॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા મધ્ય-૨૧: મુદ્દાનું

નિરૂપણ

અક્ષરધામમાં જે છે એ જ આ છે

તા. ૧૨/૧/૧૯૮૮ની સાયંસભામાં વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૨૧ રેલાવતાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજે કહ્યું:

“આ મુદ્દાનું વચનામૃત છે. મુદ્દો સચવાઈ જાય તો બધું સચવાઈ જાય ને મુદ્દો જાય તો બધું નકામું. જાન લઈને ગયા હો અને જાનૈયા તૈયાર થઈને માંડવે પહોંચી જાય ને વર પાછળ રહી ગયો હોય તો કન્યા-પક્ષના પૂછે કે, ‘વર ક્યાં છે?’ તો કહે, ‘પાછળ છે.’ તો પેલા તરત કહે, ‘કન્યા કાંઈ ઓછી તમને પરણાવવાની છે?’ વર એ મુદ્દો છે. એ સચવાય તો સામૈયાં થાય, સાકરનાં પાણી પાય.

“જમવામાં શાક, ચટણી, ફરસાણ બધું જ હોય, પણ લાડુ શેર-શેર ઘીના ન આવે તો મુદ્દો આવ્યો ન કહેવાય. ‘સગપણમાં સાઢુ ને જમવામાં લાડુ’ એ બેનો બહુ મહિમા હોય.

“આ મુદ્દાની વાત સંત સમજાવે છે. એ પરમાત્માનું બળ લઈને ફરે છે. એને ક્યાં બૈરાં-છોકરાં છે? ગગા ઓછા પરણાવવાના છે? એને બીજો કોઈ સ્વાર્થ જ નથી. આ માર્ગમાં આપણે ઘણી ભૂલો કરીએ તોય એની સામું ન જોતાં બોલાવી-ચલાવીને આગળ લે છે. એકની એક વાત કરતાં એમને કંટાળો નથી આવતો; ભલે પેલો માને કે ન માને, છતાં કર્યે જ રાખે. માટે સ્વરૂપનિષ્ઠામાં ફેર ન પડવા દેવો. વહાણમાં ધ્રુવપાંખડીને જોવી પડે. જરાક એક પોઇન્ટ ફરે તોય ક્યાંનું ક્યાં જતું રહે. શ્રીજીમહારાજ - ગુણાતીતાનંદ સ્વામી થકી જ કલ્યાણ છે એ નિશ્ચયમાં ફેર પડવા દેવો નહીં. શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ મુદ્દા ઉપર જ આ સંસ્થા સ્થાપી છે.”

આમ કહી સ્વામીશ્રી બાજુમાં બિરાજેલી શ્રીજીમહારાજની ઉત્સવમૂર્તિ જેવી જ મુદ્રા કરતાં બોલ્યા, “જુઓ, આ મહારાજ કહે છે કે: ‘આવો! તમારું કલ્યાણ થઈ જશે. આ ને આ જન્મે થઈ જશે.’ જુઓ, કેટલા થનગની રહ્યા છે! જુઓ, કેવા બેઠા છે પ્રત્યક્ષ! અક્ષરધામમાં જે સ્વરૂપ છે એ જ આ સ્વરૂપ છે. ભગવાન અને સંત મનુષ્યરૂપે આવ્યા એ સમજાતા નથી ને પેલામાં પ્રતીતિ નથી આવતી. એના કરતાં આ છે એમાં દૃઢતા કરી લેવી.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૬/૧૬૩]

This Is Akshardham

December 1, 1988. Pramukh Swami Maharaj explained Vachanamrut Gadhada II-21 during the evening assembly:

“This Vachanamrut is about the main principle. If one safeguards the main principle, then everyone else is safe. If the principle is lost, then everything else is spoiled. When the groom’s wedding entourage reaches the bride’s party without the groom, the bride’s party will ask, ‘Where is the groom?’ When they respond that he is trailing behind, the bride’s party will answer back, ‘We are not marrying the bride to you.’ The groom is the ‘main principle’ (the focus). When he is present, then the groom’s party is welcomed and given water and refreshments.

“The food may include vegetables, sauces, etc. but if the laddus are left out, one did not get served the main item.

“The Sant explains the main principle. He travels with the strength of God. Does he have a wife and children? Does he have any children he needs to marry off? He has not selfish motives. Even if we make many mistakes, the Sant does not look at our mistakes; rather he overlooks them and continues to encourage us further. He is not bored or frustrated telling us the same thing over and over again, even if the individual does not accept it. He makes attempts to explain nevertheless. We should not let our swarup-nishtha lapse. When navigating a ship, one keeps an eye on the compass. If one is off course by even one degree, one will end up at a totally wrong destination. One should not sway from the fact that only Shriji Maharaj and Gunatitanand Swami will grant us liberation. Shastriji Maharaj established this Sanstha on this principle.”

Swamishri then imitated the murti of Shriji Maharaj placed beside him and said, “Look - Maharaj is telling us: ‘Come, all. You will be liberated in this very life.’ Look how excited he is. Look how he sits manifest before us. The form that is in Akshardham is this form. We fail to realize when Bhagwan and the Sant when they come in human form. Rather, one should develop firmness in what one has attained here.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4/29]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૭ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૮ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase