॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

231

आज्ञायाः पालने नित्यं सोत्साहं तत्परो दृढः।

निर्मानः सरलो यश्च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३१॥

આજ્ઞાયાઃ પાલને નિત્યં સોત્સાહં તત્પરો દૃઢઃ।

નિર્માનઃ સરલો યશ્ચ કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૧॥

Āgnāyāh pālane nityam sotsāham tat-paro dṛaḍhaha ।

Nirmānaha saralo yash-cha kuryāt tat-sangam ādarāt ॥231॥

આજ્ઞા પાળવામાં જે સદાય ઉત્સાહ સાથે તત્પર હોય, દૃઢ હોય; જે નિર્માની તથા સરળ હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૧)

Āgnā pāḷavāmā je sadāy utsāh sāthe tatpar hoy, dṛuḍh hoy; je nirmānī tathā saraḷ hoy teno sang ādar thakī karavo. (231)

One should respectfully associate with those who always eagerly follow commands with enthusiasm and determination, and are humble and cooperative. (231)

आज्ञापालन में जो सदा उत्साह से तत्पर हो, दृढ हो; जो निर्मानी तथा सरल हो, उसकी संगत आदर के साथ करें। (२३१)

आज्ञापालनात जो नेहमी उत्साहाने तत्पर व दृढ असेल, जो निर्मानी व सरळ असेल, त्याचा संग आदराने करावा. (231)

ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (231)

loop
232

हरेर्गुरोश्चरित्रेषु दिव्येषु मानुषेषु यः।

सस्नेहं दिव्यतादर्शी कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३२॥

હરેર્ગુરોશ્ચરિત્રેષુ દિવ્યેષુ માનુષેષુ યઃ।

સસ્નેહં દિવ્યતાદર્શી કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૨॥

Harer gurosh-charitreṣhu divyeṣhu mānuṣheṣhu yah ।

Sa-sneham divyatā-darshī kuryāt tat-sangam ādarāt ॥232॥

ભગવાન અને ગુરુના દિવ્ય તથા મનુષ્ય ચરિત્રોમાં જે સ્નેહપૂર્વક દિવ્યતાનું દર્શન કરતો હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૨)

Bhagwān ane gurunā divya tathā manuṣhya charitromā je sneh-pūrvak divyatānu darshan karato hoy teno sang ādar thakī karavo. (232)

One should respectfully associate with those who lovingly see divinity in both the divine and human-like actions of Bhagwan and the guru. (232)

भगवान और गुरु के दिव्य तथा मनुष्य चरित्रों में जो स्नेहपूर्वक दिव्यता का दर्शन करता हो, उसकी संगत आदर के साथ करें। (२३२)

भगवंत व गुरूंच्या दिव्य व मनुष्य चरित्रांमध्ये जो स्नेहपूर्वक दिव्यत्वाचे दर्शन करत असेल त्याचा संग आदराने करावा. (232)

ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਦੈਵੀਪਣ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (232)

loop
233

तत्परोऽन्यगुणग्राहे विमुखो दुर्गुणोक्तितः।

सुहृद्‌भावी च सत्सङ्गे कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३३॥

તત્પરોઽન્યગુણગ્રાહે વિમુખો દુર્ગુણોક્તિતઃ।

સુહૃદ્‌ભાવી ચ સત્સઙ્ગે કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૩॥

Tat-paro’nya-guṇa-grāhe vimukho dur-guṇoktitaha ।

Suhṛad-bhāvī cha satsange kuryāt tat-sangam ādarāt ॥233॥

સત્સંગમાં જે મનુષ્ય અન્યના ગુણો ગ્રહણ કરવામાં તત્પર હોય, દુર્ગુણોની વાત ન કરતો હોય, સુહૃદભાવવાળો હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૩)

Satsangmā je manuṣhya anyanā guṇo grahaṇ karavāmā tatpar hoy, durguṇonī vāt na karato hoy, suhṛudbhāvavāḷo hoy teno sang ādar thakī karavo. (233)

One should respectfully associate with those in satsang who eagerly imbibe the virtues of others, never speak about others’ flaws and keep suhradbhāv. (233)

सत्संग में जो मनुष्य अन्य के गुणों को ग्रहण करने में तत्पर हो, दुर्गुणों की बात न करता हो, सुहृद्‌भावयुक्त हो, उसकी संगत आदरपूर्वक करें। (२३३)

सत्संगात जो मनुष्य दुसऱ्यांचे गुणग्रहण करण्यात तत्पर असेल, दुर्गुणांची गोष्ट करत नसेल, सुहृदभावी (सौहार्दभावी) असेल त्याचा संग आदराने करावा. (233)

ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਿਰਦ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (233)

loop
234

लक्ष्यं यस्यैकमात्रं स्याद् गुरुहरिप्रसन्नता।

आचारेऽपि विचारेऽपि कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३४॥

લક્ષ્યં યસ્યૈકમાત્રં સ્યાદ્ ગુરુહરિપ્રસન્નતા।

આચારેઽપિ વિચારેઽપિ કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૪॥

Lakṣhyam yasyaika-mātram syād Guruhari-prasannatā ।

Āchāre’pi vichāre’pi kuryāt tat-sangam ādarāt ॥234॥

જેના આચાર તથા વિચારને વિષે ગુરુહરિને રાજી કરવાનું એકમાત્ર લક્ષ્ય હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૪)

Jenā āchār tathā vichārne viṣhe guruharine rājī karavānu ekamātra lakṣhya hoy teno sang ādar thakī karavo. (234)

One should respectfully associate with a person whose conduct and thoughts aim solely to please the guru. (234)

जिसके आचार तथा विचार में गुरुहरि को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य हो, उसकी संगत आदरपूर्वक करें। (२३४)

ज्याच्या आचरणात आणि विचारात गुरूंना प्रसन्न करण्याचे एकमात्र लक्ष्य असेल त्याचा संग आदराने करावा. (234)

ਜਿਸਦੇ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (234)

loop
235

स्वसंप्रदायग्रन्थानां यथाशक्ति यथारुचि।

संस्कृते प्राकृते वाऽपि कुर्यात् पठनपाठने॥२३५॥

સ્વસંપ્રદાયગ્રન્થાનાં યથાશક્તિ યથારુચિ।

સંસ્કૃતે પ્રાકૃતે વાઽપિ કુર્યાત્ પઠનપાઠને॥૨૩૫॥

Sva-sampradāya-granthānām yathā-shakti yathā-ruchi ।

Sanskṛute prākṛute vā’pi kuryāt paṭhana-pāṭhane ॥235॥

પોતાની શક્તિ અને રુચિ પ્રમાણે સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત ભાષામાં પોતાના સંપ્રદાયના ગ્રંથોનું પઠન-પાઠન કરવું. (૨૩૫)

Potānī shakti ane ruchi pramāṇe Sanskṛut tathā prākṛut bhāṣhāmā potānā sampradāynā granthonu paṭhan-pāṭhan karavu. (235)

One should study and teach the Sanskrit or vernacular texts of one’s Sampraday according to one’s abilities and preferences. (235)

अपनी शक्ति और रुचि के अनुसार संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में अपने संप्रदाय के ग्रंथों का पठन-पाठन करें। (२३५)

यथाशक्ती व आवडीनुसार स्वसंप्रदायाच्या संस्कृत व प्राकृत भाषेतील ग्रंथांचे पठन-पाठन करावे. (235)

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। (235)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase