॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

221

गुर्वाश्रयविरोधी यो वैदिकशास्त्रखण्डकः।

भक्तिमार्गविरोधी स्यात् तस्य सङ्गं न चाऽऽचरेत्॥२२१॥

ગુર્વાશ્રયવિરોધી યો વૈદિકશાસ્ત્રખણ્ડકઃ।

ભક્તિમાર્ગવિરોધી સ્યાત્ તસ્ય સઙ્ગં ન ચાઽઽચરેત્॥૨૨૧॥

Gurvāshraya-virodhī yo vaidika-shāstra-khaṇḍakaha ।

Bhakti-mārga-virodhī syāt tasya sangam na chā’charet ॥221॥

જે મનુષ્ય ગુરુશરણાગતિનો વિરોધ કરતો હોય, વૈદિક શાસ્ત્રોનું ખંડન કરતો હોય, ભક્તિમાર્ગનો વિરોધ કરતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૧)

Je manuṣhya guru-sharaṇāgatino virodh karato hoy, Vaidik shāstronu khanḍan karato hoy, bhakti-mārgno virodh karato hoy teno sang na karavo. (221)

One should not associate with those who oppose taking refuge in a guru, Vedic texts or the path of bhakti. (221)

जो मनुष्य गुरुशरणागति का विरोध करता हो, वैदिक शास्त्रों का खंडन करता हो, भक्तिमार्ग का विरोध करता हो उसका संग न करें। (२२१)

गुरुशरणागतीच्या विरोधी, वैदिक शास्त्रांचा टीकाकार व भक्तिमार्गाच्या विरोधकाची संगत करू नये. (221)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (221)

loop
222

बुद्धिमानपि लोके स्याद् व्यावहारिककर्मसु।

न सेव्यो भक्तिहीनश्चेच्छास्त्रपारङ्गतोऽपि वा॥२२२॥

બુદ્ધિમાનપિ લોકે સ્યાદ્ વ્યાવહારિકકર્મસુ।

ન સેવ્યો ભક્તિહીનશ્ચેચ્છાસ્ત્રપારઙ્ગતોઽપિ વા॥૨૨૨॥

Buddhimān api loke syād vyāvahārika-karmasu ।

Na sevyo bhakti-hīnash-chech-chhāstra-pārangato’pi vā ॥222॥

કોઈ મનુષ્ય લોકમાં વ્યાવહારિક કાર્યોમાં બુદ્ધિવાળો હોય અથવા શાસ્ત્રોમાં પારંગત પણ હોય, તેમ છતાં પણ જો તે ભક્તિએ રહિત હોય તો તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૨)

Koī manuṣhya lokmā vyāvahārik kāryomā buddhivāḷo hoy athavā shāstromā pārangat paṇ hoy, tem chhatā paṇ jo te bhaktie rahit hoy to teno sang na karavo. (222)

One should avoid the company of a person who is devoid of devotion, even if such a person is intelligent in worldly activities or learned in the shastras. (222)

कोई मनुष्य लोक में व्यावहारिक कार्यों में बुद्धिमान हो अथवा शास्त्रों में पारंगत भी हो फिर भी यदि वह भक्ति से रहित हो तो उसका संग न करें। (२२२)

एखादा मनुष्य लोक व्यवहारात बुद्धिमान असेल अथवा शास्त्रात पारंगतपण असेल तरी सुद्धा भक्तिहीन असेल तर त्याचा संग करू नये. (222)

ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (222)

loop
223

श्रद्धामेव तिरस्कृत्य ह्याध्यात्मिकेषु केवलम्।

पुरस्करोति यस्तर्कं तत्सङ्गमाचरेन्नहि॥२२३॥

શ્રદ્ધામેવ તિરસ્કૃત્ય હ્યાધ્યાત્મિકેષુ કેવલમ્।

પુરસ્કરોતિ યસ્તર્કં તત્સઙ્ગમાચરેન્નહિ॥૨૨૩॥

Shraddhām eva tiras kṛutya hyādhyātmikeṣhu kevalam ।

Puras-karoti yas-tarkam tat-sangam-ācharen-na hi ॥223॥

આધ્યાત્મિક વિષયોમાં શ્રદ્ધાનો જ તિરસ્કાર કરી જે મનુષ્ય કેવળ તર્કને જ આગળ કરતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૩)

Ādhyātmik viṣhayomā shraddhāno ja tiraskār karī je manuṣhya kevaḷ tarkane ja āgaḷ karato hoy teno sang na karavo. (223)

One should not associate with those who ridicule faith in spiritual matters and promote logic alone. (223)

आध्यात्मिक विषयों में श्रद्धा का ही तिरस्कार करके जो मनुष्य केवल तर्क को ही प्राधान्य देता हो उसकी संगत न करें। (२२३)

अध्यात्मिक विषयांत श्रद्धेचाच तिरस्कार करून जो मनुष्य केवळ तर्कालाच पुढे करत असेल, त्याचा संग करू नये. (223)

ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (223)

loop
224

सत्सङ्गेऽपि कुसङ्गो यो ज्ञेयः सोऽपि मुमुक्षुभिः।

तत्सङ्गश्च न कर्तव्यो हरिभक्तैः कदाचन॥२२४॥

સત્સઙ્ગેઽપિ કુસઙ્ગો યો જ્ઞેયઃ સોઽપિ મુમુક્ષુભિઃ।

તત્સઙ્ગશ્ચ ન કર્તવ્યો હરિભક્તૈઃ કદાચન॥૨૨૪॥

Satsange’pi kusango yo gneyah so’pi mumukṣhubhihi ।

Tat-sangash-cha na kartavyo haribhaktaih kadāchana ॥224॥

મુમુક્ષુ હરિભક્તોએ સત્સંગમાં રહેલ કુસંગને પણ જાણવો અને ક્યારેય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૪)

Mumukṣhu haribhaktoe satsangmā rahel kusangne paṇ jāṇavo ane kyārey teno sang na karavo. (224)

Mumukshu devotees should also recognize kusang within satsang and should never associate with it. (224)

मुमुक्षु हरिभक्त सत्संग में छिपे हुए कुसंग को भी जानें तथा उसका संग कदापि न करें। (२२४)

मुमुक्षू हरिभक्तांनी सत्संगात असलेल्या कुसंगीला पण ओळखून त्याची कधीही संगत करू नये. (224)

ਮੁਮੁਕਸ਼ੁ (ਮੁਕਤੀ-ਜਾਚਕ) ਹਰੀ-ਭਗਤ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। (224)

loop
225

हरौ गुरौ च प्रत्यक्षे मनुष्यभावदर्शनः।

शिथिलो नियमे यश्च न तस्य सङ्गमाचरेत्॥२२५॥

હરૌ ગુરૌ ચ પ્રત્યક્ષે મનુષ્યભાવદર્શનઃ।

શિથિલો નિયમે યશ્ચ ન તસ્ય સઙ્ગમાચરેત્॥૨૨૫॥

Harau gurau cha pratyakṣhe manuṣhya-bhāva-darshanaha ।

Shithilo niyame yash-cha na tasya sangam ācharet ॥225॥

જે મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ ભગવાનમાં અને ગુરુમાં મનુષ્યભાવ જોતો હોય અને નિયમ પાળવામાં શિથિલ હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૫)

Je manuṣhya pratyakṣh Bhagwānmā ane gurumā manuṣhyabhāv joto hoy ane niyam pāḷavāmā shithil hoy teno sang na karavo. (225)

One should avoid the company of those who are lax in observing niyams or see human traits in the manifest form of Bhagwan or the guru. (225)

जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान में और गुरु में मनुष्यभाव देखता हो तथा नियम-पालन में शिथिल हो उसका संग न करें। (२२५)

जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवंत आणि गुरूंमध्ये मनुष्यभाव पाहत असेल आणि नियमपालनात शिथिल असेल, त्याचा संग करू नये. (225)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ-ਭਾਵ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (225)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase