કીર્તન મુક્તાવલી

Play Arti Audio

સંધ્યા આરતી

૧-૧૫૪

આરતી

જય સ્વામિનારાયણ, જય અક્ષરપુરુષોત્તમ,

અક્ષરપુરુષોત્તમ જય, દર્શન સર્વોત્તમ.......... જય સ્વામિનારાયણ....ટેક

મુક્ત અનંત સુપૂજિત, સુંદર સાકારમ્,

સર્વોપરી કરુણાકર, માનવ તનુધારમ્.......... જય સ્વામિનારાયણ....૧

પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ, શ્રીહરિ સહજાનંદ,

અક્ષરબ્રહ્મ અનાદિ, ગુણાતીતાનંદ............. જય સ્વામિનારાયણ....૨

પ્રકટ સદા સર્વકર્તા, પરમ મુક્તિદાતા,

ધર્મ એકાંતિક સ્થાપક, ભક્તિ પરિત્રાતા...... જય સ્વામિનારાયણ....૩

દાસભાવ દિવ્યતા સહ, બ્રહ્મરૂપે પ્રીતિ,

સુહૃદભાવ અલૌકિક, સ્થાપિત શુભ રીતિ.... જય સ્વામિનારાયણ....૪

ધન્ય ધન્ય મમ જીવન, તવ શરણે સુફલમ્,

યજ્ઞપુરુષ પ્રવર્તિત સિદ્ધાન્તં સુખદમ્........... જય સ્વામિનારાયણ....૫

 

ધૂન્ય

રામકૃષ્ણ ગોવિંદ, જય જય ગોવિંદ!

હરે રામ ગોવિંદ, જય જય ગોવિંદ! ૧

નારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે!

સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે! ૨

કૃષ્ણદેવ હરે, જય જય કૃષ્ણદેવ હરે!

જય જય કૃષ્ણદેવ હરે, જય જય કૃષ્ણદેવ હરે! ૩

વાસુદેવ હરે, જય જય વાસુદેવ હરે!

જય જય વાસુદેવ હરે, જય જય વાસુદેવ હરે! ૪

વાસુદેવ ગોવિંદ, જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ!

જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ, જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ! ૫

રાધે ગોવિંદ, જય રાધે ગોવિંદ!

વૃંદાવનચંદ્ર, જય રાધે ગોવિંદ! ૬

માધવ મુકુંદ, જય માધવ મુકુંદ!

આનંદકંદ, જય માધવ મુકુંદ! ૭

સ્વામિનારાયણ! સ્વામિનારાયણ! સ્વામિનારાયણ!

સ્વામિનારાયણ! સ્વામિનારાયણ! સ્વામિનારાયણ!

 

શ્રી સ્વામિનારાયણાષ્ટક - ૮

અનન્તકોટીન્દુરવિપ્રકાશે ધામ્ન્યક્ષરે મૂર્તિમતાક્ષરેણ।

સાર્ધં સ્થિતં મુક્તગણાવૃતં ચ શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ॥ ૧॥

અનંત કોટિ ચંદ્ર અને સૂર્ય સમાન પ્રકાશમાન તેજોમય અક્ષરધામમાં અનાદિ મૂર્તિમાન અક્ષર અને અનંત મુક્તોથી વીંટાયેલા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને હું પ્રણામ કરું છું. (૧)

બ્રહ્માદિસમ્પ્રાર્થનયા પૃથિવ્યાં જાતં સમુક્તં ચ સહાક્ષરં ચ।

સર્વાવતારેષ્વવતારિણં ત્વાં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ॥ ૨॥

બ્રહ્મા વગેરે દેવોની પ્રાર્થનાથી પૃથ્વી ઉપર અક્ષર (સ્વામી શ્રી ગુણાતીતાનંદજી) અને મુક્તો (સ્વામી શ્રી ગોપાળાનંદદાદિ)ની સાથે પ્રગટ થયેલા સર્વ અવતારોના પણ અવતારી (પૂર્ણાવતાર) એવા આપ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને હું નમન કરું છું. (૨)

દુષ્પ્રાપ્યમન્યૈઃ કઠિનૈરુપાયૈઃ સમાધિસૌખ્યં હઠયોગમુખ્યૈઃ।

નિજાશ્રિતેભ્યો દદતં દયાલું શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ॥ ૩॥

હઠયોગ, વગેરે કઠિન સાધનોથી પણ સમાધિ દુર્લભ છે એવી સમાધિનું સુખ પોતાના આશ્રિતજનોને કેવળ કૃપાવડે જ સહેજમાં આપી દેનાર દયાળુ પ્રભુ શ્રી સ્વામિનારાયણને હું પ્રણામ કરું છું. (૩)

લોકોત્તરૈ ર્ભક્તજનાંશ્ચરિત્રૈ-રાહ્‌લાદયન્તં ચ ભુવિ ભ્રમન્તમ્।

યજ્ઞાંશ્ચ તન્વાનમપારસત્ત્વં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ॥ ૪॥

પોતાનાં લોકોત્તર દિવ્ય ચરિત્રો વડે ભક્તજનોને આનંદ આપતા, પૃથ્વી ઉપર વિચરણ કરતા, અનેક યજ્ઞ કરતા અને અપાર પરાક્રમવાળા સ્વામિનારાયણ ભગવાનને હું નમન કરું છું. (૪)

એકાન્તિકં સ્થાપયિતું ધરાયાં ધર્મં પ્રકુર્વન્તમમૂલ્યવાર્તાઃ।

વચઃસુધાશ્ચ પ્રકિરન્તમૂર્વ્યાં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ॥ ૫॥

પૃથ્વી ઉપર એકાંતિક ધર્મની સ્થાપના માટે અમૂલ્ય કથાવાર્તાનો ઉપદેશ કરનારા, વચનામૃતરૂપી અમૃતવૃષ્ટિ વર્ષાવતા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. (૫)

વિશ્વેશભક્તિં સુકરાં વિધાતું બૃહન્તિ રમ્યાણિ મહીતલેઽસ્મિન્।

દેવાલયાન્યાશુ વિનિર્મિમાણં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ॥ ૬॥

અખિલ વિશ્વના ઈશ્વર-પરમાત્મા પુરુષોત્તમ નારાયણની ભક્તિ સર્વે લોકો સહેલાઈથી કરી શકે તે માટે આ ભૂમંડલ ઉપર મોટાં રમણીય દિવ્ય દેવાલયો (મંદિરો) નિર્માણ કરતા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને હું પ્રણામ કરું છું. (૬)

વિનાશકં સંસૃતિબન્ધનાનાં મનુષ્યકલ્યાણકરં મહિષ્ઠમ્।

પ્રવર્તયન્તં ભુવિ સમ્પ્રદાયં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ॥ ૭॥

સંસારનાં બંધનોને નાશ કરનાર અને માનવોનું કલ્યાણ કરનાર એવા મહાન સંપ્રદાયને પૃથ્વી ઉપર પ્રવર્તાવનારા એવા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને હું નમન કરું છું. (૭)

સદૈવ સારંગપુરસ્ય રમ્યે સુમન્દિરે હ્યક્ષરધામતુલ્યે।

સહાક્ષરં મુક્તયુતં વસન્તં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ॥ ૮॥

સાક્ષાત્ અક્ષરધામ સમાન સારંગપુરના રમણીય મંદિરમાં અનાદિ અક્ષરમુર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તથા મહામુક્ત શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી સહિત બિરાજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને હું પ્રણામ કરું છું. (૮)

 

પ્રાર્થના - સ્તુતિ અષ્ટક

૧-૧૫૫

પ્રાર્થના

નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ અતિ, નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ;

માહાત્મ્યજ્ઞાનયુક્ત ભક્તિ તવ, એકાંતિક સુખધામ. ૧

મોહિમેં તવ ભક્તપનો, તામેં કોઈ પ્રકાર;

દોષ ન રહે કોઈ જાતકો, સુનિયો ધર્મકુમાર. ૨

તુમ્હારો તવ હરિભક્તકો, દ્રોહ કબુ નહિ હોય;

એકાંતિક તવ દાસકો, દીજે સમાગમ મોય. ૩

નાથ નિરંતર દર્શ તવ, તવ દાસનકો દાસ;

એહી માગું કરી વિનય હરિ, સદા રાખિયો પાસ. ૪

હે કૃપાલો! હે ભક્તપતે! ભક્તવત્સલ! સુનો બાત;

દયાસિંધો! સ્તવન કરી, માગું વસ્તુ સાત. ૫

સહજાનંદ મહારાજ કે, સબ સત્સંગી સુજાણ;

તાકું હોય દ્રઢ વર્તનો, શિક્ષાપત્રી પ્રમાણ. ૬

સો પત્રીમેં અતિ બડે, નિયમ એકાદશ જોય;

તાકી વિગતિ કહત હું, સુનિયો સબ ચિત્ત પ્રોય. ૭

હિંસા ન કરની જન્તુકી, પરત્રિયા સંગકો ત્યાગ;

માંસ ન ખાવત મદ્યકું, પીવત નહીં બડભાગ્ય. ૮

વિધવાકું સ્પર્શત નહિ, કરત ન આત્મઘાત;

ચોરી ન કરની કાહુંકી, કલંક ન કોઈકું લગાત. ૯

નિંદત નહિ કોય દેવકું, બિન ખપતો નહિ ખાત;

વિમુખ જીવકે વદનસે, કથા સુની નહિ જાત. ૧૦

એહી (વિધિ) ધર્મકે નિયમમેં, બરતો સબ હરિદાસ;

ભજો શ્રી સહજાનંદપદ, છોડી ઔર સબ આસ. ૧૧

રહી એકદશ નિયમમેં, કરો શ્રીહરિપદ પ્રીત;

પ્રેમાનંદ કહે ધામમેં, જાઓ નિઃશંક જગ જીત. ૧૨

 

સ્તુતિ અષ્ટકો

શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સ્તુતિ

અન્તર્યામિ પરાત્પરં હિતકરં, સર્વોપરી શ્રીહરિ,

સાકારં પરબ્રહ્મ સર્વશરણમ્, કર્તા દયાસાગરમ્।

આરાધ્યં મમ ઇષ્ટદેવ પ્રકટં, સર્વાવતારી પ્રભુ,

વન્દે દુઃખહરં સદા સુખકરં, શ્રીસ્વામિનારાયણમ્॥ ૧॥

શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ સ્તુતિ

સાક્ષાદ્ અક્ષરધામ દિવ્ય પરમં, સેવારતં મૂર્તિમાન્,

સર્વાધાર સદા સ્વરોમ-વિવરે, બ્રહ્માંડ-કોટી-ધરમ્।

ભક્તિ ધ્યાન કથા સદૈવ કરણં, બ્રહ્મસ્થિતિદાયકમ્,

વન્દે અક્ષરબ્રહ્મ પાદકમલં, ગુણાતીતાનન્દનમ્॥ ૨॥

શ્રી ભગતજી મહારાજ સ્તુતિ

શ્રીમન્ નિર્ગુણ મૂર્તિ સુંદર તનુ, અધ્યાત્મ-વાર્તારતમ્,

દેહાતીત દશા અખંડ-ભજનં, શાન્તં ક્ષમાસાગરમ્।

આજ્ઞા-પાલન-તત્પરં ગુણગ્રહી, નિર્દોષમૂર્તિ સ્વયમ્,

વન્દે પ્રાગજીભક્ત-પાદકમલં, બ્રહ્મસ્વરૂપં ગુરુમ્॥ ૩॥

શ્રી શાસ્ત્રીજી મહારાજ સ્તુતિ

શુદ્ધોપાસન મન્દિરં સુરચનમ્, સિદ્ધાન્ત-રક્ષાપરમ્,

સંસ્થા-સ્થાપન દિવ્ય-કાર્ય-કરણં, સેવામયં જીવનમ્।

નિષ્ઠા નિર્ભયતા સુકષ્ટસહનં, ધૈર્યં ક્ષમાધારણમ્,

શાસ્ત્રી યજ્ઞપુરુષદાસ-ચરણં, વન્દે પ્રતાપી ગુરુમ્॥ ૪॥

શ્રી યોગીજી મહારાજ સ્તુતિ

વાણી અમૃતપૂર્ણ હર્ષકરણી, સંજીવની માધુરી,

દિવ્યં દૃષ્ટિપ્રદાન દિવ્ય હસનં, દિવ્યં શુભં કીર્તનમ્।

બ્રહ્માનંદ પ્રસન્‍ન સ્નેહરસિતં, દિવ્યં કૃપાવર્ષણમ્,

યોગીજી ગુરુ જ્ઞાનજીવન પદે, ભાવે સદા વન્દનમ્॥ ૫॥

શ્રી પ્રમુખસ્વામી મહારાજ સ્તુતિ

વિશ્વે વૈદિક ધર્મ મર્મ મહિમા, સત્સંગ વિસ્તારકમ્,

વાત્સલ્યં કરુણા અહો જનજને, આકર્ષણમ્ અદ્‍ભુતમ્।

દાસત્વં ગુરુભક્તિ નિત્ય ભજનં, સંવાદિતા સાધુતા,

નારાયણસ્વરૂપ સ્વામી પ્રમુખં, વન્દે ગુરું મુક્તિદમ્॥ ૬॥

શ્રી મહંતસ્વામી મહારાજ સ્તુતિ

દિવ્યં સૌમ્યમુખારવિન્દ સરલં, નેત્રે અમીવર્ષણમ્,

નિર્દોષં મહિમામયં સુહૃદયં, શાન્તં સમં નિશ્ચલમ્।

નિર્માનં મૃદુ દિવ્યભાવ સતતં, વાણી શુભા નિર્મલા,

વન્દે કેશવજીવનં મમ ગુરું, સ્વામી મહન્તં સદા॥ ૭॥

 

સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ

સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ...

Evening Arti

1-154

Ārtī

Jay Swāminārāyaṇ, jay Akṣharpuruṣhottam,

Akṣharpuruṣhottam jay, darshan sarvottam... Jay Swāminārāyaṇ...

Mukta anant supūjit, sundar sākāram,

Sarvoparī karuṇākar, mānav tanudhāram... Jay Swāminārāyaṇ.....1

Puruṣhottam Parabrahma, Shrīhari Sahajānand,

Akṣharbrahma anādi, Guṇātītānand... Jay Swāminārāyaṇ..............2

Prakaṭ sadā sarvakartā, param muktidātā,

Dharma ekāntik sthāpak, bhakti paritrātā..... Jay Swāminārāyaṇ...3

Dāsbhāv divyatā sah, brahmarūpe prīti,

Suhṛudbhāv alaukik, sthāpit shubh rīti... Jay Swāminārāyaṇ..........4

Dhanya dhanya mam jīvan, tav sharaṇe sufalam,

Yagnapuruṣh pravartit siddhāntam sukhadam... Jay Swāminārāyaṇ....5

 

Dhūnya

Rām-Krishṇa Govind, jay jay Govind!

 Hare Rām Govind, jay jay Govind! 1

Nārāyaṇ hare, Swāminārāyaṇ hare!

 Swāminārāyaṇ hare, Swāminārāyaṇ hare! 2

Krishṇadev hare, jay jay Krishṇadev hare!

 Jay jay Krishṇadev hare, jay jay Krishṇadev hare! 3

Vāsudev hare, jay jay Vāsudev hare!

 Jay jay Vāsudev hare, jay jay Vāsudev hare! 4

Vāsudev Govind jay jay Vāsudev Govind!

 Jay jay Vāsudev Govind, jay jay Vāsudev Govind! 5

Rādhe Govind, jay Rādhe Govind!

 Vrundāvan Chandra, jay rādhe Govind! 6

Mādhav Mukund, jay Mādhav Mukund!

 Ānandkaṇd jay Mādhav Mukund! 7

Swāminārāyaṇ! Swāminārāyaṇ! Swāminārāyaṇ!

 Swāminārāyaṇ! Swāminārāyaṇ! Swāminārāyaṇ!

 

Shrī Swāminārāyaṇāṣhṭak

Anant-koṭīndu-ravi-prakāshe

 Dhāmnya-kshare mūrti-matākshareṇa;

Sārdham sthitam mukta-gaṇāvrutam cha

 Shrī Swāminārāyaṇamānamāmi. 1

Brahmādi-samprārthanayā pruthivyām

 Jātam samuktam cha sahāksharam cha;

Sarvāvatāre-shvavatāriṇam tvām

 Shrī Swāminārāyaṇamānamām. 2

Dushprāpyamanyaih kathinairupāyaih

 Samādhi-saukhyam hatha-yoga-mukhyaih;

Nijāshritebhyo dadatam dayālum

 Shrī Swāminārāyaṇamānamāmi. 3

Lokottarair bhakta-janāns-charitrai

 Rāhlā-dayantam cha bhuvi-bhramantam;

Yagnānscha tanvā-namapārasatvam

 Shrī Swāminārāyaṇamānamāmi. 4

Ekāntikam sthāpayitum dharāyām

 Dharmam prakūrvanta-mamūlya-vārtā;

Vachah-sudhāscha prakirant-mūrvyām

 Shrī Swāminārāyaṇamānamāmi. 5

Vishvesha-bhaktim sukarām vidhātum

 Bruhanti ramyāni mahitalesmin;

Devālayānyāshu vinirmimāṇam

 Shrī Swāminārāyaṇamānamāmi. 6

Vināshakam sansruti-bandhanānām

 Manushya-kalyāṇ-karam mahishtham;

Pravartayantam bhuvi sampradāyam

 Shrī Swāminārāyaṇamānamāmi. 7

Sadaīva Sārangapurasya ramye

 Sumandire hyaksharadhāmatulye;

Sahāksharam muktayutam vasantam

 Shrī Swāminārāyaṇamānamāmi. 8

 

Prārthanā - Stuti Aṣhṭak

1-155

Prārthanā

Nirvikalp uttam ati, nischay tav Ghanshyām;

 Māhātmya-gnān-yukt bhakti tav, ekāntik sukhḍhām. 1

Mohime tav bhaktapano, tāme koī prakār;

 Dosh na rahe koī jātko, suniyo Dharmakumār. 2

Tumāro tav Hari bhaktako, droh kabu nahi hoy;

 kāntik tav dāsko, dīje samāgam moy. 3

Nāth nīrantar darsh tav, tav dāsanko dās;

 Ehī māgu karī vinay Hari, sadā rākhiyo pās. 4

He Krupālo! He Bhaktapte! Bhaktavatsal! suno bāt;

 Dayāsindho! stavan karī, māgu vastu sāt. 5

Sahajānand Mahārājke, sab satsangī sujāṇ;

 Tāku hoy dradh vartano, Shikshāpatrī pramāṇ. 6

So Patrī me atibaḍe, niyam ekādash joy;

 Tākī vigti kahat hu, suniyo sab chitt proy. 7

Hinsā na karnī jantukī, partriyā sangko tyāg;

 Māns na khāvat madhyaku, pīvat nahi badbhāg. 8

Vidhvāku sparshat nahi, karat na ātmaghat;

 Chori na karnī kāhukī, kalank na kouku lagāt. 9

Nindat nahi koy devku, bin khapto nahi khāt;

 Vimukh jīvake vadanse, kathā sunī nahi jāt. 10

Ehī (vidhi) dharmake niyamme, barto sab haridās;

 Bhajo Shrī Sahajānandpad, chhoḍi aur sab ās. 11

Rahi ekādash niyamme, karo Shrī Haripad prīt;

 Premānand kahe dhāmme, jāo nishank jag jīt. 12

 

Stuti Ashtak

Bhagwan Shri Swaminarayan

Antaryāmi parātparam hita-karam, sarvoparī Shrī Hari,

Sākāram Parabrahma sarva-sharaṇam, kartā dayā-sāgaram;

Ārādhyam mama iṣhṭadev prakaṭam, sarvāvatārī Prabhu,

Vande dukha-haram sadā sukha-karam, Shrī Swāminārāyaṇam. 1

Gunatitanand Swami Maharaj

Sākṣhād Akṣharadhāma divya paramam, sevāratam mūrtimān,

Sarvādhāra sadā svaroma-vivare, brahmānḍa-koṭī-dharam;

Bhakti dhyāna kathā sadaiva karaṇam, brahma-sthiti-dāyakam,

Vande Akṣharabrahma pāda-kamalam, Guṇātītānandanam. 2

Bhagatji Maharaj

Shrīman-nirguṇa-mūrti sundara tanu, adhyātma-vārtā-ratam,

Dehātīta dashā akhanḍa-bhajanam, shāntam kṣhamā-sāgaram;

Āgnā-pālana-tatparam guṇa-grahī, nirdoṣha-mūrti svayam,

Vande Prāgajī-Bhakta-pāda-kamalam, brahmaswarūpam gurum. 3

Shastriji Maharaj

Shuddhopāsana mandiram su-rachanam, siddhānta-rakṣhāparam,

Sansthā-sthāpana divya-kārya-karaṇam, sevāmayam jīvanam;

Niṣhṭhā nirbhayatā su-kaṣhṭa-sahanam, dhairyam kṣhamā-dhāraṇam,

Shāstrī Yagnapuruṣhadāsa-charaṇam, vande pratāpī gurum. 4

Yogiji Maharaj

Vāṇī amṛuta-pūrṇa harṣha-karaṇī, sanjīvanī mādhurī,

Divyam dṛuṣhṭi-pradāna divya hasanam, divyam shubham kīrtanam;

Brahmānanda prasanna sneha-rasitam, divyam kṛupā-varṣhaṇam,

Yogījī guru Gnānajīvana pade, bhāve sadā vandanam. 5

Pramukh Swami Maharaj

Vishve Vaidika dharma marma mahimā, satsanga vistārakam,

Vātsalyam karuṇā aho jana-jane, ākarṣhaṇam adbhutam;

Dāsatvam guru-bhakti nitya bhajanam, samvāditā sādhutā,

Nārāyaṇaswarūpa Swāmī Pramukham, vande gurum muktidam. 6

Mahant Swami Maharaj

Divyam saumya-mukhāravinda saralam, netre amī-varṣhaṇam,

Nirdoṣham mahimā-mayam su-hṛudayam, shāntam samam nishchalam;

Nirmānam mṛudu divyabhāva satatam, vāṇī shubhā nirmalā,

Vande Keshavajīvanam mama gurum, Swāmī Mahantam sadā. 7

 

Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ

Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ...

 

Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ

Swāminārāyaṇ Swāminārāyaṇ...

loading