॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા અંત્ય-૧૬: પતિવ્રતાની ટેકનું

નિરૂપણ

તા. ૧૯૭૭/૧૧/૫, ફિલાડેલ્ફિયા. પ્રાતઃપૂજા પછી પ્રમુખસ્વામી મહારાજે વચનામૃત ગઢડા અંત્ય ૧૬ના આધારે એકનિષ્ઠાની અનુપમ વાતો કરતાં જણાવ્યું:

“ઇષ્ટદેવને વિષે જેને નિષ્ઠા છે, ભાવ છે, મહિમા છે, એ સંબંધે બીજાની સેવા કરે. આપણા ઇષ્ટદેવને વિષે ભાવ ન હોય ને ગમે એવો મોટો હોય તો પણ એને વિષે ભાવ ન આવે. બીજાનો ગુણ ન આવે. શું? ‘કલ્યાણના દાતા છે’ એવો ગુણ ન આવે. નિશાન એક રાખવું. ગડમથલ થયા કરે તો જિંદગી જતી રહે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ નિર્ગુણ સ્વામીનો કેવો મહિમા કહેતા! છતાં તેઓ બધાને શાસ્ત્રીજી મહારાજમાં જ જોડતા. તેમ હતું તો ‘યુનિટી’ (એકતા) રહી. આફ્રિકાવાળાઓએ પણ સંકલ્પ કર્યો નથી કે ‘નિર્ગુણ સ્વામીની જયંતી ઊજવીએ, ફોટા છપાવીએ.’ શાસ્ત્રીજી મહારાજના સ્વરૂપમાં દૃઢતા હોય તો યોગીજી મહારાજમાં નિષ્ઠા થાય જ. ન થાય તો મૂળ પાયો જ કાચો છે. યોગીજી મહારાજે સંત સ્વામી વગેરે સંતોનો મહિમા કહ્યો છે. પણ સ્વરૂપ બે-ચાર ન હોય; એક જ હોય. શાસ્ત્રીજી મહારાજે એક જ સ્વરૂપનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ ને યોગીજી મહારાજની સંસ્થાનો પક્ષ રાખવો એ જ સાચો પક્ષ...”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૪૩૬]

November 5, 1977, Philadelphia. After the morning puja, Pramukh Swami Maharaj spoke on Vachanamrut Gadhadā III-16, “One who has faith in their Ishtadev, feelings toward their Ishtadev, and understands the greatness of their Ishtadev will serve all who has a relationship to their Ishtadev. If one does not have such feelings for their Ishtadev, then no matter how great someone may be, one will not develop feelings for him. And he will not see his virtues. He will not see the virtue that - He is the granter of liberation. One should have one target. If one struggles mentally (accepting this), then his whole life will pass by. Look at how Shastriji Maharaj spoke of Nirgun Swami’s greatness. Yet, Nirgun Swami only joined everyone to Shastriji Maharaj. Because of this, there was unity. (Swamishri spoke the word ‘unity’ in English.) The devotees of Africa never thought about celebrating Nirgun Swami’s birthday or publishing his photos. If one has firm faith in Shastriji Maharaj, then one would have the same faith in Yogiji Maharaj. If one does not, then his foundation is weak. Yogiji Maharaj spoke the greatness of Sant Swami and others. However, there cannot be two or four forms (of the Satpurush). (The Satpurush) has only one form. Shastriji Maharaj explained the principle that the Satpurush has only one form. True loyalty is remaining loyal to the Sanstha that Shastriji Maharaj and Yogiji Maharaj established.”

Swami says this because Nirgun Swami was instrumental in increasing the Satsang in Africa by writing thousands of letters to the devotees of Africa. Despite that Nirgun Swami single-handedly increased Satsang, he joined all to Shastriji Maharaj. Therefore, the devotees of Africa were truly joined to Shastriji Maharaj and not Nirgun Swami.

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/436]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૭ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૮ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase