॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા મધ્ય-૫૭: ગરોળીના દ્રષ્ટાંતનું, મિનડિયા ભક્તનું

મહિમા

યોગીજી મહારાજ કહે, “ગઢડા મધ્ય ૫૭મું વચનામૃત સર્વોપરી છે. સ્વામી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ) બહુ વંચાવતા. આ વચનામૃત બધાએ યાદ રાખવું.” (યોગીજી મહારાજ ત્રણ-ચાર વાર આ વાક્ય બોલ્યા)

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૬/૪૯૬]

નિરૂપણ

તા. ૨૫/૧૧/૧૯૭૦, ગોંડલ. સવારે કથાપ્રસંગમાં યોગીજી મહારાજ કહે, “ગઢડા મધ્ય ૫૭મું વચનામૃત સર્વોપરી છે. સ્વામી બહુ વંચાવતા. મીનડિયા ભક્ત ન થવું. ભગવાન વિના બીજામાં પ્રીતિ તે મીનડિયા ભક્ત, આખી દુનિયા મીનડિયા જ છે ને, જે ભગવાન નથી ભજતા. ‘આપણાં મોટાં ભાગ્ય છે.’ આનંદમાં રહેવું. આવો મનુષ્યનો દેહ મળ્યો અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ જેવા ગુરુ મળ્યા, તે ક્યાંય પ્રીતિ રહેવા ન દેવી. મીનડિયા ભક્ત ન થવું.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૬/૪૯૬]

SELECTION 
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR

Type: Keywords Exact phrase