Meaning: Gujarati English
આઢ્યૈસ્તુ ગૃહિભિઃ કાર્યા અહિંસા વૈષ્ણવા મખાઃ ।
તીર્થેષુ પર્વસુ તથા ભોજ્યા વિપ્રાશ્ચ સાધવઃ ॥
आढ्यैस्तु गृहिभिः कार्या अहिंसा वैष्णवा मखाः ।
तीर्थेषु पर्वसु तथा भोज्या विप्राश्च साधवः ॥
Āḍhyaistu gṛuhibhihi kāryā ahinsā vaiṣhṇavā makhāhā |
Tīrtheṣhu parvasu tathā bhojyā viprāshcha sādhavah ||
293
અને ધનાઢ્ય એવા જે ગૃહસ્‍થ સત્સંગી તેમણે હિંસાએ રહિત એવા જે વિષ્‍ણુ સંબંધી યજ્ઞ તે કરવા તથા તીર્થને વિષે તથા દ્વાદશી આદિ પર્વને વિષે બ્રાહ્મણ તથા સાધુને જમાડવા. (શિક્ષાપત્રી: 155)

Shlok Selection

Shloks Index