॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

સારંગપુર-૬: એક અવસ્થામાં બબ્બે અવસ્થાનું, ચાર પ્રકારની વાણીનું

પ્રસંગ

સ્વપ્ન અવસ્થા!

તા. ૨૫મીએ સવારે કથા પ્રસંગમાં સારંગપુરનું ૬ઠ્ઠું વચનામૃત ‘એક એક અવસ્થામાં બબ્બે અવસ્થાનું’ વંચાતું હતું. ત્યારે સ્વામીશ્રીએ વચ્ચે વજુભાઈ શેઠને પૂછ્યું, “આજે દુકાન બંધ છે?”

એટલે તેમણે કહ્યું, “દુકાન ખુલ્લી છે, બાપા! બૅન્કો, ઑફિસો વગેરે બંધ છે.”

ત્યારે ઈશ્વરભાઈએ પૂછ્યું, “આ દુકાન ખુલ્લી છે એ કઈ અવસ્થા છે?”

તુરત સ્વામીશ્રી હસતાં હસતાં બોલ્યા, “એ સ્વપ્ન અવસ્થા છે.”

આ સાંભળીને આખી સભા હસી પડી.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫/૨૯૯]

Yogiji Mahārāj’s Dream State

On the 25th, during the morning discourse, Sārangpur 6 (on ‘Two States within Each State’) was being read. Yogiji Mahārāj interrupted and asked Vajubhāi Sheth, “Is your shop closed today?”

“My shop is open, Bapa. The banks and other offices are closed.” He replied.

Ishwarbhai asked, “What state is it called when your shop is open?”

Swāmishri laughed and said, “That is the dream state.”

Everyone burst our in laughter hearing Swāmishri’s reply.

[Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5/299]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase