કીર્તન મુક્તાવલી

Listen to Kirtans

You can now listen to selected kirtans. These kirtans are either live recordings or those that are not being sold anymore. Goal is for visitors to listen, learn the rāg, and memorize as mukhpāth. Note that copyrighted kirtans will not be included.

New kirtans will be added as time permits. If you have a recording that you would like to share, please upload to a file storage service and send me a link via feedback.

Select a Kirtan to Listen

Select kirtan, then press play above.

Note: Streaming MP3 bhajans will incur data usage. This website is not responsible if you go over your data usage and are charged by your provider. Ensure you are streaming on Wi-Fi if you have a limited data plan.

Kirtans
Akshardham Stuti Vandana Amarna Sardar Hari Mara Amaro Tamaro Nato Hetno Ho Swami Apne Yad Karava Shrutina Path Chhe Apni Murtima Dubi Rahyo Chhu Apni Ruchima Ja Swami Rahevu Game Chhe - Jaydeep Swadia Arti - BAPS Avya Mandirma Morari Avya Sahajanand Sukhkari Bala Jogi Avya Vave Bhaj Manas Git Bisar Na Jajyo Mere Mit Chalya Narayanne Ghate Charan Dhare Tya Kashi - Sadhu Shukmunidas Dharma Bhakti Lahi Divya Gati - Sadhu Madhurvadandas Dhire dhire dhire dhire ji Mahant Swami apno nehado Ek Bharoso Shyam Charan Ko Ek Ja Asha Chhe Eri Eri Aj Rang Mahal Madhya Beithe Eva Santni Balihari Re - Jaydeep Swadia Evi Antar Anti Padi Hare hare rangke bhushan vasan - Shri Parthbhai Hari Akshar Halava Ful - Sadhu Yogicharandas Hari Avo Am Anganiye - Sadhu Santpurushdas Hari Smruti - Chintamani 1 Hari Smruti - Chintamani 2 Hari Smruti - Chintamani 3 Hari Smruti - Chintamani 4 Hari Smruti - Chintamani 5 Hari Smruti - Chintamani 6 Hari Smruti - Chintamani 7 Harijanne Gher Betha Tirath - Jaydeep Swadia Hasavu Tamaru Mohak A Vato Hasine Bolavi Chitta Chori Lidhu - Jaydeep Swadia He Pramukh Swami Apne Nishdin He Pramukh Swami Run Tamaru - Sadhu Yogikirtandas; Sadhu Gurukirtandas Hindolo Ghanshyam Harino Ho me to tere karane beragan - Sadhu Yagneshwardas Ho Rasiya Me To Sharan Tihari - Sadhu Shukmunidas Hori Ayi Re Ayi Re Hori Ayi Re Jagat Me Jivana Thora - Sadhu Akshareshdas Jaha Sadguru Khele Vasant Janaki Nath Sahay Kare Jab - Sadhu Krishnapriyadas Januni Jivo Gopichandani Jay Shrinarayan Sarva Karan - Sadhu Madhurvadandas Joyu Sarve Jagat Tapasi Jyare Tamari Yadma - Jaydeep Swadia Kariye Raji Ghanshyam Karma Lai Pichkari Re Rango Amane Pramukh Swami Karuna karine Swami hath zalyo - Sadhu Santpurushdas Koti Koti Vandan Kariye Swaminarayan Bhagwanne Maher Kari Mare Mandir Avya - Jaydeep Swadia Man Moh Tale Ram Male Nirmal - Sadhu Kamalnayandas Mandir Avo Manigar Mava - Swaminarayan Surat Gurukul Mane Pyari Lage Murti Tamari - Sadhu Madhurvadandas Manmohak Tame Lago Mahantji - Sadhu Amrutkirtandas Mara Kesar Bhina Kan Re Mara Punya Tano Nahi Par Maliya Shastriji Maharaj - Sadhu Bhaktikirtandas Maro Thakar Ayo Angane Hu Gheli Gheli Thai - Sadhu Santpurushdas Me To Birud Bharose Bahunami Me To Sarve Sangathe Todi Me To Sukhna Sindhu Joi Re - Sadhu Gurukirtandas Mohanne Gamavane Ichchho Manani - Jaydeep Swadia Mune Swapne Na Game Re Sansar - Sadhu Gurukirtandas Munja Meram Sahajanandji - Sadhu Yogicharandas Na Ful Chadhavu Na Mala Chadhavu - Jaydeep Swadia Naman Karu Shirnami Jay Jay - Jaydeep Swadia Namu Kar Jodi Buddhi Chhe Thodi - Sadhu Yogicharandas Parabrahma Swaminarayan Akshardhamse Avatari Pramukh Swami Aviya Re Mahant Swami Rupe Aj - Sadhu Madhurvadandas Pramukhji Apni Upkarvarsha Bhinjave Amane - Sadhu Madhurvadandas Pramukhji Apnu Run Chukvu Hu Sha Vade - Sadhu Madhurvadandas Prit Lagi So Lagi Lagi Ve Meri - Sadhu Pranavtirthdas Pyare Tori Mori Prit Na Chhute Re - Sadhu Yogicharandas Raj Mare Din Din Diwali Re - Jatin Oza Re Chali Hu Pramukh Swami Sange - Sadhu Shukmunidas Re Shir Sate Natvarne Variye Re'jo Re'jo Re'jo Re Tame Saday Sathe - Jaydeep Swadia Sadguru Anand Swami Pase Sakhi Aj Mohanne Ditha Re - Jaydeep Swadia Sambhal Beni Hari Rijhyani Ritadi - Jaydeep Swadia Sant malya chhe sohagi Mahantrupe - Sadhu Gurukirtandas; Sadhu Vishwaprakashdas Sant Param Hitkari Jagat Mahi Sarve Sakhi Jivan Jovane Chalo Re - Jaydeep Swadia Seva alaukik seva chhe Akshardhamni seva - Jaydeep Swadiya Shamaliyo Sanehi Bai Mune Pranthi Pyaro Shreeji Charanma Shish Namavi - Sadhu Shukmunidas Shri Hari Shobhe Sundar Ati - Sadhu Santpurushdas Shu Karase Sansari Kahine Shyamaliya Sangathe Mari Pritadi Bandhani - Sadhu Santpurushdas Tan Manna Tap Shamavo Mara Mahant Swami - Sadhu Yogikirtandas; Sadhu Gurukirtandas Tyag Na Take Re Vairagya Vina Upkar Upkar Am Par Uramahi Vasi Sahajanand Saluni Vandu Sahajanand Charan Raj Vidyā parā brahmavidyā tatheyam - BAPS Santvrund