share

॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ THE VACHANAMRUT ॥

Spiritual Discourses

by Bhagwan Swaminarayan

Gadhada I 21

Ekāntik Dharmavāḷānu, Akṣharnā Be Swarūpnu

Samvat 1876nā Poṣh sudi 3 Trījne divas Shrījī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā sānjne same ugamṇe dvār oraḍānī osarīe ḍholiyā upar virājmān hatā ane kāḷā chheḍāno khes paheryo hato ne dhoḷo chofāḷ oḍhyo hato ne dhoḷī pāgh māthe bāndhī hatī ne ugamṇe mukhārvinde virājmān hatā ne potānī āgaḷ sādhu zānz, pakhāj laīne kīrtan gātā hatā ane potānā mukhārvindnī āgaḷ sādhu tathā desh-deshnā satsangīnī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī te sarvene Shrījī Mahārāje chhānā rākhyā ne em bolyā je, “Sarve sāmbhaḷo, ek vārtā karīe.” Em kahīne zāzī vār sudhī to netrakamaḷne mīchīne vichārī rahyā ne pachhī bolyā je, “He haribhaktanā manmā Bhagwānne ati prasanna karavānī ichchhā hoy te Bhagwānne prasanna karavāno to e upāy chhe je, pot-potānā varṇāshramno je dharma tene viṣhe achaḷ niṣhṭhā tathā ātmaniṣhṭhānī atishay draḍhatā tathā ek Bhagwān vinā bījā sarva padārthne viṣhe aruchi tathā Bhagwānne viṣhe māhātmye sahit evī niṣhkām-bhakti, e chār sādhane karīne Bhagwānnī atishay prasannatā thāy chhe. Ane e je chār sādhan tene ekāntik dharma kahīe. Ane evā ekāntik dharmavāḷā je bhakta te ā samāmā āpaṇā satsangmā keṭalāk chhe. Ane je Bhagwānno bhakta hoy tene khātā, pītā, nā'tā, dhotā, chālatā, beṭhatā sarva kriyāne viṣhe Bhagwānnī mūrtinu chintavan karavu. Ane jyāre antarmā koī vikṣhep na hoy tyāre to Bhagwānnu chintavan karavu ne Bhagwānnī mūrti sāmu joī rahevu ane jo antarmā sankalp-vikalpno vikṣhep thāy to deh, indriyo, antahkaraṇ, devatā, viṣhay e sarvathī potānu swarūp judu samajavu ane jyāre sankalpno virām thāy tyāre Bhagwānnī mūrtinu chintavan karavu. Ane ā dehne to potānu swarūp mānavu nahī ane dehnā je sambandhī tene potānā sambandhī mānavā nahī; kem je, ā jīv chhe te chorāshī lākh jātnā dehne pūrve dharī āvyo chhe. Ane jeṭalī jagatmā strīo chhe te sarvene peṭ janma līdhā chhe tathā jagatmā jeṭalī kūtarīo, jeṭalī mīnaḍīo, jeṭalī vānarīo e ādik je je chorāshīmā jīv chhe te sarvene peṭ keṭalīk vār janma dharyā chhe. Ane ā jagatmā jeṭalī jātnī strīo chhe temā keī eṇe strī nathī karī? Sarvene potānī strīo karī chhe; tem ja e jīve strīnā deh dharī dharīne jagatmā jeṭalī jātnā puruṣh chhe te sarvene potānā dhaṇī karyā chhe. Teṭalā māṭe jem e chorāshī lākh jātnā sagpaṇne hamaṇe mānatā nathī tathā chorāshī lākh jātnā dehne potānu deh mānatā nathī, tem ja ā dehne potānu swarūp mānavu nahī ane ā dehnā sambandhīne potānā sambandhī mānavā nahī; kem je, chorāshī lākh jātnā deh dharyā teno sambandh rahyo nahī to ā dehno sambandh paṇ nahī ja rahe. Te māṭe deh-gehādik sarva padārthne asatya jāṇīne tathā deh, indriyo, antahkaraṇ tethī judu potānu swarūp jāṇīne tathā potānā dharmamā rahīne Bhagwānnī niṣhkām-bhakti karavī ane divase divase Bhagwānnu atishay māhātmya jaṇāy tene arthe sādhuno sang nirantar rākhavo. Ane je āvī rīte nathī samajato ane kevaḷ dehābhimānī ane prākṛut mativāḷo chhe ane te jo satsangmā paḍyo chhe to paṇ ene pashu jevo jāṇavo. Ane ā satsangmā to Bhagwānno moṭo pratāp chhe teṇe karīne pashunu paṇ kalyāṇ thāy chhe, to manuṣhyanu kalyāṇ thāy temā shu āshcharya kahevāy? Paṇ ene kharekharo Bhagwānno ekāntik bhakta na kahevāy. Ekāntik bhakta to jenī pratham kahī evī samajaṇ hoy tene ja kahīe. Ane evo je ekāntik bhakta te dehno tyāg karīne sarve māyānā bhāvthī mukta thaīne archimārge98 karīne Bhagwānnā Akṣhardhāmne pāme chhe. Te Akṣharnā be99 swarūp chhe - ek to nirākār100 ekras chaitanya chhe tene Chidākāsh kahīe, Brahmamahol kahīe; ane e Akṣhar bīje101 rūpe karīne Puruṣhottam Nārāyaṇnī sevāmā rahe chhe. Ane e102 Akṣhardhāmne pāmyo je bhakta te paṇ Akṣharnā103 sādharmyapaṇāne104 pāme chhe ane Bhagwānnī akhanḍ sevāmā rahe chhe. Ane e Akṣhardhāmne viṣhe Shrī Kṛuṣhṇa Puruṣhottam Nārāyaṇ te sadā virājmān chhe ane e Akṣhardhāmne viṣhe Akṣharnā sādharmyapaṇāne pāmyā evā anant koṭi mukta rahyā chhe te sarve Puruṣhottamnā dāsbhāve varte chhe ane Puruṣhottam Nārāyaṇ te sarvanā Swāmī chhe ne anant koṭi brahmānḍnā rājādhirāj chhe. Māṭe āpaṇā satsangī sarvene to em ja nishchay karavo je, ‘Āpaṇe paṇ e Akṣharrūp je mukta temanī panktimā bhaḷavu chhe ane Akṣhardhāmmā jaīne akhanḍ Bhagwānnī sevāmā hajūr rahevu chhe, paṇ nāshavant ne tuchchh evu je māyik sukh tene ichchhavu nathī ne emā koī ṭhekāṇe lobhāvu nathī;’ evo draḍh nishchay rākhīne nirantar Bhagwānnī ekāntik bhakti karavī ane Bhagwānnu atishaya māhātmya yathārth samajīne Bhagwān vinā bījā je strī-dhanādik sarva padārth tenī je vāsanā tene deh chhate ja ṭāḷī nākhavī. Ane jo Bhagwān vinā bījā padārthnī vāsanā rahī gaī hoy ne teno deh paḍe ne tene Bhagwānnā dhāmmā jāte jo mārgmā siddhiyo dekhāy to te Bhagwānne mūkīne te siddhiomā lobhāī jāy to tene moṭu vighna thāy; māṭe sarva padārthnī vāsanā ṭāḷīne Bhagwānne bhajavā.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 21 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

98. Bhagwānnā dhāmnā mārgne archimārg kahe chhe; tene devyān ane brahmapath shabdathī paṇ kahe chhe. Te mārgmā pratham archi arthāt tej āve chhe. Tethī tenu archimārg evu nām paḍyu chhe. Archimārge gayelāo ā sansārmā pāchhā āvatā nathī. Ā mārgnu varṇan Chhāndogyopaniṣhad: 5/10/1-2, Brahmasūtra: 4/3/1 tathā Gītā: 8/24mā karyu chhe.

99. Divya kar-charaṇādik avayav-yukta mūrtimān tathā Bhagwānne rahevānu sthān.

100. Anant koṭi brahmānḍmā vyāpak Chidākāshrūp, tathā sākār hovā chhatā atishay vishāḷtāne līdhe nirākār jevu jaṇānār dhām-sthānrūp.

101. Dīvya kar-charaṇādik-avayav-yukta sevakrūp.

102. Sthānrūp.

103. Dīvya kar-charaṇādik-avayav-yukta sevakrūp.

104. Samān anek guṇone arthāt Akṣharbrahmanī jem Parbrahmanī atishay preme karīne nirantar sevā karavānī yogyatāne.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase