Meaning: Gujarati English
કાર્યશ્ચ સકૃદાહારસ્તાભિઃ સ્વાપસ્તુ ભુતલે ।
મૈથુનાસક્તયોર્વીક્ષા ક્વાપિ કાર્યા ન દેહિનોઃ ॥
कार्यश्च सकृदाहारस्ताभिः स्वापस्तु भुतले ।
मैथुनासक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्या न देहिनोः ॥
Kāryashcha sakṛudāhārastābhihi svāpastu bhutale |
Maithunāsaktayorvīkṣhā kvāpi kāryā na dehinoho ||
306
અને વિધવા સ્ત્રીઓ તેમણે એકવાર આહાર કરવો અને પૃથ્‍વીને વિષે સૂવું અને મૈથુનાસક્ત એવા પશુ પક્ષી આદિક જીવ પ્રણીમાત્ર તેમને જોવાં નહિ. (શિક્ષાપત્રી: 168)

Shlok Selection

Shloks Index