share

॥ સ્વામીની વાતો ॥

પ્રકરણ: ૬

વાત: ૨૯૦ થી ૨૯૦

સ્વામી કહે, “વાંચો ‘રુચિનું વચનામૃત.’ તે રુચિ સારી થયા વિના ભગવાન પાસે રહેવાય નહિ, રુચિ સારી થયે સારું થાય ને ભૂંડી થયે ભૂંડું થાય. તે જુઓને, જેની રુચિ મળતી હોય તે તેની ભેળા બેસે છે ને સુવાણ પણ તો જ થાય છે. તે અફીણિયા હોય તે અફીણી ભેળા બેસે. એમ રુચિની વાત છે.”

સંગ (4.22) / (૬/૨૯૦)

Swami said, “Read the ‘Personal Preferences’ Vachanamrut (Loya-14). Without a good intention, one cannot stay near God. If one’s intentions are good, the outcome will be good and if they are bad, the results, too, will be bad. And you can see that those with the same intentions sit together and only then is there compatibility. It is just like an opium addict preferring the company of another addict.” In this way he talked about preferences.

Company (4.22) / (6/290)

Swāmī kahe, “Vāncho ‘Ruchinu Vachanāmṛut.’1 Te ruchi sārī thayā vinā Bhagwān pāse rahevāy nahi, ruchi sārī thaye sāru thāy ne bhūnḍī thaye bhūnḍu thāy. Te juone, jenī ruchi maḷatī hoy te tenī bheḷā bese chhe ne suvāṇ paṇ to ja thāy chhe. Te afīṇiyā hoy te afīṇī bheḷā bese. Em ruchinī vāt chhe.”

Company (4.22) / (6/290)

Vat Selection

sort Prakarans Categories
Go to: arrow_circle_right
loading