॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-26: Suppressing Ātmā-realisation and Other Virtues if They Obstruct Bhakti

Mahima

ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧. સવારે કથામાં વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૨૬ વંચાવી યોગીજી મહારાજ કહે, “મોક્ષ કરવો હોય તો વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૨૬મું સિદ્ધ કરવું. આ વચનામૃત શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોચાસણમાં નવા સાધુ થઈને આવે તેને સમજાવતા.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૨૦૭]

August 1961. After Vachanāmrut Gadhadā II-26 was read during the morning discourse, Yogiji Mahārāj said, “If one wants to attain moksha, one should perfect Vachanāmrut Gadhadā II-26. Shāstriji Mahārāj would often explain this Vachanāmrut in Bochāsan to the newly initiated sadhus.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/207]

SELECTION 
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR

Type: Keywords Exact phrase