॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા મધ્ય-૪૯: ભગવાન અને માયિક આકારમાં ઘણો ફેર છે, તેનું; કથા-કીર્તનાદિકમાં તૃપ્તિ ન થયાનું

મહિમા

તા. ૧૧/૩/૧૯૬૩, મુંબઈ. સવારે કથાપ્રસંગમાં વચનામૃત ગઢડા મધ્યનું ૪૯મું સમજાવતાં યોગીજી મહારાજે વાત કરી, “આ વચનામૃત ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ યોગેશ્વરદાસ પાસે સાધુના દવાખાના આગળ ૧૧ વખત વંચાવ્યું. પ્રત્યક્ષ બીજા હતા? પોતે જ. (પણ) મર્મમાં વાત કરે છે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૪૪૯]

11 March 1963, Mumbai. Explaining Vachanāmrut Gadhadā II-49 during the morning discourse, Yogiji Mahārāj said, “Gunātitānand Swāmi had this Vachanāmrut read by Yogeshwardās eleven times near the infirmary for the ill sadhus. Was there anyone else who was manifest (pratyaksh)? Only himself. He spoke implicitely (implying that Mahārāj is manifest through him).”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/449]

નિરૂપણ

તા. ૧૧/૩/૧૯૬૩, મુંબઈ. સવારે કથાપ્રસંગમાં વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૪૯મું સમજાવતાં યોગીજી મહારાજે વાત કરી, “આ વચનામૃત ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ યોગેશ્વરદાસ પાસે સાધુના દવાખાના આગળ ૧૧ વખત વંચાવ્યું. પ્રત્યક્ષ બીજા હતા? પોતે જ. મર્મમાં વાત કરે છે. ‘મુજ વિના જાણજો રે, બીજા માયિક સૌ આકાર...’ મહારાજ વિના પ્રકૃતિપુરુષ સુધી બધું માયિક, વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૨૪ પ્રમાણે.

“અવતાર માયામાં છે, એમ કહે તો લોક ધખે; પણ વૈરાટમાંથી અવતાર થયા તે ‘વૈરાટ માયામાંથી છે’ એમ કહેતાં ન ધખે! અવતારો અક્ષરના રોમમાં ઊડતા ફરે છે. મૂળ પુરુષને જ પુરુષોત્તમ કહે છે. તેથી પર જ્ઞાન કોઈને નથી. જન્મ્યા મો’ર શાદી ક્યાંથી લખાય.

“માયિક આકારનું ચિંતવન કર્યું તેમાં ભોગ મર્યા. માયિક આકાર એટલે અવતારોની વાત. પર્વત-મકાનની વાત નથી. એ તો બધું જોઈએ જ છીએ. (આપણે) નરકમાં પડી ગયા? તો આ તો ઉપાસનાની વાત છે. ચીભડાના ચોરને ફાંસી ન મરાય. રાજાના દીકરાને મારે તેને ફાંસી. તે પુરુષોત્તમમાં જોડાયો હોય, પ્રસંગ હોય ને બીજે માથાં મારતો હોય તેની વાત છે. પતિવ્રતાપણાનું ઓછું થઈ ગયું. એકડિયા ભણતા હોય તેને મૅટ્રિકની પરીક્ષા ન સદે. મહારાજની સર્વોપરી ઉપાસનાની ગેડ બેસારવાની છે. રંગના ચટકાં હોય, કૂંડા ન હોય. મહારાજ સર્વોપરી, સર્વ અવતારના અવતારી છે. તેમાં જોડાઈ જવું ને બીજે સાંધો ન રાખવો. એ સમજવાનું છે. મહારાજની મૂર્તિ, તેના સંતો, તેનાં દર્શન, તેમાં હેત કરવું. પુરુષોત્તમ નારાયણનો એકડો આગળ રાખવો. પરાવાણીનું ચિંતવન કર્યા કરે તેને પદવી આપે. કાળ – જીવનો નાશ ન કરે. કર્મ – ઊંચ-નીચ ગતિ ન આપે. માયા – લીન ન કરી શકે. અક્ષરધામમાં જ બેઠા છે!”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૪૪૯]

March 11, 1963, Mumbai. While explaining the meaning of Vachanāmrut Gadhadā II-49 during the morning discourse, Yogiji Mahārāj said, “Gunātitānand Swāmi had Yogeshwardās read this Vachanāmrut 11 times near the clinic for the ill sādhus. Was anyone else ‘the manifest form’? He himself. (Implying Swāmi was the manifest form of Mahārāj.) He was speaking very meaningfully.

‘Muj vinā jānajo re, bijā māyik sahu ākār.’
(Consider all forms apart from mine to be products of māyā.)

“According to Vachanāmrut Gadhadā II-24, except for Mahārāj, everything up to and including Prakruti-Purush is characterized by māyā.

“If we say all avatārs are bound by māyā, people would object; however, if we say, ‘All avatārs incarnated from Vairāt and that Vairāt emerged from māyā,’ no one would object! All of the avatārs float like a speck of dust in each pore of Aksharbrahma. Everyone considers Mul-Purush to be Purushottam; and there is no knowledge above Mul-Purush. How can one get married before one is born? (i.e. How can scriptures reveal this fact before the birth of Purna Purushottam on this earth?)

“It is futile to contemplate about māyik forms. Māyik forms mean avatārs, not mountains and buildings. We see all that anyway. Have we fallen in narak? This talk pertains to upāsanā.

“One cannot punish a petty thief with a death penalty; someone who kills a prince would be sentenced to death. This relates to one who has an association with Purushottam, but wanders elsewhere (has affection for inferior deities). One’s vow of fidelity is said to have lessened. Someone learning the alphabet cannot comprehend a high school exam.

“One’s aim is to fully understand upāsanā of Mahārāj. Mahārāj is supreme and the cause of all avatārs. One should develop an affinity for Mahārāj, not elsewhere. We should firmly understand this.

“One should have a liking for Mahārāj’s murti, his sādhus and his darshan. One should keep Purushottam Nārāyan at the forefront of one’s life. One attains an elevated state if they continuously contemplate on the divine words. Kāl cannot destroy the ātmā. Karma cannot influence whether ātmā attains a higher realm or a lower realm. And māyā cannot absorb the ātmā. That ātmā sits in Akshardhām eternally!”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/449]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૭ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૮ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase