॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

221

गुर्वाश्रयविरोधी यो वैदिकशास्त्रखण्डकः।

भक्तिमार्गविरोधी स्यात् तस्य सङ्गं न चाऽऽचरेत्॥२२१॥

ગુર્વાશ્રયવિરોધી યો વૈદિકશાસ્ત્રખણ્ડકઃ।

ભક્તિમાર્ગવિરોધી સ્યાત્ તસ્ય સઙ્ગં ન ચાઽઽચરેત્॥૨૨૧॥

Gurvāshraya-virodhī yo vaidika-shāstra-khaṇḍakaha ।

Bhakti-mārga-virodhī syāt tasya sangam na chā’charet ॥221॥

જે મનુષ્ય ગુરુશરણાગતિનો વિરોધ કરતો હોય, વૈદિક શાસ્ત્રોનું ખંડન કરતો હોય, ભક્તિમાર્ગનો વિરોધ કરતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૧)

Je manuṣhya guru-sharaṇāgatino virodh karato hoy, Vaidik shāstronu khanḍan karato hoy, bhakti-mārgno virodh karato hoy teno sang na karavo. (221)

One should not associate with those who oppose taking refuge in a guru, Vedic texts or the path of bhakti. (221)

जो मनुष्य गुरुशरणागति का विरोध करता हो, वैदिक शास्त्रों का खंडन करता हो, भक्तिमार्ग का विरोध करता हो उसका संग न करें। (२२१)

गुरुशरणागतीच्या विरोधी, वैदिक शास्त्रांचा टीकाकार व भक्तिमार्गाच्या विरोधकाची संगत करू नये. (221)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (221)

loop
222

बुद्धिमानपि लोके स्याद् व्यावहारिककर्मसु।

न सेव्यो भक्तिहीनश्चेच्छास्त्रपारङ्गतोऽपि वा॥२२२॥

બુદ્ધિમાનપિ લોકે સ્યાદ્ વ્યાવહારિકકર્મસુ।

ન સેવ્યો ભક્તિહીનશ્ચેચ્છાસ્ત્રપારઙ્ગતોઽપિ વા॥૨૨૨॥

Buddhimān api loke syād vyāvahārika-karmasu ।

Na sevyo bhakti-hīnash-chech-chhāstra-pārangato’pi vā ॥222॥

કોઈ મનુષ્ય લોકમાં વ્યાવહારિક કાર્યોમાં બુદ્ધિવાળો હોય અથવા શાસ્ત્રોમાં પારંગત પણ હોય, તેમ છતાં પણ જો તે ભક્તિએ રહિત હોય તો તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૨)

Koī manuṣhya lokmā vyāvahārik kāryomā buddhivāḷo hoy athavā shāstromā pārangat paṇ hoy, tem chhatā paṇ jo te bhaktie rahit hoy to teno sang na karavo. (222)

One should avoid the company of a person who is devoid of devotion, even if such a person is intelligent in worldly activities or learned in the shastras. (222)

कोई मनुष्य लोक में व्यावहारिक कार्यों में बुद्धिमान हो अथवा शास्त्रों में पारंगत भी हो फिर भी यदि वह भक्ति से रहित हो तो उसका संग न करें। (२२२)

एखादा मनुष्य लोक व्यवहारात बुद्धिमान असेल अथवा शास्त्रात पारंगतपण असेल तरी सुद्धा भक्तिहीन असेल तर त्याचा संग करू नये. (222)

ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (222)

loop
223

श्रद्धामेव तिरस्कृत्य ह्याध्यात्मिकेषु केवलम्।

पुरस्करोति यस्तर्कं तत्सङ्गमाचरेन्नहि॥२२३॥

શ્રદ્ધામેવ તિરસ્કૃત્ય હ્યાધ્યાત્મિકેષુ કેવલમ્।

પુરસ્કરોતિ યસ્તર્કં તત્સઙ્ગમાચરેન્નહિ॥૨૨૩॥

Shraddhām eva tiras kṛutya hyādhyātmikeṣhu kevalam ।

Puras-karoti yas-tarkam tat-sangam-ācharen-na hi ॥223॥

આધ્યાત્મિક વિષયોમાં શ્રદ્ધાનો જ તિરસ્કાર કરી જે મનુષ્ય કેવળ તર્કને જ આગળ કરતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૩)

Ādhyātmik viṣhayomā shraddhāno ja tiraskār karī je manuṣhya kevaḷ tarkane ja āgaḷ karato hoy teno sang na karavo. (223)

One should not associate with those who ridicule faith in spiritual matters and promote logic alone. (223)

आध्यात्मिक विषयों में श्रद्धा का ही तिरस्कार करके जो मनुष्य केवल तर्क को ही प्राधान्य देता हो उसकी संगत न करें। (२२३)

अध्यात्मिक विषयांत श्रद्धेचाच तिरस्कार करून जो मनुष्य केवळ तर्कालाच पुढे करत असेल, त्याचा संग करू नये. (223)

ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (223)

loop
224

सत्सङ्गेऽपि कुसङ्गो यो ज्ञेयः सोऽपि मुमुक्षुभिः।

तत्सङ्गश्च न कर्तव्यो हरिभक्तैः कदाचन॥२२४॥

સત્સઙ્ગેઽપિ કુસઙ્ગો યો જ્ઞેયઃ સોઽપિ મુમુક્ષુભિઃ।

તત્સઙ્ગશ્ચ ન કર્તવ્યો હરિભક્તૈઃ કદાચન॥૨૨૪॥

Satsange’pi kusango yo gneyah so’pi mumukṣhubhihi ।

Tat-sangash-cha na kartavyo haribhaktaih kadāchana ॥224॥

મુમુક્ષુ હરિભક્તોએ સત્સંગમાં રહેલ કુસંગને પણ જાણવો અને ક્યારેય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૪)

Mumukṣhu haribhaktoe satsangmā rahel kusangne paṇ jāṇavo ane kyārey teno sang na karavo. (224)

Mumukshu devotees should also recognize kusang within satsang and should never associate with it. (224)

मुमुक्षु हरिभक्त सत्संग में छिपे हुए कुसंग को भी जानें तथा उसका संग कदापि न करें। (२२४)

मुमुक्षू हरिभक्तांनी सत्संगात असलेल्या कुसंगीला पण ओळखून त्याची कधीही संगत करू नये. (224)

ਮੁਮੁਕਸ਼ੁ (ਮੁਕਤੀ-ਜਾਚਕ) ਹਰੀ-ਭਗਤ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। (224)

loop
225

हरौ गुरौ च प्रत्यक्षे मनुष्यभावदर्शनः।

शिथिलो नियमे यश्च न तस्य सङ्गमाचरेत्॥२२५॥

હરૌ ગુરૌ ચ પ્રત્યક્ષે મનુષ્યભાવદર્શનઃ।

શિથિલો નિયમે યશ્ચ ન તસ્ય સઙ્ગમાચરેત્॥૨૨૫॥

Harau gurau cha pratyakṣhe manuṣhya-bhāva-darshanaha ।

Shithilo niyame yash-cha na tasya sangam ācharet ॥225॥

જે મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ ભગવાનમાં અને ગુરુમાં મનુષ્યભાવ જોતો હોય અને નિયમ પાળવામાં શિથિલ હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૫)

Je manuṣhya pratyakṣh Bhagwānmā ane gurumā manuṣhyabhāv joto hoy ane niyam pāḷavāmā shithil hoy teno sang na karavo. (225)

One should avoid the company of those who are lax in observing niyams or see human traits in the manifest form of Bhagwan or the guru. (225)

जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान में और गुरु में मनुष्यभाव देखता हो तथा नियम-पालन में शिथिल हो उसका संग न करें। (२२५)

जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवंत आणि गुरूंमध्ये मनुष्यभाव पाहत असेल आणि नियमपालनात शिथिल असेल, त्याचा संग करू नये. (225)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ-ਭਾਵ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (225)

loop
226

भक्तेषु दोषदृष्टिः स्याद् अवगुणैकभाषकः।

मनस्वी यो गुरुद्रोही न च तत्सङ्गमाचरेत्॥२२६॥

ભક્તેષુ દોષદૃષ્ટિઃ સ્યાદ્ અવગુણૈકભાષકઃ।

મનસ્વી યો ગુરુદ્રોહી ન ચ તત્સઙ્ગમાચરેત્॥૨૨૬॥

Bhakteṣhu doṣha-dṛuṣhṭih syād avaguṇaika-bhāṣhakaha ।

Manasvī yo guru-drohī na cha tat-sangam ācharet ॥226॥

જે મનુષ્ય ભક્તોમાં દોષ જોનાર, અવગુણની જ વાતો કરનાર, મનસ્વી અને ગુરુદ્રોહી હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૬)

Je manuṣhya bhaktomā doṣh jonār, avaguṇnī ja vāto karanār, manasvī ane gurudrohī hoy teno sang na karavo. (226)

One should avoid the company of those who perceive drawbacks in devotees, speak only ill of others, are wilful or disobey the guru. (226)

जो मनुष्य भक्तों में दोष देखनेवाला, अवगुण की ही बातें करनेवाला, मनमानी करनेवाला तथा गुरुद्रोही हो उसकी संगत न करें। (२२६)

भक्तांमध्ये दोष पहाणाऱ्या, अवगुणांबाबत बोलणाऱ्या, मनस्वी व गुरुद्रोह्याची संगत धरू नये. (226)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਔਗੁਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਦ੍ਰੋਹੀ (ਗੁਰੂ-ਵਿਰੋਧੀ) ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (226)

loop
227

सत्कार्यनिन्दको यश्च सच्छास्त्रनिन्दको जनः।

सत्सङ्गनिन्दको यश्च तत्सङ्गमाचरेन्नहि॥२२७॥

સત્કાર્યનિન્દકો યશ્ચ સચ્છાસ્ત્રનિન્દકો જનઃ।

સત્સઙ્ગનિન્દકો યશ્ચ તત્સઙ્ગમાચરેન્નહિ॥૨૨૭॥

Sat-kārya-nindako yash-cha sach-chhāstra-nindako janaha ।

Satsanga-nindako yash-cha tat-sangam ācharen-na hi ॥227॥

જે મનુષ્ય સત્કાર્ય, સચ્છાસ્ત્ર તથા સત્સંગની નિંદા કરતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૭)

Je manuṣhya satkārya, sachchhāstra tathā satsangnī nindā karato hoy teno sang na karavo. (227)

One should not associate with those who defame noble works, sacred texts or satsang. (227)

जो मनुष्य सत्कार्य, सत्शास्त्र तथा सत्संग की निंदा करता हो उसकी संगत न करें। (२२७)

जो मनुष्य सत्कार्य, सत्छास्त्र किंवा सत्संगाची नालस्ती करत असेल, त्याचा संग करू नये. (227)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿ-ਕਰਮ, ਸਤਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਤਿ-ਸੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (227)

loop
228

वचनानां श्रुतेर्यस्य निष्ठाया भञ्जनं भवेत्।

गुरौ हरौ च सत्सङ्गे तस्य सङ्गं परित्यजेत्॥२२८॥

વચનાનાં શ્રુતેર્યસ્ય નિષ્ઠાયા ભઞ્જનં ભવેત્।

ગુરૌ હરૌ ચ સત્સઙ્ગે તસ્ય સઙ્ગં પરિત્યજેત્॥૨૨૮॥

Vachanānām shruter yasya niṣhṭhāyā bhanjanam bhavet ।

Gurau Harau cha satsange tasya sangam pari-tyajet ॥228॥

જેની વાતો સાંભળવાથી ભગવાન, ગુરુ તથા સત્સંગને વિષે નિષ્ઠા ટળતી હોય તેનો સંગ ત્યજવો. (૨૨૮)

Jenī vāto sāmbhaḷavāthī Bhagwān, guru tathā satsangne viṣhe niṣhṭhā ṭaḷatī hoy teno sang tyajavo. (228)

One should shun the company of those whose words weaken one’s conviction in Bhagwan, the guru or satsang. (228)

जिसकी बातें सुनने से भगवान, गुरु तथा सत्संग के प्रति निष्ठा मिट जाए, उसके संग का परित्याग करें। (२२८)

ज्याच्या बोलण्याने भगवंत, गुरु किंवा सत्संगा-विषयी निष्ठा ढळत असेल, त्याचा संग त्यागावा. (228)

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਘੱਟ ਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। (228)

loop
229

भवेद् यो दृढनिष्ठावान् अक्षरपुरुषोत्तमे।

दृढभक्तिर्विवेकी च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२२९॥

ભવેદ્ યો દૃઢનિષ્ઠાવાન્ અક્ષરપુરુષોત્તમે।

દૃઢભક્તિર્વિવેકી ચ કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૨૯॥

Bhaved yo dṛaḍha-niṣhṭhāvān Akṣhara-Puruṣhottame ।

Dṛaḍha-bhaktir-vivekī cha kuryāt tat-sangam ādarāt ॥229॥

જેને અક્ષરપુરુષોત્તમને વિષે દૃઢ નિષ્ઠા હોય, દૃઢ ભક્તિ હોય અને જે વિવેકી હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૨૯)

Jene Akṣhar-Puruṣhottamne viṣhe dṛuḍh niṣhṭhā hoy, dṛuḍh bhakti hoy ane je vivekī hoy teno sang ādar thakī karavo. (229)

One should respectfully associate with a person who has firm devotion and conviction in Akshar-Purushottam and who is discerning. (229)

जिसे अक्षरपुरुषोत्तम के प्रति दृढ निष्ठा हो, दृढ भक्ति हो तथा जो विवेकी हो, उसकी संगत आदरपूर्वक करें। (२२९)

ज्याला अक्षरपुरुषोत्तमांवर दृढ निष्ठा असेल, दृढ भक्ती असेल आणि विवेकी असेल, त्याचा संग आदराने करावा. (229)

ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸਚਾ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (229)

loop
230

हरेर्गुरोश्च वाक्येषु शङ्का यस्य न विद्यते।

विश्वासुर्बुद्धिमान् यश्च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्॥२३०॥

હરેર્ગુરોશ્ચ વાક્યેષુ શઙ્કા યસ્ય ન વિદ્યતે।

વિશ્વાસુર્બુદ્ધિમાન્ યશ્ચ કુર્યાત્ તત્સઙ્ગમાદરાત્॥૨૩૦॥

Harer-gurosh-cha vākyeṣhu shankā yasya na vidyate ।

Vishvāsur buddhimān yash-cha kuryāt tat-sangam ādarāt ॥230॥

ભગવાન તથા ગુરુનાં વાક્યોમાં જેને સંશય ન હોય, જે વિશ્વાસુ હોય, બુદ્ધિમાન હોય તેનો સંગ આદર થકી કરવો. (૨૩૦)

Bhagwān tathā gurunā vākyomā jene sanshay na hoy, je vishvāsu hoy, buddhimān hoy teno sang ādar thakī karavo. (230)

One should respectfully associate with those who do not doubt the words of Bhagwan or the guru, and are trustworthy and wise. (230)

भगवान तथा गुरु के वाक्यों में जिसे संशय न हो, जो विश्वासी हो, बुद्धिमान हो उसका संग आदर से करें। (२३०)

भगवंत किंवा गुरूंवाक्यांवर निःसंशय, श्रद्धा ठेवणाऱ्या, बुद्धिमान माणसाची, संगत आदराने करावी. (230)

ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। (230)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase