॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

People in the Vachanamrut is an attempt to index all of the characters that appear or are mentioned in the Vachanamrut text. Currently, many people have been cataloged and their biographies are being added slowly. The characters with biographis will appear with a star (★) next to their name.

Moreover, the characters are grouped to make it easier to find the person you are looking for. Also, you can also find the person by Prakaran.

I hope you find this information helpful.

SELECTION
by GROUP અન્ય પાત્રો અવતારો આચાર્યો ઈશ્વરો પરમહંસો ભગવાન સ્વામિનારાયણ મૂર્તિઓ શાસ્ત્રોમાં આવતાં પાત્રો સત્સંગી ભક્તો by PRAKARAN Amdāvād Ashlāli Bhugol-Khagol Gadhadā I Gadhadā II Gadhadā III Jetalpur Kāriyāni Loyā Panchālā Sārangpur Vartāl

Type: Keywords Exact phrase