Meaning: Gujarati English
સુન્દરોપિ સુશીલોપિ કુલીનોપિ મહાધનઃ ।
શોભતે ન વિના વિદ્યાં વિદ્યા સર્વસ્ય ભૂષણમ્ ॥
सुन्दरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनः ।
शोभते न विना विद्यां विद्या सर्वस्य भूषणम् ॥
Sundaropi sushīlopi kulīnopi mahādhanah |
Shobhate na vinā vidyām vidyā sarvasya bhūṣhaṇam ||
71
સુંદર, સુશીલ, કુલીન અને બહુ ધનવાન હોવા છતાં પણ કોઈ વિદ્યા વિના શોભતો નથી, કેમ કે વિદ્યા જ બધાનું આભૂષણ છે.

Shlok Selection

Shloks Index