Meaning: Gujarati English
સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ ।
ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવો નઃ સર્વાવિર્ભાવકારણમ્ ॥
स श्रीकृष्णः परंब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः ।
उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम् ॥
Sa shrīkṛuṣhṇah parambrahma bhagavān puruṣhottamah |
Upāsya iṣhṭadevo nah sarvāvirbhāvakāraṇam ||
246
અને તે ઈશ્વર તે કયા તો પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ એવા જે શ્રીકૃષ્‍ણ ભગવાન તે ઈશ્વર છે અને તે શ્રીકૃષ્‍ણ જે તે આપણા ઈષ્‍ટદેવ છે ને ઉપાસના કરવા યોગ્‍ય છે અને સર્વ અવતારના કારણ છે. (શિક્ષાપત્રી: 108)

Shlok Selection

Shloks Index