॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-47: The Characteristics of Those Who Have the Four Types of Firmness

Nirupan

૨૫-૬-૭૦, લંડન. સાંજે ૬.૦૦ વાગ્યે અક્ષરહિલથી મંદિરે આવતાં ડૉક્ટર સ્વામી વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૧૯મું વાંચતા હતા તે સાંભળી યોગીજી મહારાજ કહે, “ધર્મનિષ્ઠા, આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્યનિષ્ઠા ને ભક્તિનિષ્ઠા – આ ચારે નિષ્ઠા શાસ્ત્રીજી મહારાજમાં હતી. જો સંતને મને કરી નિર્દોષ સમજે, દેહે કરી કહે તેમ કરે, ને વચને કરીને તેના ગુણ ગાય, તો તેનામાં ચારે પ્રકારની નિષ્ઠા આવે છે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૬/૩૨૪]

June 25, 1970, London. In the evening, while returning to the mandir from Akshar Hill, Doctor Swami was reading Vachanāmrut Gadhadā I-19. Yogiji Mahārāj said, “Shāstriji Mahārāj possessed the four characteristics of dharma-nishthā, ātmā-nishthā, vairāgya-nishthā and bhakti-nishthā. If one understands the Sant to be flawless through one’s mind, acts according to the Sant’s command with one’s body, and sings the Sant’s praises with one’s speech, then one will develop these four characteristics.”

[Brahmaswarup Yogiji Maharaj: 6/324]

SELECTION 
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR

Type: Keywords Exact phrase