પાદટીપો

વેદો

ઇન્દ્રિયાતીત

જેનો

રહ્યો છે

આસક્ત

દેવ, મનુષ્ય અને મુનિઓના સ્વામી

બળતરા

અગ્નિ

સળગે

ભગવાનના વિરોધી

જન્મથી લઈ

નીકળ્યા, ગૃહત્યાગ કર્યો

વનકી વાટ, વનનો રસ્તો

વરણીરાટ, નીલકંઠવર્ણીરાજ

ગુફા

સુંદર

ધર્મરક્ષક

પીડા

રાજા

વર્ષા

નિર્લેપ

પખવાડિયું (૧૫ દિવસનું એક)

પાપી

સત્રધર્મા

નિર્મોહી નીલકંઠવર્ણી

સોહામણી, મનને ગમે તેવી

દુબળું

કર્યા

રામાનંદ સ્વામી

વાવ

સુખાનંદ સ્વામી

આશ્રમની જગ્યામાં

આજે

બીજા સ્થાનમાં

માંગરોળ

જમાડ્યા

જૂનાગઢ

ગમી

મહુવા

ચાર પહોર = ૧૨ કલાક

વલ્લભીપુર

સઘળે, બધેય

સારા, નિષ્ઠાવાળા

સુંદર

લોયામાં

સવારમાં

વિચરણ

સારી રીતે

સંતો

વાસ, રોકાણ

તત્કાળ

પીધું

વારંવાર

પશ્ચિમ

રાજી થયા

રાત્રીના

બે પહોર = ૬ કલાક

મહેલમાં

ઉતાર્યું

હોંશિયાર

વિચરણ

જમપુરી

માછી મારનાર

ચાર પહોર

જવાનો

કુશળકુંવરબાઈ

પરમચૈતન્યાનંદ સ્વામી તથા મુક્તાનંદ સ્વામી

તીવ્ર ઇચ્છા

સભાન

ચાહીયે અથવા ગમે

અનુક્રમમાં

ધરતી, જગ્યામાં

વર્ણવ્યાં

માર્ગમાં

પ્રત્યક્ષ શ્રીહરિ, તેમની મૂર્તિ, સંત, સત્સંગી અને આચાર્યશ્રી – આ પાંચમાંથી

અવિનાશી, દિવ્ય – જેનો ભંગ ના થાય

ઝૂંપડાં

પ્રાણધારી

નર્મદા

શેત્રુંજી

સમુદ્રમાં

વાવમાં

કૂવામાં

કરી

ધરામાં

ઊંડ નદી

સરોવરમાં

ફરીવાર

સર્વોપરીપણાનું રહસ્ય

રાત્રી

બે

પહોર (૧ પહોર = ૩ કલાલ)

૧૮૬૯

૧૮૭૦

પરમહંસોએ

સંવત ૧૮૭૭

સંવત ૧૮૭૯

અજવાળી

સમજુ

ધર્મપુત્ર શ્રીહરિએ

સીધી

વાંકીચૂકી

ગંગા

સ્વર્ગગંગા