॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

વરતાલ-૧૯: ભક્ત થાવાનું, અવિવેકનું

નિરૂપણ

લંડન, તા. ૧૯૮૦/૧૯/૭ની પ્રાતઃકથામાં વચનામૃત વરતાલ ૧૯ની રસલહાણ કરાવતાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજે જણાવ્યું કે:

“ભગવાન ને સંતનું અલૌકિક સામર્થ્ય સમજાય તો ઓળખાણ થઈ કહેવાય. ઓળખાણ એ મોટી ખાણ છે. સંબંધ એટલે ભેગા બેઠા-ઊઠ્યા એ. મોંખીઓય (સત્પુરુષ પર) બેઠી હોય. એ સંબંધ થયો કહેવાય. જ્યારે ઓળખાણ થઈ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે ભગવાનને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ જાણીએ, એના થકી જ બધું થાય છે, આપણે અજવાળે એનાં દર્શન થાય તોય પણ એમ જાણવું કે ભગવાન થકી જ થાય છે, એમાં અખંડ દિવ્યભાવ રહે – આવો મહિમા જીવમાં રહે તે પાકી ઓળખાણ થઈ કહેવાય.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪/૨૩૪]

July 19, 1980. London. Pramukh Swami Maharaj spoke on Vachanamrut Vartal 19 in the morning discourse:

“When one understands the divine powers of Bhagwan and the Sant, then one has recognized them. ‘Olkhān (recognition) e moti khān (treasure mine) chhe.’ Recognition is a great treasure mine. Association means (simply) being together. Even flies sit on the Satpurush. That is called an association. However, when can one say one has recognized them? It is when one understands God to be the king of infinite brahmānds and everything happens because of him. If we have the darshan of God because of our light, even so, we should believe it was because of God. When we perceive constant divinity and understand his greatness in our jiva, that is known as recognizing God.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4/234]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૭ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૮ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase