Meaning: Gujarati English
સદ્‍ગ્રંથનિત્યપઠનશ્રવણાદિસક્તં
 બ્રાહ્મીં ચ સત્સદસિ શાસતમત્ર વિદ્યાં ।
સંસારજાલપતિતા ખિલજીવબન્ધો
 ત્વાં ભક્તિધર્મતનયં શરણં પ્રપદ્યે ॥
सद्‍ग्रंथनित्यपठनश्रवणादिसक्तं
 ब्राह्मीं च सत्सदसि शासतमत्र विद्यां ।
संसारजालपतिता खिलजीवबन्धो
 त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥
Sadgrantha-nitya-paṭhana-shravaṇādi-saktam
 Brāhmīn cha satsadasi shāsatamatra vidyām |
Sansāra-jāla-patitā khilajīvabandho
 Tvām bhakti-dharma-tanayam sharaṇam prapadye ||
105
સદ્‍ગ્રંથોના નિત્ય વાંચન અને શ્રવણ કરવામાં જે આસક્ત છે, સંતની સભામાં જે બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ આપે છે એવા, હે સંસારની જાળમાં ફસાયેલા જીવોના બંધુ-તારણહાર ! ભક્તિ તથા ધર્મના પુત્ર આપને હું શરણે જાઉ‚ છું.

Shlok Selection

Shloks Index