॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

241

चान्द्रायणोपवासादिर्मन्त्रजपः प्रदक्षिणाः।

कथाश्रुतिर्दण्डवच्च प्रणामा अधिकास्तदा॥२४१॥

ચાન્દ્રાયણોપવાસાદિર્મન્ત્રજપઃ પ્રદક્ષિણાઃ।

કથાશ્રુતિર્દણ્ડવચ્ચ પ્રણામા અધિકાસ્તદા॥૨૪૧॥

Chāndrāyaṇopavāsādir mantra-japah pradakṣhiṇāhā ।

Kathā-shrutir-daṇḍavach-cha praṇāmā adhikās-tadā ॥241॥

તેમાં ચાંદ્રાયણ, ઉપવાસ વગેરે તથા મંત્રજપ, પ્રદક્ષિણા, કથાશ્રવણ, અધિક દંડવત્ પ્રણામ કરવા ઇત્યાદિરૂપે શ્રદ્ધાએ કરીને, પ્રીતિપૂર્વક અને ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવા વિશેષ ભક્તિનું આચરણ કરવું. (૨૪૧-૨૪૨)

Temā chāndrāyaṇ, upavās vagere tathā mantra-jap, pradakṣhiṇā, kathā-shravaṇ, adhik danḍavat praṇām karavā ityādirūpe shraddhāe karīne, prīti-pūrvak ane Bhagwānno rājīpo prāpt karavā visheṣh bhaktinu ācharaṇ karavu. (241-242)

This includes observing chāndrāyan and other fasts, as well as chanting the [Swaminarayan] mantra, performing pradakshinās, listening to spiritual discourses, offering extra dandvat pranāms, and additional devotion with faith, love and the wish to please Bhagwan. (241–242)

इसमें चांद्रायण, उपवास इत्यादि तथा मंत्रजप, प्रदक्षिणा, कथाश्रवण, अधिक दंडवत् प्रणाम इत्यादि रूप से विशेष भक्ति का आचरण श्रद्धासहित, प्रीतिपूर्वक तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। (२४१-२४२)

त्यामध्ये चांद्रायण, उपवास वगैरे व मंत्रजप, प्रदक्षिणा, कथाश्रवण, अधिक दंडवत प्रणाम करणे इत्यादी विशेष भक्तीचे आचरण श्रद्धेने, प्रीतीपूर्वक आणि भगवंतांची प्रसन्नता प्राप्त करण्यासाठी करावे. (241-242)

ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਂਦ੍ਰਾਯਣ, ਵਰਤ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮੰਤਰ-ਜਾਪ, ਪਰਿਕਰਮਾ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ, ਵਧੇਰੇ ਡੰਡਉਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਦਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਕਰੋ। (241-242)

loop
242

इत्येवमादिरूपेण श्रद्धया प्रीतिपूर्वकम्।

हरिप्रसन्नतां प्राप्तुं विशेषां भक्तिमाचरेत्॥२४२॥

ઇત્યેવમાદિરૂપેણ શ્રદ્ધયા પ્રીતિપૂર્વકમ્।

હરિપ્રસન્નતાં પ્રાપ્તું વિશેષાં ભક્તિમાચરેત્॥૨૪૨॥

Ityevam ādirūpeṇa shraddhayā prīti-pūrvakam ।

Hari-prasannatām prāptum visheṣhām bhaktim ācharet ॥242॥

તેમાં ચાંદ્રાયણ, ઉપવાસ વગેરે તથા મંત્રજપ, પ્રદક્ષિણા, કથાશ્રવણ, અધિક દંડવત્ પ્રણામ કરવા ઇત્યાદિરૂપે શ્રદ્ધાએ કરીને, પ્રીતિપૂર્વક અને ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવા વિશેષ ભક્તિનું આચરણ કરવું. (૨૪૧-૨૪૨)

Temā chāndrāyaṇ, upavās vagere tathā mantra-jap, pradakṣhiṇā, kathā-shravaṇ, adhik danḍavat praṇām karavā ityādirūpe shraddhāe karīne, prīti-pūrvak ane Bhagwānno rājīpo prāpt karavā visheṣh bhaktinu ācharaṇ karavu. (241-242)

This includes observing chāndrāyan and other fasts, as well as chanting the [Swaminarayan] mantra, performing pradakshinās, listening to spiritual discourses, offering extra dandvat pranāms, and additional devotion with faith, love and the wish to please Bhagwan. (241–242)

इसमें चांद्रायण, उपवास इत्यादि तथा मंत्रजप, प्रदक्षिणा, कथाश्रवण, अधिक दंडवत् प्रणाम इत्यादि रूप से विशेष भक्ति का आचरण श्रद्धासहित, प्रीतिपूर्वक तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। (२४१-२४२)

त्यामध्ये चांद्रायण, उपवास वगैरे व मंत्रजप, प्रदक्षिणा, कथाश्रवण, अधिक दंडवत प्रणाम करणे इत्यादी विशेष भक्तीचे आचरण श्रद्धेने, प्रीतीपूर्वक आणि भगवंतांची प्रसन्नता प्राप्त करण्यासाठी करावे. (241-242)

ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਂਦ੍ਰਾਯਣ, ਵਰਤ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮੰਤਰ-ਜਾਪ, ਪਰਿਕਰਮਾ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ, ਵਧੇਰੇ ਡੰਡਉਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਦਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਕਰੋ। (241-242)

loop
243

सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा।

यथारुचि यथाशक्ति कुर्याद् नियमपूर्वकम्॥२४३॥

સમ્પ્રદાયસ્ય શાસ્ત્રાણાં પઠનં પાઠનં તદા।

યથારુચિ યથાશક્તિ કુર્યાદ્ નિયમપૂર્વકમ્॥૨૪૩॥

Sampradāyasya shāstrāṇām paṭhanam pāṭhanam tadā ।

Yathā-ruchi yathā-shakti kuryād niyama-pūrvakam ॥243॥

ત્યારે પોતાની રુચિ તથા શક્તિ પ્રમાણે સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોનું નિયમપૂર્વક પઠન-પાઠન કરવું. (૨૪૩)

Tyāre potānī ruchi tathā shakti pramāṇe sampradāynā shāstronu niyam-pūrvak paṭhan-pāṭhan karavu. (243)

During this time, one should also regularly read and teach the Sampraday’s shastras according to one’s preference and ability. (243)

उस समय अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार संप्रदाय के शास्त्रों का नियमपूर्वक पठन-पाठन करें। (२४३)

तेव्हा यथाशक्ती व आवडीने संप्रदायाच्या ग्रंथांचे नियमपूर्वक पठन-पाठन करावे. (243)

ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-ਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। (243)

loop
244

सर्वैः सत्सङ्गिभिः कार्याः प्रीतिं वर्धयितुं हरौ।

उत्सवा भक्तिभावेन हर्षेणोल्लासतस्तथा॥२४४॥

સર્વૈઃ સત્સઙ્ગિભિઃ કાર્યાઃ પ્રીતિં વર્ધયિતું હરૌ।

ઉત્સવા ભક્તિભાવેન હર્ષેણોલ્લાસતસ્તથા॥૨૪૪॥

Sarvaih satsangibhih kāryāh prītim vardhayitum Harau ।

Utsavā bhakti-bhāvena harṣheṇollāsatas-tathā ॥244॥

ભગવાનને વિષે પ્રીતિ વધારવા સારુ સર્વે સત્સંગીઓએ હર્ષ અને ઉલ્લાસથી ભક્તિભાવે ઉત્સવો કરવા. (૨૪૪)

Bhagwānne viṣhe prīti vadhāravā sāru sarve satsangīoe harṣh ane ullāsthī bhaktibhāve utsavo karavā. (244)

To increase one’s love for Bhagwan, all satsangis should celebrate festivals with great joy and devotion. (244)

भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाने के लिए सभी सत्संगी हर्ष, उल्लास और भक्तिभाव से उत्सव करें। (२४४)

भगवंतांविषयी प्रीती वाढवण्यासाठी सर्व सत्संगींनी हर्षोल्हासाने भक्तिभावाने उत्सव साजरे करावेत. (244)

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ। (244)

loop
245

जन्ममहोत्सवा नित्यं स्वामिनारायणप्रभोः।

ब्रह्माऽक्षरगुरूणां च कर्तव्या भक्तिभावतः॥२४५॥

જન્મમહોત્સવા નિત્યં સ્વામિનારાયણપ્રભોઃ।

બ્રહ્માઽક્ષરગુરૂણાં ચ કર્તવ્યા ભક્તિભાવતઃ॥૨૪૫॥

Janma-mahotsavā nityam Swāminārāyaṇa-Prabhoho ।

Brahmā’kṣhara-gurūṇām cha kartavyā bhakti-bhāvataha ॥245॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણ તથા અક્ષરબ્રહ્મ ગુરુઓના જન્મમહોત્સવો ભક્તિભાવથી હંમેશાં ઉજવવા. (૨૪૫)

Bhagwān Swāminārāyaṇ tathā Akṣharbrahma guruonā janma-mahotsavo bhakti-bhāvthī hammeshā ujavavā. (245)

The birth festivals of Bhagwan Swaminarayan and the Aksharbrahman gurus should always be celebrated with devotion. (245)

भगवान श्रीस्वामिनारायण तथा अक्षरब्रह्म गुरुओं के जन्ममहोत्सव भक्तिभावपूर्वक सदैव मनाएँ। (२४५)

भगवान स्वामिनारायण तथा अक्षरब्रह्म गुरूंचे जन्ममहोत्सव भक्तिभावाने सदैव साजरे करावेत. (245)

ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਮਹਾਂ-ਉਤਸਵ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮਨਾਉਣ। (245)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase