વચનામૃત મહિમા

અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીથા લઈને ગુરુપરંપરા દ્વારા વચનામૃતના મહિમાના વચનો સંપ્રદાયના ગ્રંથો અને જીવન ચરિત્રોમાં ઉલ્લેખાયા છે. આવા મહિમાના શબ્દો અહીં રજું કરવામાં આવ્યા છે.


Vachanamrut Mahima

At certain times, the greatness of certain Vachanamruts have been explained by Aksharbrahma Gunatitanand Swami and the Guru Parampara in sampraday granths and their biographies. These words have been captured here.

SELECTION

પ્રકરણ

ગઢડા પ્રથમ (૭૮)

સારંગપુર (૧૮)

કરિયાણી (૧૨)

લોયા (૧૮)

પંચાળા (૭)

ગઢડા મધ્ય (૬૭)

વરતાલ (૨૦)

અમદાવાદ (૩)

ગઢડા અંત્ય (૩૯)

ભૂગોળ-ખગોળનું વચનામૃત

વધારાનાં (૧૧)

વિશેષ

વચનામૃત અભ્યાસ

આશિર્વાદ પત્રો

નિવેદન

વચનામૃતના સિદ્ધાંતોનો સારસંક્ષેપ

પરથારો

પરિશિષ્ટ