॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

વરતાલ-૧૧: જીવના નાશનું, સત્પુરુષમાં હેત એ જ આત્મદર્શનનું સાધન, તેનું

નિરૂપણ

યોગીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો: “બ્રહ્મરૂપ કેમ થવાય?”

ત્યારે યોગીજી મહારાજ કહે: “વરતાલના અગિયારમા વચનામૃત પ્રમાણે આ સાધુને બ્રહ્મરૂપ જાણીને મન-કર્મ-વચને તેનો સંગ કરે તો અક્ષરરૂપ થાય, અને આવો થાય ત્યારે પુરુષોત્તમની સેવામાં રહેવાય. એવો ભાવ અને હેત થવું જોઈએ. બ્રહ્મરૂપ થવાનું વચનામૃત વરતાલ-૧૧ સિદ્ધ કરવું. ગુણાતીત સત્પુરુષ સાથે દૃઢ હેત કરે અંતરાય ટાળી આત્મબુદ્ધિથી જોડાઈ જાય તો બ્રહ્મરૂપ કરી મૂકે.”

[યોગી વાણી: ૨૫/૭૭]

નિરૂપણ

વડતાલનું ૧૧મું વચનામૃત સમજાવતાં સ્વામીશ્રીએ પૂછ્યું, “આત્મબુદ્ધિ વધે કે પ્રીતિ વધે?” તેનો ઉત્તર આપતાં પોતે જ કહ્યું, “ઘરનાં પાંચ માણસ ભેગાં રહેતાં હોય - આત્મબુદ્ધિ હોય, પણ જો બોલાચાલી થતી હોય તો અંતરાય પડી જાય; ને દૃઢ પ્રીતિ હોય તો અંતરાય ન પડે. માટે ગોપીઓના જેવી પ્રીતિ વધે. પ્રીતિ શું? પ્રિયતમની મરજી લોપાય નહિ.”

[યોગી વાણી: ૨૪/૧૦૨]

નિરૂપણ

યોગીજી મહારાજ કહે, “વરતાલ-૧૧માં કહ્યું: મોટાપુરુષના જેવી સ્થિતિ થાય તો મહિમા સમજાય. તે સ્થિતિ કઈ? તો નિર્દોષબુદ્ધિની સ્થિતિ.”

[યોગી વાણી]

SELECTION 
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * યોગીગીતા મર્મ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR

Type: Keywords Exact phrase