કીર્તન મુક્તાવલી

Play Arti Audio

પ્રાતઃ આરતી

૧-૧૫૪

આરતી

જય સ્વામિનારાયણ, જય અક્ષરપુરુષોત્તમ,

અક્ષરપુરુષોત્તમ જય, દર્શન સર્વોત્તમ.......... જય સ્વામિનારાયણ....ટેક

મુક્ત અનંત સુપૂજિત, સુંદર સાકારમ્,

સર્વોપરી કરુણાકર, માનવ તનુધારમ્.......... જય સ્વામિનારાયણ....૧

પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ, શ્રીહરિ સહજાનંદ,

અક્ષરબ્રહ્મ અનાદિ, ગુણાતીતાનંદ............. જય સ્વામિનારાયણ....૨

પ્રકટ સદા સર્વકર્તા, પરમ મુક્તિદાતા,

ધર્મ એકાંતિક સ્થાપક, ભક્તિ પરિત્રાતા...... જય સ્વામિનારાયણ....૩

દાસભાવ દિવ્યતા સહ, બ્રહ્મરૂપે પ્રીતિ,

સુહૃદભાવ અલૌકિક, સ્થાપિત શુભ રીતિ.... જય સ્વામિનારાયણ....૪

ધન્ય ધન્ય મમ જીવન, તવ શરણે સુફલમ્,

યજ્ઞપુરુષ પ્રવર્તિત સિદ્ધાન્તં સુખદમ્........... જય સ્વામિનારાયણ....૫

 

સ્તુતિ અષ્ટકો

શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સ્તુતિ

અન્તર્યામિ પરાત્પરં હિતકરં, સર્વોપરી શ્રીહરિ,

સાકારં પરબ્રહ્મ સર્વશરણમ્, કર્તા દયાસાગરમ્।

આરાધ્યં મમ ઇષ્ટદેવ પ્રકટં, સર્વાવતારી પ્રભુ,

વન્દે દુઃખહરં સદા સુખકરં, શ્રીસ્વામિનારાયણમ્॥ ૧॥

શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ સ્તુતિ

સાક્ષાદ્ અક્ષરધામ દિવ્ય પરમં, સેવારતં મૂર્તિમાન્,

સર્વાધાર સદા સ્વરોમ-વિવરે, બ્રહ્માંડ-કોટી-ધરમ્।

ભક્તિ ધ્યાન કથા સદૈવ કરણં, બ્રહ્મસ્થિતિદાયકમ્,

વન્દે અક્ષરબ્રહ્મ પાદકમલં, ગુણાતીતાનન્દનમ્॥ ૨॥

શ્રી ભગતજી મહારાજ સ્તુતિ

શ્રીમન્ નિર્ગુણ મૂર્તિ સુંદર તનુ, અધ્યાત્મ-વાર્તારતમ્,

દેહાતીત દશા અખંડ-ભજનં, શાન્તં ક્ષમાસાગરમ્।

આજ્ઞા-પાલન-તત્પરં ગુણગ્રહી, નિર્દોષમૂર્તિ સ્વયમ્,

વન્દે પ્રાગજીભક્ત-પાદકમલં, બ્રહ્મસ્વરૂપં ગુરુમ્॥ ૩॥

શ્રી શાસ્ત્રીજી મહારાજ સ્તુતિ

શુદ્ધોપાસન મન્દિરં સુરચનમ્, સિદ્ધાન્ત-રક્ષાપરમ્,

સંસ્થા-સ્થાપન દિવ્ય-કાર્ય-કરણં, સેવામયં જીવનમ્।

નિષ્ઠા નિર્ભયતા સુકષ્ટસહનં, ધૈર્યં ક્ષમાધારણમ્,

શાસ્ત્રી યજ્ઞપુરુષદાસ-ચરણં, વન્દે પ્રતાપી ગુરુમ્॥ ૪॥

શ્રી યોગીજી મહારાજ સ્તુતિ

વાણી અમૃતપૂર્ણ હર્ષકરણી, સંજીવની માધુરી,

દિવ્યં દૃષ્ટિપ્રદાન દિવ્ય હસનં, દિવ્યં શુભં કીર્તનમ્।

બ્રહ્માનંદ પ્રસન્ન સ્નેહરસિતં, દિવ્યં કૃપાવર્ષણમ્,

યોગીજી ગુરુ જ્ઞાનજીવન પદે, ભાવે સદા વન્દનમ્॥ ૫॥

શ્રી પ્રમુખસ્વામી મહારાજ સ્તુતિ

વિશ્વે વૈદિક ધર્મ મર્મ મહિમા, સત્સંગ વિસ્તારકમ્,

વાત્સલ્યં કરુણા અહો જનજને, આકર્ષણમ્ અદ્‍ભુતમ્।

દાસત્વં ગુરુભક્તિ નિત્ય ભજનં, સંવાદિતા સાધુતા,

નારાયણસ્વરૂપ સ્વામી પ્રમુખં, વન્દે ગુરું મુક્તિદમ્॥ ૬॥

શ્રી મહંતસ્વામી મહારાજ સ્તુતિ

દિવ્યં સૌમ્યમુખારવિન્દ સરલં, નેત્રે અમીવર્ષણમ્,

નિર્દોષં મહિમામયં સુહૃદયં, શાન્તં સમં નિશ્ચલમ્।

નિર્માનં મૃદુ દિવ્યભાવ સતતં, વાણી શુભા નિર્મલા,

વન્દે કેશવજીવનં મમ ગુરું, સ્વામી મહન્તં સદા॥ ૭॥

 

સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ

સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ...

Morning Arti

1-154

Ārtī

Jay Swāminārāyaṇ, jay Akṣharpuruṣhottam,

Akṣharpuruṣhottam jay, darshan sarvottam... Jay Swāminārāyaṇ...

Mukta anant supūjit, sundar sākāram,

Sarvoparī karuṇākar, mānav tanudhāram... Jay Swāminārāyaṇ.....1

Puruṣhottam Parabrahma, Shrīhari Sahajānand,

Akṣharbrahma anādi, Guṇātītānand... Jay Swāminārāyaṇ..............2

Prakaṭ sadā sarvakartā, param muktidātā,

Dharma ekāntik sthāpak, bhakti paritrātā..... Jay Swāminārāyaṇ...3

Dāsbhāv divyatā sah, brahmarūpe prīti,

Suhṛudbhāv alaukik, sthāpit shubh rīti... Jay Swāminārāyaṇ..........4

Dhanya dhanya mam jīvan, tav sharaṇe sufalam,

Yagnapuruṣh pravartit siddhāntam sukhadam... Jay Swāminārāyaṇ,

              Jay Akṣharpuruṣhottam,

              Jay Swāminārāyaṇ.................5

 

Stuti Ashtak

Bhagwan Shri Swaminarayan

Antaryāmi parātparam hita-karam, sarvoparī Shrī Hari,

Sākāram Parabrahma sarva-sharaṇam, kartā dayā-sāgaram;

Ārādhyam mama iṣhṭadev prakaṭam, sarvāvatārī Prabhu,

Vande dukha-haram sadā sukha-karam, Shrī Swāminārāyaṇam. 1

Gunatitanand Swami Maharaj

Sākṣhād Akṣharadhāma divya paramam, sevāratam mūrtimān,

Sarvādhāra sadā svaroma-vivare, brahmānḍa-koṭī-dharam;

Bhakti dhyāna kathā sadaiva karaṇam, brahma-sthiti-dāyakam,

Vande Akṣharabrahma pāda-kamalam, Guṇātītānandanam. 2

Bhagatji Maharaj

Shrīman-nirguṇa-mūrti sundara tanu, adhyātma-vārtā-ratam,

Dehātīta dashā akhanḍa-bhajanam, shāntam kṣhamā-sāgaram;

Āgnā-pālana-tatparam guṇa-grahī, nirdoṣha-mūrti svayam,

Vande Prāgajī-Bhakta-pāda-kamalam, brahmaswarūpam gurum. 3

Shastriji Maharaj

Shuddhopāsana mandiram su-rachanam, siddhānta-rakṣhāparam,

Sansthā-sthāpana divya-kārya-karaṇam, sevāmayam jīvanam;

Niṣhṭhā nirbhayatā su-kaṣhṭa-sahanam, dhairyam kṣhamā-dhāraṇam,

Shāstrī Yagnapuruṣhadāsa-charaṇam, vande pratāpī gurum. 4

Yogiji Maharaj

Vāṇī amṛuta-pūrṇa harṣha-karaṇī, sanjīvanī mādhurī,

Divyam dṛuṣhṭi-pradāna divya hasanam, divyam shubham kīrtanam;

Brahmānanda prasanna sneha-rasitam, divyam kṛupā-varṣhaṇam,

Yogījī guru Gnānajīvana pade, bhāve sadā vandanam. 5

Pramukh Swami Maharaj

Vishve Vaidika dharma marma mahimā, satsanga vistārakam,

Vātsalyam karuṇā aho jana-jane, ākarṣhaṇam adbhutam;

Dāsatvam guru-bhakti nitya bhajanam, samvāditā sādhutā,

Nārāyaṇaswarūpa Swāmī Pramukham, vande gurum muktidam. 6

Mahant Swami Maharaj

Divyam saumya-mukhāravinda saralam, netre amī-varṣhaṇam,

Nirdoṣham mahimā-mayam su-hṛudayam, shāntam samam nishchalam;

Nirmānam mṛudu divyabhāva satatam, vāṇī shubhā nirmalā,

Vande Keshavajīvanam mama gurum, Swāmī Mahantam sadā. 7

 

Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ

Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ...

loading