Meaning: Gujarati English
પ્રત્યહં તુ પ્રબોદ્ધવ્યં પૂર્વમેવોદયાદ્રવેઃ ।
વિધાય કૃષ્ણસ્મરણં કાર્યઃ શૌચવિધિસ્તતઃ ॥
प्रत्यहं तु प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवेः ।
विधाय कृष्णस्मरणं कार्यः शौचविधिस्ततः ॥
Pratyaham tu praboddhavyam pūrvamevodayādravehe |
Vidhāya kṛuṣhṇasmaraṇam kāryah shauchavidhistatah ||
187
અને અમારા સત્‍સંગી તેમણે નિત્‍યે સૂર્ય ઊગ્‍યાથી પ્રથમ જ જાગવું અને શ્રીકૃષ્‍ણ ભગવાનનું સ્‍મરણ કરીને પછી શૌચવિધિ કરવા જવું. (શિક્ષાપત્રી: 49)

Shlok Selection

Shloks Index