કીર્તન મુક્તાવલી

Play Arti Audio

શ્રી સ્વામિનારાયણ આરતી

પ્રગટ બ્રહ્મસ્વરૂપ ગુરુહરિ શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજે રચાવેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ આરતી

જય સ્વામિનારાયણ, જય અક્ષરપુરુષોત્તમ,

અક્ષરપુરુષોત્તમ જય, દર્શન સર્વોત્તમ..... જય સ્વામિનારાયણ....ટેક

મુક્ત અનંત સુપૂજિત, સુંદર સાકારમ્,

સર્વોપરી કરુણાકર, માનવ તનુધારમ્... જય સ્વામિનારાયણ.....૧.

પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ, શ્રીહરિ સહજાનંદ,

અક્ષરબ્રહ્મ અનાદિ, ગુણાતીતાનંદ...... જય સ્વામિનારાયણ....૨.

પ્રકટ સદા સર્વકર્તા, પરમ મુક્તિદાતા,

ધર્મ એકાંતિક સ્થાપક, ભક્તિ પરિત્રાતા..... જય સ્વામિનારાયણ...૩.

દાસભાવ દિવ્યતા સહ, બ્રહ્મરૂપે પ્રીતિ,

સુહૃદભાવ અલૌકિક, સ્થાપિત શુભ રીતિ.... જય સ્વામિનારાયણ...૪.

ધન્ય ધન્ય મમ જીવન, તવ શરણે સુફલમ્,

યજ્ઞપુરુષ પ્રવર્તિત સિદ્ધાન્તં સુખદમ્.......

  જય સ્વામિનારાયણ,

  જય અક્ષરપુરુષોત્તમ,

  જય સ્વામિનારાયણ....૫.

Shrī Swāminārāyaṇ Ārtī

Jay Swāminārāyaṇ, jay Akṣharpuruṣhottam,

Akṣharpuruṣhottam jay, darshan sarvottam... Jay Swāminārāyaṇ... ṭek

Mukta anant supūjit, sundar sākāram,

Sarvoparī karuṇākar, mānav tanudhāram... Jay Swāminārāyaṇ... 1.

Puruṣhottam Parabrahma, Shrīhari Sahajānand,

Akṣharbrahma anādi, Guṇātītānand... Jay Swāminārāyaṇ...2.

Prakaṭ sadā sarvakartā, param muktidātā,

Dharma ekāntik sthāpak, bhakti paritrātā..... Jay Swāminārāyaṇ... 3.

Dāsbhāv divyatā sah, brahmarūpe prīti,

Suhṛudbhāv alaukik, sthāpit shubh rīti... Jay Swāminārāyaṇ... 4.

Dhanya dhanya mam jīvan, tav sharaṇe sufalam,

Yagnapuruṣh pravartit siddhāntam sukhadam...

  Jay Swāminārāyaṇ,

  Jay Akṣharpuruṣhottam,

  Jay Swāminārāyaṇ....5.

loading