ ગુણાતીત ગુરુ, તેમણે આપેલ દિવ્ય સિદ્ધાંત તથા તેમના આશ્રિત ભક્તોનો વિવેકે કરીને સદાય પક્ષ રાખવો. (૧૪૧-૧૪૨)

Paramātmā Parabrahma Swāminārāyaṇ Bhagwān, Akṣharbrahma-swarūp guṇātīt guru, temaṇe āpel divya siddhānt tathā temanā āshrit bhaktono viveke karīne sadāy pakṣh rākhavo. (141-142)

With discretion, one should always keep the paksh of Paramatma Parabrahman Swaminarayan Bhagwan, the Aksharbrahman Gunatit guru, the divine siddhānt they have imparted and the devotees who have sought their refuge. (141–142)

परमात्मा परब्रह्म भगवान श्रीस्वामिनारायण, अक्षरब्रह्मस्वरूप गुणातीत गुरु, उनके द्वारा प्रदान किए गए दिव्य सिद्धांत एवं उनके आश्रित भक्तों का सदैव विवेकसहित पक्ष रखें। (१४१-१४२)

परमात्मा परब्रह्म स्वामिनारायण भगवान, अक्षरब्रह्मस्वरूप गुणातीत गुरू यांनी दिलेले दिव्य सिद्धांत तथा त्यांच्या आश्रित भक्तांचा विवेकपूर्वक सदैव पक्ष ठेवावा. (141-142)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ, ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਗੁਣਾਤੀਤ ਗੁਰੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੈਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਏ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ (ਸੂਝ-ਬੂਝ) ਸਹਿਤ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। (141-142)

loop
142

तदर्पितस्य दिव्यस्य सिद्धान्तस्य च सर्वदा।

भक्तानां तच्छ्रितानां च पक्षो ग्राह्यो विवेकतः॥१४२॥

તદર્પિતસ્ય દિવ્યસ્ય સિદ્ધાન્તસ્ય ચ સર્વદા।

ભક્તાનાં તચ્છ્રિતાનાં ચ પક્ષો ગ્રાહ્યો વિવેકતઃ॥૧૪૨॥

Tad-arpitasya divyasya siddhāntasya cha sarvadā ।

Bhaktānām tach-chhritānām cha pakṣho grāhyo vivekataha ॥142॥

પરમાત્મા પરબ્રહ્મ સ્વામિનારાયણ ભગવાન, અક્ષરબ્રહ્મસ્વરૂપ ગુણાતીત ગુરુ, તેમણે આપેલ દિવ્ય સિદ્ધાંત તથા તેમના આશ્રિત ભક્તોનો વિવેકે કરીને સદાય પક્ષ રાખવો. (૧૪૧-૧૪૨)

Paramātmā Parabrahma Swāminārāyaṇ Bhagwān, Akṣharbrahma-swarūp guṇātīt guru, temaṇe āpel divya siddhānt tathā temanā āshrit bhaktono viveke karīne sadāy pakṣh rākhavo. (141-142)

With discretion, one should always keep the paksh of Paramatma Parabrahman Swaminarayan Bhagwan, the Aksharbrahman Gunatit guru, the divine siddhānt they have imparted and the devotees who have sought their refuge. (141–142)

परमात्मा परब्रह्म भगवान श्रीस्वामिनारायण, अक्षरब्रह्मस्वरूप गुणातीत गुरु, उनके द्वारा प्रदान किए गए दिव्य सिद्धांत एवं उनके आश्रित भक्तों का सदैव विवेकसहित पक्ष रखें। (१४१-१४२)

परमात्मा परब्रह्म स्वामिनारायण भगवान, अक्षरब्रह्मस्वरूप गुणातीत गुरू यांनी दिलेले दिव्य सिद्धांत तथा त्यांच्या आश्रित भक्तांचा विवेकपूर्वक सदैव पक्ष ठेवावा. (141-142)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ, ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਗੁਣਾਤੀਤ ਗੁਰੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੈਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਏ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ (ਸੂਝ-ਬੂਝ) ਸਹਿਤ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। (141-142)

loop
143

आज्ञां भगवतो नित्यं ब्रह्मगुरोश्च पालयेत्।

ज्ञात्वा तदनुवृत्तिं च तामेवाऽनुसरेद् दृढम्॥१४३॥

આજ્ઞાં ભગવતો નિત્યં બ્રહ્મગુરોશ્ચ પાલયેત્।

જ્ઞાત્વા તદનુવૃત્તિં ચ તામેવાઽનુસરેદ્ દૃઢમ્॥૧૪૩॥

Āgnām Bhagavato nityam Brahma-gurosh-cha pālayet ।

Gnātvā tad-anuvṛuttim cha tām evā’nusared dṛaḍham ॥143॥

ભગવાન અને બ્રહ્મસ્વરૂપ ગુરુની આજ્ઞાનું સદાય પાલન કરવું. તેમની અનુવૃત્તિ જાણીને તેને દૃઢપણે અનુસરવું. તેમની આજ્ઞા આળસ વગેરે મૂકીને પાળવી, તરત પાળવી; સદા આનંદ, ઉત્સાહ અને મહિમા સાથે તેમને રાજી કરવાના ભાવથી પાળવી. (૧૪૩-૧૪૪)

Bhagwān ane brahmaswarūp gurunī āgnānu sadāy pālan karavu. Temanī anuvṛutti jāṇīne tene dṛuḍhapaṇe anusaravu. Temanī āgnā āḷas vagere mūkīne pāḷavī, tarat pāḷavī; sadā ānand, utsāh ane mahimā sāthe temane rājī karavānā bhāvthī pāḷavī. (143-144)

One should always obey the commands of Bhagwan and the Brahmaswarup guru. One should realize their inner wishes and firmly abide by them. Their instructions should be followed without laziness, immediately, and always with joy, enthusiasm, mahimā and an eagerness to please them. (143–144)

भगवान एवं ब्रह्मस्वरूप गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करें। उनकी अनुवृत्ति (रुचि) जानकर उसका दृढता से अनुसरण करें। आलस्य आदि का सर्वथा परित्याग करके उनकी आज्ञा का पालन तुरंत करें। सदा आनंद, उत्साह एवं महिमा के साथ उन्हें प्रसन्न करने के भाव से आज्ञा का पालन करें। (१४३-१४४)

भगवंत आणि ब्रह्मस्वरूप गुरूंच्या आज्ञेचे सदैव पालन करावे. त्यांच्या अनुवृत्तिला दृढपणे अनुसरावे. त्यांची आज्ञा आळस वगैरे सोडून पाळावी, तत्काळ पाळावी; सदैव आनंद, उत्साह आणि महिम्यासह त्यांना प्रसन्न करण्याच्या भावनेने पाळावी. (143-144)

ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। (143-144)

loop
144

तदाज्ञां पालयेत् सद्य आलस्यादि विहाय च।

सानन्दोत्साहमाहात्म्यं तत्प्रसादधिया सदा॥१४४॥

તદાજ્ઞાં પાલયેત્ સદ્ય આલસ્યાદિ વિહાય ચ।

સાનન્દોત્સાહમાહાત્મ્યં તત્પ્રસાદધિયા સદા॥૧૪૪॥

Tad-āgnām pālayet sadya ālasyādi vihāya cha ।

Sānandotsāha-māhātmyam tat-prasāda-dhiyā sadā ॥144॥

ભગવાન અને બ્રહ્મસ્વરૂપ ગુરુની આજ્ઞાનું સદાય પાલન કરવું. તેમની અનુવૃત્તિ જાણીને તેને દૃઢપણે અનુસરવું. તેમની આજ્ઞા આળસ વગેરે મૂકીને પાળવી, તરત પાળવી; સદા આનંદ, ઉત્સાહ અને મહિમા સાથે તેમને રાજી કરવાના ભાવથી પાળવી. (૧૪૩-૧૪૪)

Bhagwān ane brahmaswarūp gurunī āgnānu sadāy pālan karavu. Temanī anuvṛutti jāṇīne tene dṛuḍhapaṇe anusaravu. Temanī āgnā āḷas vagere mūkīne pāḷavī, tarat pāḷavī; sadā ānand, utsāh ane mahimā sāthe temane rājī karavānā bhāvthī pāḷavī. (143-144)

One should always obey the commands of Bhagwan and the Brahmaswarup guru. One should realize their inner wishes and firmly abide by them. Their instructions should be followed without laziness, immediately, and always with joy, enthusiasm, mahimā and an eagerness to please them. (143–144)

भगवान एवं ब्रह्मस्वरूप गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करें। उनकी अनुवृत्ति (रुचि) जानकर उसका दृढता से अनुसरण करें। आलस्य आदि का सर्वथा परित्याग करके उनकी आज्ञा का पालन तुरंत करें। सदा आनंद, उत्साह एवं महिमा के साथ उन्हें प्रसन्न करने के भाव से आज्ञा का पालन करें। (१४३-१४४)

भगवंत आणि ब्रह्मस्वरूप गुरूंच्या आज्ञेचे सदैव पालन करावे. त्यांच्या अनुवृत्तिला दृढपणे अनुसरावे. त्यांची आज्ञा आळस वगैरे सोडून पाळावी, तत्काळ पाळावी; सदैव आनंद, उत्साह आणि महिम्यासह त्यांना प्रसन्न करण्याच्या भावनेने पाळावी. (143-144)

ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। (143-144)

loop
145

अन्तर्दृष्टिश्च कर्तव्या प्रत्यहं स्थिरचेतसा।

किं कर्तुमागतोऽस्मीह किं कुर्वेऽहमिहेति च॥१४५॥

અન્તર્દૃષ્ટિશ્ચ કર્તવ્યા પ્રત્યહં સ્થિરચેતસા।

કિં કર્તુમાગતોઽસ્મીહ કિં કુર્વેઽહમિહેતિ ચ॥૧૪૫॥

Antar-dṛaṣhṭish-cha kartavyā pratyaham sthira-chetasā ।

Kim kartum āgato’smīha kim kurve’ham iheti cha ॥145॥

પ્રતિદિન સ્થિર ચિત્તે અંતર્દૃષ્ટિ કરવી કે હું આ લોકમાં શું કરવા આવ્યો છું? અને શું કરી રહ્યો છું? (૧૪૫)

Pratidin sthir chitte antardṛuṣhṭi karavī ke hu ā lokmā shu karavā āvyo chhu? Ane shu karī rahyo chhu? (145)

With a composed mind, one should introspect every day: “What have I come to accomplish in this world and what am I doing?” (145)

प्रतिदिन स्थिर चित्त से अंतर्दृष्टि करें कि मैं इस लोक में क्या करने आया हूँ? और क्या कर रहा हूँ? (१४५)

प्रतिदिन स्थिर चित्ताने अंतर्दृष्टी करावी की मी या लोकात काय करण्यासाठी आलो आहे? आणि काय करत आहे? (145)

ਹਰ ਦਿਨ ਅਡੋਲ ਮਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਿੰਤਨ) ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ? ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ? (145)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase