share

॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ THE VACHANAMRUT ॥

Spiritual Discourses

by Bhagwan Swaminarayan

Gadhada I 24

Gnānnī Sthitinu, Māhātmyarūpī Khaṭāīnu

Samvat 1876nā Poṣh sudi 6 Chhaṭhne divas sandhyā same Shrījī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā ugamṇe dvār oraḍānī osarīe ḍholiyā upar virājmān hatā ane māthe dhoḷo fenṭo bāndhyo hato ne dhoḷo khes paheryo hato tathā garam posnī rātī ḍagalī paherī hatī ne dhoḷo chofāḷ oḍhyo hato ne potānā mukhārvindnī āgaḷ Paramhansa tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāj Paramhansa pratye bolyā je, “Je rīte gnāne karīne sthiti thāy chhe te kahīe chhīe. Te gnān kevu chhe? To Prakṛuti-Puruṣhthī par chhe.111 Ane gnānne viṣhe sthiti thāy chhe tyāre Prakṛuti-Puruṣh ne Prakṛuti-Puruṣhnu je kārya te kāī najarmā āvatu nathī. Ane enu nām gnān-pralay112 kahevāy chhe. Ane evī sthiti thāy chhe tene ekras chaitanya bhāse chhe ne tene viṣhe ek Bhagwānnī mūrti ja rahe chhe, paṇ bījo koī ākār raheto nathī. Ane kyārek to e prakāshmā Bhagwānnī mūrti paṇ dekhāy nahī ekalo prakāsh ja dekhāy chhe, ne kyārek to prakāsh paṇ dekhāy ne Bhagwānnī mūrti paṇ dekhāy; ene gnāne karīne sthiti jāṇavī. Ane jevī Bhagwānnī mūrti pragaṭ dekhāy chhe, te mūrtine viṣhe akhanḍ vṛutti rahe teṇe karīne evī sthiti thāy chhe. Ane jene jevo Bhagwānno mahimā samajāṇo hoy tenā hṛudayamā teṭalo ja prakāsh thāy chhe ane teṭalo ja tene praṇav ne nād113 sambhaḷāy chhe. Ane jeṭalo jene Bhagwānno nishchay ne mahimā samajāy chhe tene teṭalā bhūnḍā ghāṭ bandh thaī jāy chhe. Ane jyāre Bhagwānno nishchay yathārth thāy chhe ne yathārth mahimā samajāy chhe tyāre tene bhūnḍā ghāṭmātra ṭaḷī jāy chhe. Jem līmbunī ek chirya chūsī hoy to thoḍā thoḍā dānt ambāy, paṇ haḷavā haḷavā chaṇā chavāy kharā; ne jo ākhu līmbu chūsyu hoy to chaṇā chavāy nahī ne magno dāṇo parāṇe parāṇe chavāy; ane jo ghaṇā līmbu chūsyā hoy to rāndhelo bhāt paṇ chavāy nahī. Tem Bhagwānno nishchay ane māhātmyarūpī jene khaṭāī chaḍī hoy tenī chār antahkaraṇ ne das indriyorūp je ḍāḍhyo te sarve ambāī jāy chhe; tyāre e jīv manrūp potānī ḍāḍhye karīne viṣhayanā sankalprūpī chaṇāne chāvavāne samarth thato nathī, tem ja chittarūp potānī ḍāḍhye karīne viṣhayanu chintavan karavā samarth thato nathī, tem ja buddhirūp potānī ḍāḍhye karīne nishchay karavā samarth thato nathī, tem ja ahankārrūp potānī ḍāḍhye karīne viṣhay sambandhī abhimān karavā samarth thato nathī, tem ja panch gnān-indriyo ne panch karma-indriyorūp je ḍāḍhyo chhe te ḍāḍhye karīne te te indriyonā viṣhayrūp je chaṇā tene chāvavāne samarth thato nathī. Ane jene yathārth Bhagwānno nishchay na hoy ne yathārth Bhagwānno mahimā jaṇāṇo na hoy tenā indriyo tathā antahkaraṇ te pot-potānā viṣhay thakī yathārthpaṇe nivṛutti pāmatā nathī. Ane je Bhagwānnu swarūp chhe te to māyā ne māyānā je guṇ te thakī par chhe ane sarva vikāre rahit chhe, paṇ jīvnā kalyāṇne arthe manuṣhya jevā bhāse chhe. Te Bhagwānne viṣhe je alp-mativāḷā chhe te jevā jevā doṣh kalpe chhe te Bhagwānne viṣhe to eke doṣh nathī, paṇ kalpanārānī buddhimāthī e doṣh koī kāḷe ṭaḷavānā nahī. Temā je Bhagwānne kāmī samaje chhe te pote atyant kāmī thaī jāy chhe, ane je Bhagwānne krodhī samaje chhe te pote atyant krodhī thaī jāy chhe, ne je Bhagwānne lobhī samaje chhe te pote atyant lobhī thaī jāy chhe, ne je Bhagwānne īrṣhyāvān samaje chhe te pote atyant īrṣhyāvān thaī jāy chhe, e ādik je je doṣh Bhagwānne viṣhe kalpe chhe te to jem ‘Sūrya sāmī dhūḍnī fānṭ bharīne nākhīe te potānī ākhmā paḍe chhe,’ tem Bhagwānne viṣhe je jātno doṣh kalpe chhe te doṣh potāne dukh de chhe. Ane potāmā game tevā bhūnḍā swabhāv hoy ne jo Bhagwānne atishay nirdoṣh samaje to pote paṇ atishay nirdoṣh thaī jāy chhe.”

Pachhī Brahmānand Swāmīe pūchhyu je, “Koī viṣhaymā paṇ potānā indriyo taṇātā na hoy ne antahkaraṇmā paṇ khoṭā ghāṭ thatā na hoy ne Bhagwānno nishchay paṇ yathārth chhe, to paṇ apūrṇapaṇu rahe chhe ane antar sūnu rahe chhe tenu shu kāraṇ chhe?” Tyāre Shrījī Mahārāj bolyā je, “E paṇ haribhaktamā moṭī khoṭya chhe je, potānu man sthir thayu chhe ne Bhagwānno nishchay paṇ atishay draḍh chhe, toya paṇ haiyāmā atishay ānand āvato nathī je, ‘Hu dhanya chhu ne hu kṛutārth thayo chhu ane ā sansārmā je jīv chhe te kām, krodh, lobh, moh, mad, matsar, āshā, tṛuṣhṇā tene viṣhe herān thatā fare chhe ane trividh tāpmā rāt-divas baḷe chhe. Ane mane to pragaṭ Puruṣhottame karuṇā karīne potānu swarūp oḷakhāvyu chhe ne kām-krodhādik sarva vikārthī rahit karyo chhe ane Nārad-Sanakādik jevā sant tenā samāgammā rākhyo chhe, māṭe māru moṭu bhāgya chhe.’ Evo vichār nathī karato ne āṭhopahor atishay ānandmā nathī vartato e moṭī khoṭya chhe. Jem ‘bāḷaknā hāthmā chintāmaṇi dīdho hoy tenu tene māhātmya nathī eṭale teno tene ānand nathī;’ tem Bhagwān Puruṣhottam maḷyā chhe ane teno antarmā āṭhopahor kef raheto nathī je, ‘Māru pūrṇakāmpaṇu thayu chhe’ evu nathī samajato, e Harinā bhaktane moṭī khoṭya chhe. Ane jyāre koī haribhaktano doṣh najarmā āve tyāre em samajavu je, ‘Āno swabhāv to satsangmā na ghaṭe tevo chhe toy paṇ ene jo satsang maḷyo chhe ane e jo jevo-tevo chhe toy paṇ satsangmā paḍyo chhe, to eno pūrvajanmano athavā ā janmano sanskār bhāre chhe to āvo satsang maḷyo chhe,’ em samajīne teno paṇ atishay guṇ levo.” Em vārtā karīne Shrījī Mahārāj ‘Jay Sachchidānand’ kahīne potāne utāre padhāryā.

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 24 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

111. ahī ‘gnān’ shabdathī Brahmaswarūp Satpuruṣh jāṇavā. Kāraṇ ke Prakṛuti-Puruṣhthī par Paramātmā pachhī mokṣhnā sādhanrūp te Akṣharbrahma ja chhe. Temanā samāgame karīne brāhmīsthiti thāy chhe. Jene kāraṇe potānā ātmāmā kevaḷ Paramātmā ja rahe chhe.

112. Ā sthitine ‘gnān-pralay’ shabdathī paṇ kahe chhe. Bhāgwat: 12/4/34; Agni-Purāṇ: 369/1.

113. Ahī ‘praṇavno nād’ āvo shabda hovāno sambhav chhe. Kāraṇ ke Harivākya Sudhāsindhumā ‘praṇavdhvani’ shabda vāparyo chhe. Vaḷī ‘praṇav ne nād,’ ā vākyamā kono nād? Te prashnano uttar maḷato nathī. ‘Praṇavno nād’ ā shabdano arth ‘Bhagwānnā sarvoparī mahimānu anubhavyukta gnān’ tevo paramparāthī thāy chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase