॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા મધ્ય-૪૮: ‘વંદું’ના કીર્તનનું, સંતના મધ્યમાં જન્મ ધરવાનું

પ્રસંગ

યોગીજી મહારાજ કહે, “‘વંદું સહજાનંદ રસરૂપ, અનુપમ સારને રે લોલ’ – એ ગરબી પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજ આગળ બોલ્યા. ત્યારે મહારાજ બહુ રાજી થયા અને કહ્યું, ‘માગો.’ ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, ‘મહારાજ! તમારી મૂર્તિ અખંડ રહે તે માગું છું.’ ત્યારે મહારાજ કહે, ‘એનાં સાધનો તો જુદાં છે. ગુણાતીતસ્વરૂપ થાવ તો મારી મૂર્તિ અખંડ રહે, અક્ષરસ્વરૂપ થાવ તો રહું.’ અક્ષરરૂપ થયા વિના પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર જ નથી.”

[યોગીવાણી: ૨/૫૧]

Yogiji Mahārāj said, “‘Vandu Sahajānand ras-rup, anupan sārne re lol’ - Premānand Swāmi sang this garbi in front of Mahārāj. Mahārāj became pleased and said, ‘Ask for whatever you wish.’ Premānand Swāmi said, ‘Mahārāj, all I wish is that your murti remains with me constantly.’

“Mahārāj replied, ‘The means for that are different. When you become the form of Gunātit (akshar-rup), then My murti will remain with you constantly.’

“Without becoming akshar-rup, no one has the right to offer bhakti to Purushottam.”

[Yogi-Vāni: 2/51]

નિરૂપણ

યોગીજી મહારાજ કહે, “પ્રેમાનંદ સ્વામીને મહારાજે કહ્યું કે મૂર્તિ અખંડ રહે તેનાં સાધન જુદાં. તે સાધન શું? અક્ષરબ્રહ્મ-ગુરુને ઓળખીને રાજી કરવા.”

[યોગીવાણી: ૨૪/૨૭૬]

Yogiji Mahārāj said, “Mahārāj informed Premānand Swāmi that the means to constantly behold the divine form of God are different. What are those means? To recognise the Aksharbrahma guru and please him.”

[Yogi Vāni: 24/276]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase