॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

306

ऐक्यं मिथः सुहृद्‌भावो मैत्री कारुण्यमेव च।

सहनशीलता स्नेहः सर्वजनेषु वर्धताम्॥३०६॥

ઐક્યં મિથઃ સુહૃદ્‌ભાવો મૈત્રી કારુણ્યમેવ ચ।

સહનશીલતા સ્નેહઃ સર્વજનેષુ વર્ધતામ્॥૩૦૬॥

Aikyam mithah suhṛud-bhāvo maitrī kāruṇyam eva cha ।

Sahana-shīlatā snehah sarva-janeṣhu vardhatām ॥306॥

સર્વ મનુષ્યોમાં પરસ્પર એકતા, સુહૃદ્‌ભાવ, મૈત્રી, કરુણા, સહનશીલતા તથા સ્નેહ વૃદ્ધિ પામે. (૩૦૬)

Sarva manuṣhyomā paraspar ekatā, suhṛudbhāv, maitrī, karuṇā, sahan-shīlatā tathā sneh vṛuddhi pāme. (306)

May mutual unity, suhradbhāv, friendship, compassion, tolerance and love flourish among all people. (306)

सभी मनुष्यों में परस्पर एकता, सुहृद्भाव, मैत्री, करुणा, सहनशीलता तथा स्नेह की अभिवृद्धि हो। (३०६)

सर्व मनुष्यांमध्ये परस्पर ऐक्य, सुहृद्भाव (सौहार्द), मैत्री, करुणा, सहनशीलता आणि स्नेहाची वृद्धी व्हावी. (306)

loop
307

सत्सङ्गे दिव्यसम्बन्धाद् ब्रह्मणः परब्रह्मणः।

सर्वेषां जायतां दार्ढ्यं निर्दोषदिव्यभावयोः॥३०७॥

સત્સઙ્ગે દિવ્યસમ્બન્ધાદ્ બ્રહ્મણઃ પરબ્રહ્મણઃ।

સર્વેષાં જાયતાં દાર્ઢ્યં નિર્દોષદિવ્યભાવયોઃ॥૩૦૭॥

Satsange divya-sambandhād Brahmaṇah Parabrahmaṇaha ।

Sarveṣhām jāyatām dārḍhyam nirdoṣha-divya-bhāvayoho ॥307॥

બ્રહ્મ તથા પરબ્રહ્મના દિવ્ય સંબંધે કરીને સત્સંગને વિષે સર્વને નિર્દોષભાવ તથા દિવ્યભાવની દૃઢતા થાય. (૩૦૭)

Brahma tathā Parabrahmanā divya sambandhe karīne satsangne viṣhe sarvane nirdoṣhbhāv tathā divyabhāvnī dṛuḍhatā thāy. (307)

Through the divine association of Brahman and Parabrahman, may all strengthen nirdoshbhāv and divyabhāv towards the Satsang. (307)

ब्रह्म एवं परब्रह्म के दिव्य संबंध से सत्संग में सभी में निर्दोषभाव एवं दिव्यभाव की दृढता हो। (३०७)

ब्रह्म आणि परब्रह्मांच्या दिव्य संबंधाने सत्संगाविषयी सर्वांना निर्दोषभाव आणि दिव्यभावाची दृढता व्हावी. (307)

loop
308

अक्षररूपतां सर्वे संप्राप्य स्वात्मनि जनाः।

प्राप्नुयुः सहजानन्दे भक्तिं हि पुरुषोत्तमे॥३०८॥

અક્ષરરૂપતાં સર્વે સંપ્રાપ્ય સ્વાત્મનિ જનાઃ।

પ્રાપ્નુયુઃ સહજાનન્દે ભક્તિં હિ પુરુષોત્તમે॥૩૦૮॥

Akṣhara-rūpatām sarve samprāpya svātmani janāhā ।

Prāpnuyuh Sahajānande bhaktim hi Puruṣhottame ॥308॥

સર્વ જનો પોતાના આત્માને વિષે અક્ષરરૂપતા પ્રાપ્ત કરી પુરુષોત્તમ સહજાનંદની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે. (૩૦૮)

Sarva jano potānā ātmāne viṣhe akṣharrūptā prāpt karī Puruṣhottam Sahajānandnī bhakti prāpt kare. (308)

May all identify their ātmā as aksharrup and offer devotion to Purushottam Sahajanand. (308)

सभी जन अपनी आत्मा में अक्षररूपता पाकर पुरुषोत्तम सहजानंद की भक्ति प्राप्त करें। (३०८)

सर्वांनी स्वतःच्या आत्म्याविषयी अक्षररुपता प्राप्त करून, पुरुषोत्तम सहजानंदांची भक्ती प्राप्त करावी. (308)

loop
309

माघस्य शुक्लपञ्चम्याम् आरब्धमस्य लेखनम्।

पवित्रे विक्रमाब्दे हि रसर्षिखद्विसंमिते॥३०९॥

માઘસ્ય શુક્લપઞ્ચમ્યામ્ આરબ્ધમસ્ય લેખનમ્।

પવિત્રે વિક્રમાબ્દે હિ રસર્ષિખદ્વિસંમિતે॥૩૦૯॥

Māghasya shukla-panchamyām ārabdham asya lekhanam ।

Pavitre vikramābde hi rasarṣhi-kha-dvi-sanmite ॥309॥

વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ના માઘ શુક્લ પંચમીએ આ શાસ્ત્ર લખવાનો આરંભ કર્યો અને ચૈત્ર સુદ નવમીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દિવ્ય જન્મમહોત્સવે તે સંપૂર્ણ થયું. (૩૦૯-૩૧૦)

Vikram samvat 2076nā Māgh shukla panchamīe ā shāstra lakhavāno ārambh karyo ane Chaitra sud navamīe Swāminārāyaṇ Bhagwānnā divya janma-mahotsave te sampūrṇ thayu. (309-310)

The writing of this shastra began on Magha (Maha) sud 5 [30 January 2020 CE] of Vikram Samvat 2076 and was completed on Chaitra sud 9 [2 April 2020 CE], on the divine birthday celebration of Swaminarayan Bhagwan. (309–310)

विक्रम संवत् २०७६ के माघ शुक्ल पंचमी को इस शास्त्र के लेखन का आरंभ हुआ एवं चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्रीस्वामिनारायण के दिव्य जन्म-महोत्सव पर यह संपूर्ण हुआ। (३०९-३१०)

विक्रम संवत् 2076 च्या माघ शुक्ल पंचमीला हा ग्रंथ लिहिण्याचा आरंभ केला आणि चैत्र शुक्ल नवमीला स्वामिनारायण भगवंतांच्या दिव्य जन्मोत्सवाला तो पूर्ण झाला. (309-310)

loop
310

चैत्रशुक्लनवम्यां च स्वामिनारायणप्रभोः।

तच्च संपूर्णतां प्राप्तं दिव्यजन्ममहोत्सवे॥३१०॥

ચૈત્રશુક્લનવમ્યાં ચ સ્વામિનારાયણપ્રભોઃ।

તચ્ચ સંપૂર્ણતાં પ્રાપ્તં દિવ્યજન્મમહોત્સવે॥૩૧૦॥

Chaitra-shukla-navamyām cha Swāminārāyaṇa-Prabhoho ।

Tach-cha sampūrṇatām prāptam divya-janma-mahotsave ॥310॥

વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ના માઘ શુક્લ પંચમીએ આ શાસ્ત્ર લખવાનો આરંભ કર્યો અને ચૈત્ર સુદ નવમીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દિવ્ય જન્મમહોત્સવે તે સંપૂર્ણ થયું. (૩૦૯-૩૧૦)

Vikram samvat 2076nā Māgh shukla panchamīe ā shāstra lakhavāno ārambh karyo ane Chaitra sud navamīe Swāminārāyaṇ Bhagwānnā divya janma-mahotsave te sampūrṇ thayu. (309-310)

The writing of this shastra began on Magha (Maha) sud 5 [30 January 2020 CE] of Vikram Samvat 2076 and was completed on Chaitra sud 9 [2 April 2020 CE], on the divine birthday celebration of Swaminarayan Bhagwan. (309–310)

विक्रम संवत् २०७६ के माघ शुक्ल पंचमी को इस शास्त्र के लेखन का आरंभ हुआ एवं चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्रीस्वामिनारायण के दिव्य जन्म-महोत्सव पर यह संपूर्ण हुआ। (३०९-३१०)

विक्रम संवत् 2076 च्या माघ शुक्ल पंचमीला हा ग्रंथ लिहिण्याचा आरंभ केला आणि चैत्र शुक्ल नवमीला स्वामिनारायण भगवंतांच्या दिव्य जन्मोत्सवाला तो पूर्ण झाला. (309-310)

loop
311

उपास्यसहजानन्द-हरये परब्रह्मणे।

मूलाऽक्षरगुणातीतानन्दाय स्वामिने तथा॥३११॥

ઉપાસ્યસહજાનન્દ-હરયે પરબ્રહ્મણે।

મૂલાઽક્ષરગુણાતીતાનન્દાય સ્વામિને તથા॥૩૧૧॥

Upāsya-Sahajānanda-Haraye Parabrahmaṇe ।

Mūlā’kṣhara-Guṇātītānandāya Swāmine tathā ॥311॥

ઉપાસ્ય પરબ્રહ્મ સહજાનંદ શ્રીહરિ તથા મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સાક્ષાદ્ જ્ઞાનમૂર્તિ સમા ભગતજી મહારાજ, સત્ય સિદ્ધાંતના રક્ષક એવા યજ્ઞપુરુષદાસજી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ), સદાય વાત્સલ્યભીના અને આનંદમય બ્રહ્મ એવા યોગીજી મહારાજ તથા વિશ્વવંદ્ય અને વિનમ્ર એવા ગુરુ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને આ શાસ્ત્રરૂપી અંજલિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે સાનંદ ભક્તિભાવે અર્પણ કરવામાં આવે છે. (૩૧૧-૩૧૪)

Upāsya Parabrahma Sahajānand Shrīhari tathā Mūḷ Akṣhar Guṇātītānand Swāmī, sākṣhād gnān-mūrti samā Bhagatjī Mahārāj, satya siddhāntnā rakṣhak evā Yagnapuruṣhdāsjī (Shāstrījī Mahārāj), sadāy vātsalya-bhīnā ane ānandmay brahma evā Yogījī Mahārāj tathā vishva-vandya ane vinamra evā guru Pramukh Swāmī Mahārājne ā shāstrarūpī anjali Pramukh Swāmī Mahārājnā janma shatābdī parve sānand bhakti-bhāve arpaṇ karavāmā āve chhe. (311-314)

On the occasion of Pramukh Swami Maharaj’s birth centenary celebrations, this shastra is being offered with joy and devotion as a tribute to: (1) Parabrahman Sahajanand Shri Hari – the focus of upāsanā, (2) Mul Akshar Gunatitanand Swami, (3) Bhagatji Maharaj – the embodiment of wisdom, (4) Yagnapurushdasji (Shastriji Maharaj) – the protector of the true siddhānt, (5) the forever affectionate and blissful embodiment of Aksharbrahman, Yogiji Maharaj and (6) Guru Pramukh Swami Maharaj, who is humble and revered throughout the world. (311–314)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तथा मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात् ज्ञानमूर्ति भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांत के रक्षक यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदा वात्सल्य से प्लावित एवं आनंदमय ब्रह्म योगीजी महाराज तथा विश्ववंदनीय एवं विनम्र गुरु प्रमुखस्वामीजी महाराज को यह शास्त्ररूप अंजलि उन्ही के जन्म शताब्दी के पर्व पर सानंद भक्तिभावपूर्वक अर्पण की जाती है। (३११-३१४)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तसेच मूळ अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात ज्ञानमूर्ती समान भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांताचे रक्षक असे यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदैव वात्सल्याने भिजलेले आणि आनंदमय ब्रह्म असे योगीजी महाराज, तसेच विश्ववंद्य आणि विनम्र असे गुरू प्रमुख स्वामी महाराजांना ही ग्रंथरुपी अंजली त्यांच्या जन्मशताब्दी प्रसंगी आनंदाने व भक्तीभावाने अर्पण करण्यात आली आहे. (311-314)

loop
312

भगतजीमहाराज- साक्षाद्विज्ञानमूर्तये।

यज्ञपुरुषदासाय सत्यसिद्धान्तरक्षिणे॥३१२॥

ભગતજીમહારાજ- સાક્ષાદ્વિજ્ઞાનમૂર્તયે।

યજ્ઞપુરુષદાસાય સત્યસિદ્ધાન્તરક્ષિણે॥૩૧૨॥

Bhagatajī-Mahārāja-sākṣhād-vignāna-mūrtaye ।

Yagnapuruṣhadāsāya satya-siddhānta-rakṣhiṇe ॥312॥

ઉપાસ્ય પરબ્રહ્મ સહજાનંદ શ્રીહરિ તથા મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સાક્ષાદ્ જ્ઞાનમૂર્તિ સમા ભગતજી મહારાજ, સત્ય સિદ્ધાંતના રક્ષક એવા યજ્ઞપુરુષદાસજી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ), સદાય વાત્સલ્યભીના અને આનંદમય બ્રહ્મ એવા યોગીજી મહારાજ તથા વિશ્વવંદ્ય અને વિનમ્ર એવા ગુરુ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને આ શાસ્ત્રરૂપી અંજલિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે સાનંદ ભક્તિભાવે અર્પણ કરવામાં આવે છે. (૩૧૧-૩૧૪)

Upāsya Parabrahma Sahajānand Shrīhari tathā Mūḷ Akṣhar Guṇātītānand Swāmī, sākṣhād gnān-mūrti samā Bhagatjī Mahārāj, satya siddhāntnā rakṣhak evā Yagnapuruṣhdāsjī (Shāstrījī Mahārāj), sadāy vātsalya-bhīnā ane ānandmay brahma evā Yogījī Mahārāj tathā vishva-vandya ane vinamra evā guru Pramukh Swāmī Mahārājne ā shāstrarūpī anjali Pramukh Swāmī Mahārājnā janma shatābdī parve sānand bhakti-bhāve arpaṇ karavāmā āve chhe. (311-314)

On the occasion of Pramukh Swami Maharaj’s birth centenary celebrations, this shastra is being offered with joy and devotion as a tribute to: (1) Parabrahman Sahajanand Shri Hari – the focus of upāsanā, (2) Mul Akshar Gunatitanand Swami, (3) Bhagatji Maharaj – the embodiment of wisdom, (4) Yagnapurushdasji (Shastriji Maharaj) – the protector of the true siddhānt, (5) the forever affectionate and blissful embodiment of Aksharbrahman, Yogiji Maharaj and (6) Guru Pramukh Swami Maharaj, who is humble and revered throughout the world. (311–314)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तथा मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात् ज्ञानमूर्ति भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांत के रक्षक यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदा वात्सल्य से प्लावित एवं आनंदमय ब्रह्म योगीजी महाराज तथा विश्ववंदनीय एवं विनम्र गुरु प्रमुखस्वामीजी महाराज को यह शास्त्ररूप अंजलि उन्ही के जन्म शताब्दी के पर्व पर सानंद भक्तिभावपूर्वक अर्पण की जाती है। (३११-३१४)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तसेच मूळ अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात ज्ञानमूर्ती समान भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांताचे रक्षक असे यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदैव वात्सल्याने भिजलेले आणि आनंदमय ब्रह्म असे योगीजी महाराज, तसेच विश्ववंद्य आणि विनम्र असे गुरू प्रमुख स्वामी महाराजांना ही ग्रंथरुपी अंजली त्यांच्या जन्मशताब्दी प्रसंगी आनंदाने व भक्तीभावाने अर्पण करण्यात आली आहे. (311-314)

loop
313

वात्सल्याऽऽर्द्राऽऽत्मने नित्यम् आनन्दब्रह्मयोगिने।

विश्ववन्द्यविनम्राय गुरवे प्रमुखाय च॥३१३॥

વાત્સલ્યાઽઽર્દ્રાઽઽત્મને નિત્યમ્ આનન્દબ્રહ્મયોગિને।

વિશ્વવન્દ્યવિનમ્રાય ગુરવે પ્રમુખાય ચ॥૩૧૩॥

Vātsalyā’rdrā’tmane nityam ānanda-brahma-yogine ।

Vishva-vandya-vinamrāya gurave Pramukhāya cha ॥313॥

ઉપાસ્ય પરબ્રહ્મ સહજાનંદ શ્રીહરિ તથા મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સાક્ષાદ્ જ્ઞાનમૂર્તિ સમા ભગતજી મહારાજ, સત્ય સિદ્ધાંતના રક્ષક એવા યજ્ઞપુરુષદાસજી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ), સદાય વાત્સલ્યભીના અને આનંદમય બ્રહ્મ એવા યોગીજી મહારાજ તથા વિશ્વવંદ્ય અને વિનમ્ર એવા ગુરુ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને આ શાસ્ત્રરૂપી અંજલિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે સાનંદ ભક્તિભાવે અર્પણ કરવામાં આવે છે. (૩૧૧-૩૧૪)

Upāsya Parabrahma Sahajānand Shrīhari tathā Mūḷ Akṣhar Guṇātītānand Swāmī, sākṣhād gnān-mūrti samā Bhagatjī Mahārāj, satya siddhāntnā rakṣhak evā Yagnapuruṣhdāsjī (Shāstrījī Mahārāj), sadāy vātsalya-bhīnā ane ānandmay brahma evā Yogījī Mahārāj tathā vishva-vandya ane vinamra evā guru Pramukh Swāmī Mahārājne ā shāstrarūpī anjali Pramukh Swāmī Mahārājnā janma shatābdī parve sānand bhakti-bhāve arpaṇ karavāmā āve chhe. (311-314)

On the occasion of Pramukh Swami Maharaj’s birth centenary celebrations, this shastra is being offered with joy and devotion as a tribute to: (1) Parabrahman Sahajanand Shri Hari – the focus of upāsanā, (2) Mul Akshar Gunatitanand Swami, (3) Bhagatji Maharaj – the embodiment of wisdom, (4) Yagnapurushdasji (Shastriji Maharaj) – the protector of the true siddhānt, (5) the forever affectionate and blissful embodiment of Aksharbrahman, Yogiji Maharaj and (6) Guru Pramukh Swami Maharaj, who is humble and revered throughout the world. (311–314)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तथा मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात् ज्ञानमूर्ति भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांत के रक्षक यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदा वात्सल्य से प्लावित एवं आनंदमय ब्रह्म योगीजी महाराज तथा विश्ववंदनीय एवं विनम्र गुरु प्रमुखस्वामीजी महाराज को यह शास्त्ररूप अंजलि उन्ही के जन्म शताब्दी के पर्व पर सानंद भक्तिभावपूर्वक अर्पण की जाती है। (३११-३१४)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तसेच मूळ अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात ज्ञानमूर्ती समान भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांताचे रक्षक असे यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदैव वात्सल्याने भिजलेले आणि आनंदमय ब्रह्म असे योगीजी महाराज, तसेच विश्ववंद्य आणि विनम्र असे गुरू प्रमुख स्वामी महाराजांना ही ग्रंथरुपी अंजली त्यांच्या जन्मशताब्दी प्रसंगी आनंदाने व भक्तीभावाने अर्पण करण्यात आली आहे. (311-314)

loop
314

अञ्जलिः शास्त्ररूपोऽयं सानन्दं भक्तिभावतः।

अर्प्यते प्रमुखस्वामि-जन्मशताब्दिपर्वणि॥३१४॥

અઞ્જલિઃ શાસ્ત્રરૂપોઽયં સાનન્દં ભક્તિભાવતઃ।

અર્પ્યતે પ્રમુખસ્વામિ-જન્મશતાબ્દિપર્વણિ॥૩૧૪॥

Anjalih shāstra-rūpo’yam sānandam bhakti-bhāvataha ।

Arpyate Pramukha-Swāmi-janma-shatābdi-parvaṇi ॥314॥

ઉપાસ્ય પરબ્રહ્મ સહજાનંદ શ્રીહરિ તથા મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સાક્ષાદ્ જ્ઞાનમૂર્તિ સમા ભગતજી મહારાજ, સત્ય સિદ્ધાંતના રક્ષક એવા યજ્ઞપુરુષદાસજી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ), સદાય વાત્સલ્યભીના અને આનંદમય બ્રહ્મ એવા યોગીજી મહારાજ તથા વિશ્વવંદ્ય અને વિનમ્ર એવા ગુરુ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને આ શાસ્ત્રરૂપી અંજલિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે સાનંદ ભક્તિભાવે અર્પણ કરવામાં આવે છે. (૩૧૧-૩૧૪)

Upāsya Parabrahma Sahajānand Shrīhari tathā Mūḷ Akṣhar Guṇātītānand Swāmī, sākṣhād gnān-mūrti samā Bhagatjī Mahārāj, satya siddhāntnā rakṣhak evā Yagnapuruṣhdāsjī (Shāstrījī Mahārāj), sadāy vātsalya-bhīnā ane ānandmay brahma evā Yogījī Mahārāj tathā vishva-vandya ane vinamra evā guru Pramukh Swāmī Mahārājne ā shāstrarūpī anjali Pramukh Swāmī Mahārājnā janma shatābdī parve sānand bhakti-bhāve arpaṇ karavāmā āve chhe. (311-314)

On the occasion of Pramukh Swami Maharaj’s birth centenary celebrations, this shastra is being offered with joy and devotion as a tribute to: (1) Parabrahman Sahajanand Shri Hari – the focus of upāsanā, (2) Mul Akshar Gunatitanand Swami, (3) Bhagatji Maharaj – the embodiment of wisdom, (4) Yagnapurushdasji (Shastriji Maharaj) – the protector of the true siddhānt, (5) the forever affectionate and blissful embodiment of Aksharbrahman, Yogiji Maharaj and (6) Guru Pramukh Swami Maharaj, who is humble and revered throughout the world. (311–314)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तथा मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात् ज्ञानमूर्ति भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांत के रक्षक यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदा वात्सल्य से प्लावित एवं आनंदमय ब्रह्म योगीजी महाराज तथा विश्ववंदनीय एवं विनम्र गुरु प्रमुखस्वामीजी महाराज को यह शास्त्ररूप अंजलि उन्ही के जन्म शताब्दी के पर्व पर सानंद भक्तिभावपूर्वक अर्पण की जाती है। (३११-३१४)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तसेच मूळ अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात ज्ञानमूर्ती समान भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांताचे रक्षक असे यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदैव वात्सल्याने भिजलेले आणि आनंदमय ब्रह्म असे योगीजी महाराज, तसेच विश्ववंद्य आणि विनम्र असे गुरू प्रमुख स्वामी महाराजांना ही ग्रंथरुपी अंजली त्यांच्या जन्मशताब्दी प्रसंगी आनंदाने व भक्तीभावाने अर्पण करण्यात आली आहे. (311-314)

loop
315

तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलम्।

स्वामिनारायणः साक्षाद् अक्षरपुरुषोत्तमः॥३१५॥

તનોતુ સકલે વિશ્વે પરમાનન્દમઙ્ગલમ્।

સ્વામિનારાયણઃ સાક્ષાદ્ અક્ષરપુરુષોત્તમઃ॥૩૧૫॥

Tanotu sakale vishve paramānanda-mangalam ।

Swāminārāyaṇah sākṣhād Akṣhara-Puruṣhottamaha ॥315॥

સ્વામિનારાયણ ભગવાન એટલે કે સાક્ષાત્ અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજ સકળ વિશ્વમાં પરમ આનંદ-મંગળને વિસ્તારે. (૩૧૫)

Swāminārāyaṇ Bhagwān eṭale ke sākṣhāt Akṣhar-Puruṣhottam Mahārāj sakaḷ vishvamā param ānand-mangaḷne vistāre. (315)

May Swaminarayan Bhagwan, that is, Akshar-Purushottam Maharaj himself,18 spread supreme bliss and auspiciousness throughout the entire world. (315)

18. Here, Swaminarayan Bhagwan and Akshar-Purushottam Maharaj are synonyms and refer to the one supreme entity – Parabrahman, Paramatma.

भगवान श्रीस्वामिनारायण अर्थात् साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तम महाराज सकल विश्व में परम आनंद-मंगल का विस्तार करें। (३१५)

भगवान स्वामिनारायण म्हणजेच साक्षात अक्षरपुरुषोत्तम महाराज यांनी संपूर्ण विश्वामध्ये परम आनंद-मंगल विस्तार करावा. (315)

loop

इति परब्रह्मस्वामिनारायण-प्रबोधिताऽऽज्ञोपासन-सिद्धान्तनिरूपकं

प्रकटब्रह्मस्वरूपश्रीमहन्तस्वामिमहाराजैः स्वहस्ताऽक्षरैर्गुर्जरभाषया

लिखितं महामहोपाध्यायेन साधुभद्रेशदासेन च संस्कृतश्लोकेषु

निबद्धं सत्सङ्गदीक्षेति शास्त्रं सम्पूर्णम् ।

SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase